Flora en fauna

- Sleedoorn en Sleedoornpage
- 2018-Jaar van de Huiszwaluw

Natuurnieuws
- Amerongse bos
- Natuurbruggen
- Weidevogel, boer en mest

Natuur Uit en Thuis
- UIT: Kleurig

- THUIS: Haas
Natuur Plus
-
Smient

Natuur kort
- Natuurfilm ‘Wild’
- ‘CityTrees’
- Fruitbomen daktuin Erasmus MC

Wesite van de maand
-
Natuurfoto's van Leo Wijering

Gedicht
- TankaExcursies
- Winterse doorstapwandeling

Bomenweetjes
- Landschapskunstwerk Witte Lint
- GrowApp
- Verticaal tuinieren

Uit-tips
- Love is in the air
- ‘Zielswegen’

NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.

 
       
   
   


Sleedoorn en Sleedoornpage

De sleedoorn, een 2 tot 6 meter hoge doornige struik die veel langs wegen, in houtwallen of windsingels staat, is een geliefd plekje voor broedende vogels. Heel vroeg in het voorjaar, vanaf maart als de winter nog niet echt is voorbij is, zie je de witte bloesem van de Sleedoorn als reuze-sneeuwvlokken op de takken liggen.

Sleedoorn wordt ook wel zwarte doorn genoemd vanwege de berijpte bessen die in de nazomer verschijnen. De sleepruimen zijn zo wrang dat je mond spontaan samentrekt en ruw en stroef aanvoelt als je ze proeft. Niet zo vreemd dat één van de volksnamen voor dit gewas 'trekkebek' is. De bessen worden pas lekker als de vorst eroverheen geweest is. Hoe meer vorst, hoe zachter de smaak.Foto sleedoornpage: Kars Veling

De sleedoornpage heeft de sleedoorn als waardplant. In de oksels van jonge, vitale takken legt de vlinder haar eitjes. Die eitjes zijn niet groot, zo’n anderhalve millimeter. Het is een wit, iets afgeplat bolletje met wat reliëf. In het voorjaar (na de bloei van de sleedoorn) komen de eitjes uit en vreten de rupsjes van het blad. De sleedoornpage leeft zo verborgen dat er op diverse plekken nog nooit een vlinder is gezien, maar waar wel eitjes zijn gevonden. Op vaste locaties wordt jaar in jaar uit naar eitjes gezocht. Ook deze winter wordt er volop geteld. Voor meer informatie en voor de data dat er gezocht gaat worden kunt u terecht op deze website.


2018 - Jaar van de Huiszwaluw

Huiszwaluwen brengen de winter door in Afrika. Jaar na jaar keren ze, in april, terug naar de plek waar ze geboren werden. Hun nest metselen ze meestal onder (witte) dakranden aan de gevels van huizen en andere gebouwen. Daarin worden honderden klompjes modder verwerkt. Ze broeden graag bij elkaar in kleine of grotere kolonies, aan boerderijen en woningen in open gebied, liefst in de buurt van water. Huiszwaluwen hebben meestal twee legsels per jaar. Per nest brengen ze drie tot vijf jongen groot. Een huiszwaluwpaar met jongen vangt wel 9.000 vliegende insecten per dag. Het zijn dus heel nuttige vogels.

De landelijke aantallen broedparen van de huiszwaluw zijn de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. Vooral in sommige steden is de huiszwaluw nagenoeg verdwenen.
De oorzaken voor de achteruitgang op de lange termijn zijn niet geheel duidelijk, maar hangen waarschijnlijk samen met de afname van vliegende insecten en (plaatselijk) met een gebrek aan geschikte nestlokaties. Ook is onduidelijk waardoor het recente herstel wordt veroorzaakt, en hoe dat verder is te stimuleren. Dat gaat Vogelbescherming in het Jaar van de Huiszwaluw daarom samen met Sovon - en met u! - onderzoeken.
Gedurende het Jaar van de Huiszwaluw is er een speciale website met nieuwtjes over de voortgang van de onderzoeken en andere boeiende wetenswaardigheden.

terug naar boven >>


   
       
   
   Natuurbruggen voor grote grazers

Vijf jaar na de oplevering van de natuurbruggen over de A50 en N324 bij Herpen kunnen de grote grazers deze binnenkort ook benutten om van het gebied Herperduin naar de Maashorst te trekken en omgekeerd.

Staatsbosbeheer laat voor het eerst taurossen toe in het gebied dat de twee bruggen met elkaar verbindt.
Tot dusver kon de doorgang nog niet worden benut door grote grazers.

In december zijn een aantal taurossen naar Kanonsberg/ Munse Heide gebracht om deze samen met vier Exmoor pony’s te gaan begrazen. Om meer biodiversiteit te bereiken worden daar de Schotse Hooglanders vervangen door de combinatie van Exmoor pony’s, taurossen en wisenten. De wisenten verblijven t/m 2020 in het
wisentbegrazingsgebied. Later deze winter wordt ook gestart met de begrazing van ’t Mun door taurossen. Dit gebied, dat De Maashorst en Herperduin met elkaar verbindt, is hard aan begrazing toe. Als dat is gebeurd, wordt de afrastering bij de natuurbruggen weggehaald en kunnen de grote grazers vrij bewegen tussen Maashorst en Herperduin. Dat geldt niet alleen voor de taurossen, maar ook voor de Exmoor pony's.

Bron: Brabants Dagblad


 


Weidevogel, boer en ruige stalmest

In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van weidevogels. Jeroen Onrust onderzocht de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels.


Hij concludeert dat de rol van rode wormen wordt gehinderd door uitdroging en een gebrek aan ruige stalmest. Zijn bevindingen zijn van belang voor het natuurinclusief boeren. Op 15 december heeft hij zijn proefschrift verdedigd aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het proefschrift
Earth, worms and birds is te vinden op de website van de Rijksuniversiteit.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Het hele artikel kunt u lezen op: http://groen-natuurlijk.nl/actueel/Amerongse bos

In het Amerongse Bos worden enkele paden gesloten om de rust en ruimte voor dieren in het bos te herstellen. Het gaat om onofficiële paden, waarvan twee oude dunningspaden die gemaakt zijn voor werkzaamheden in het bos. Doordat wandelaars gebruik blijven maken van de dunningspaden, kunnen ze niet meer dichtgroeien.

Jaarlijks trekken veel mensen erop uit om het Amerongse Bos te bezoeken. Op mooie dagen, kan het er soms behoorlijk druk zijn. Het bewaken van de rust en ruimte voor de dieren in het bos is daarom erg belangrijk. Het Amerongse Bos beschikt over een oude historie met prachtige lanen en een uitgebreide padenstructuur. Sommige van deze paden hebben zelfs hun oorsprong in de Middeleeuwen. Deze paden blijven bestaan en bieden wandelaars uitgebreid de mogelijkheid om te wandelen in het bos.

Bron: Utrechts Landschap

terug naar boven >>

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen. UIT: ergens in het land. THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


NATUUR uit: kleurig

Het is somber weer, een beetje saai ook. De meeste bomen zijn kaal. Maar het is droog, dus prima wandelweer. Een zonnetje zit er vandaag niet in. Maar zelfs op een donkere dag als deze geniet ik van de route (Zurenhoek en Buiten Gebent) bij Bergen op Zoom.Ik loop over een prachtig stukje heide, door de Borgvlietsche duinen, levend stuifzand waarvan een deel weer open en dus stuivend wordt gemaakt en door bos. Het bos bestaat uit oude grove dennen en inheemse loofhoutsoorten als zomereik en ruwe berk.
Prachtig zijn ook de vier 'blokken' met fotogenieke grillig gevormde beuken! Ik kan nergens achterhalen of er een speciale reden was om ze zo te planten, maar mooi is het wel.

Geen zon, maar tot m’n verrassing zie ik dat het bos zelf zorgt voor veel vrolijkheid!En één van hen maakt er ook nog een ‘hart’verwarmende dag van...NATUUR thuis: haas

Na twee dagen (veel) sneeuw en grijze luchten, schijnt de zon! Laarzen aan en de polder in! Het grote genieten in deze kleine polder kan beginnen. Indrukwekkende wolken met een grote variatie aan wit en grijstinten, tekenen zich scherp af tegen een blauwe lucht.

De hazen hebben er zin in, er staan ontelbare sporen in de sneeuw. Ik tel met gemak meer dan vijfentwintig hazen. In groepjes rennen ze dollend achter elkaar aan. Niet elke haas houdt het droog, want ik zie diverse mislukte pogingen om over een sloot te springen. Door het dikke pak sneeuw kunnen ze zich niet goed afzetten, glijden uit en belanden in het water.

De polder is zo indrukwekkend mooi, dat ik dichtbij bijna iets héél bijzonders over ‘t hoofd zie! Een meter of vijf vanaf het boerenpad ligt tussen een paar grassprieten een haas in z’n leger. Alleen de sneeuw en het gras om de ondiepe kuil heen zorgen voor een beetje beschutting. Een haas gaat altijd met zijn neus tegen de wind in liggen om zo eventueel naderende vijanden bijtijds op te merken. Natuurlijk heeft hij me in de gaten, maar wonder boven wonder blijft hij doodstil liggen.

Ik neem foto’s, zoem in, zie zijn markante kop met waakzame oog van heel dichtbij, prachtig! Ik kan het niet over m’n hart verkrijgen om hem uit zijn (warme?) rustplek te verjagen en hoewel ik heel benieuwd ben naar de binnenkant van zijn leger, loop ik rustig door. Na 100 meter kijk ik nog een keer om. Het is niet te geloven...! Daar hobbelt m’n haas op z’n gemakje weg. Ga ik terug of niet? Natuurlijk! Terug en kijken hoe zo’n leger in de sneeuw er uitziet. Bijzonder, zo’n eenvoudig kuiltje!

Ik kan me bijna niet voorstellen dat een haas zich hierin warm kan houden. Gelukkig bestaat zijn wintervacht uit lange bovenharen, die hem tegen kou en natheid beschermen en warme onderwol, dat in de winter bijzonder dik is. 

terug naar boven >>

   
       
   
   Smient - Anas penelope
door Tiny van der Meer

De smient is iets kleiner dan de wilde eend. Het zijn schuwe vogels. Mannetjes zijn te herkennen aan hun oranjerode kop, met een oranje gele vlek op het voorhoofd en een afstekende grijze snavel. De borst onder de kop is zalmroze dat naar de zijkanten bruin uitloopt, naar onder wordt het steeds witter. De vleugels en zijkanten zijn grijs, aan de toppen zijn zwarte veren te zien. De achterkant en staart van het mannetje zijn ook zwart.

De vrouwtjes zijn overwegend bruin gekleurd. Vanaf de borst wordt de bruine kleur steeds lichter. De onderkant van het vrouwtje is lichtbruin. Net als de mannetjes hebben ze een blauwgrijze snavel met een zwarte punt.
Smienten zijn vrij luidruchtig maar hun gefluit is toch aangenaam om te horen. De woerd laat een luid maar melodieus en vrolijk ‘wiéuw-wiéuw’ horen. Het geluid draagt ver, vooral op windstille avonden. Het vrouwtje heeft een lagere, snorrende ‘krrr-krrr’ roep.

Invasie
De eerste smienten arriveren al in augustus/september, maar vanaf oktober lopen de aantallen op. De piek ligt in december en januari.

In zachte winters blijven grote aantallen bij ons maar bij de inval van strenge vorst en sneeuwval houden smienten het niet lang uit: de vetlaag biedt slechts voor drie dagen uitkomst, daarna vertrekt een deel van de vogels naar zuidelijke Britse eilanden, noord Spanje en noordwest Frankrijk. Pas in april keren ze terug naar hun broedgebieden. Slechts een zeer klein percentage is stand- of zwerfvogel en er broeden slechts enkele paartjes in Nederland.

Lees hier verder

terug naar boven >>

   
       
   
   


Fruitbomen daktuin Erasmus MC

Eind november 2017 zijn tientallen fruitbomen opgehesen en geplant in de nieuwe daktuinen van het Erasmus MC in Rotterdam. De daktuinen zijn binnenkort met een oppervlakte van bijna 3.000 m2 de grootste van Nederland op deze hoogte.

De tuinen bieden behalve een wijdse blik op een groene omgeving, ook uitzicht op de stad Rotterdam. Aan de bomen groeien vanaf de zomer van 2018 appels en peren. In de borders van de tuinen worden diverse soorten heesters en losse planten geplant. Bijzonder aan de daktuinen van het Erasmus MC is dat ze toegankelijk zijn voor aan bed gekluisterde patiënten. Daarnaast bieden de tuinen opvang voor overvloedig water als gevolg van regenbuien, en dempen ze bij heet weer de ophoping van warmte in de stad.

Zie voor meer informatie over de daktuinen de site: www.erasmusmctuin.nl.


Bron: Erasmus MC

 


‘CityTrees’

In 2018 start de gemeente Amsterdam een proef met acht CityTrees. De zuivering van één CityTree moet overeenkomen met de zuiverende werking van 275 bomen.

De CityTree bestaat uit panelen van biotechfilters die de luchtkwaliteit meetbaar moeten verbeteren. De filters bestaan uit een bepaalde mossoort die fijnstof, stikstofoxiden en CO2-equivalenten absorbeert. CityTrees staan in meer Europese steden, waaronder in Parijs en Berlijn.

Amsterdam is de eerste stad met een proefopstelling van 8 panelen in één straat. Aan beide kanten van de Valkenburgerstraat komen vier CityTrees. Geïntegreerde Internet of Things-technologie zorgt voor real-time omgevingsgegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid en uitgebreide prestatie- en statusinformatie. Deze informatie is voor iedereen af te lezen via een QR-code op de CityTree.

Bron: Gemeente Amsterdam


 

Natuurfilm ‘Wild’

De Veluwe bereidt zich voor op de komst van de film ‘Wild’. In ‘Wild’ vertelt de Veluwe haar eigen verhaal: ontstaan in de ijstijd en uitgegroeid tot een groots natuurgebied met een rijke verscheidenheid aan leven.


We zien de Veluwe in al haar schoonheid en met alle uitdagingen die de seizoenen voor de dieren met zich meebrengen. Inmiddels zijn er al talloze uren aan filmmateriaal geschoten, bekeken en intensief bestudeerd. Van de wilde zwijnen, de eekhoorns en de vossen die op zoek gaan naar eten, tot de spectaculaire vechtpartijen van de edelherten en de jacht van de buizerd. Vanaf februari 2018 is de film ‘Wild’ in de Nederlandse bioscopen te zien.

Trailer: Klik hier

terug naar boven >>

   
       
   
   


Website van de maand: https://leowijering.com/

Graag brengen wij deze keer de website onder de aandacht van
Leo Wijering en willen u laten meegenieten van zijn prachtige natuurfoto’s.


Roodhalsgans - foto Leo Wijering

Leo Wijering wil middels deze website graag zijn foto’s delen met natuur geïnteresseerden. Hij is vaak te vinden in kijkhut De Oelemars in Losser. Regelmatig verschijnen hier zeer bijzondere soorten voor zijn camera zoals Zwarte zee-eend, Grote zee-eend, Parelduiker, Roerdomp, Waterral, IJsvogel etc. 
Leo: ‘Het is heerlijk om tijdens de vroege uurtjes in een mooi natuurgebied te struinen, zoekend naar beelden en te genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft’.


terug naar boven >>


   
       
 

 
   


Tanka

Jannie Harmsen fotografeerde een indrukwekkende boom. Deze foto inspireerde haar tot het schrijven van een mooie winterse Tanka.

      


Een tanka is een kort, niet-rijmend gedicht van 5 regels verdeeld over twee strofen.
In een tanka wordt een verband gelegd tussen een zintuiglijke waarneming en een filosofische overweging of een persoonlijke beleving.


terug naar boven >>

   
       
   
   


Woensdag 17 januari 2018 - Winterse doorstapwandeling

Onder leiding van Ria Hoogstraat (gids IVN afd. Den Haag) maken we een winterse doorstapwandeling door Leidschendam-noord.
Start om 14.00 uur bij eindpunt lijn 6 op de hoek De Haar/Dillenburgsingel.
Bereikbaar met bus 46 en tram 6.
De wandeling duurt anderhalf tot twee uur.

Aanbevolen: Neem een verrekijker mee en draag warme waterdichte kleding en schoeisel. Deze wandeling  is niet geschikt voor kleine kinderen, wel voor wat grotere.


terug naar boven
>
>

   
       
   
   


Landschapskunstwerk het Witte Lint


De scheve meidoorns die samen landschapskunstwerk Het Witte Lint langs de N348 bij Zutphen vormen zijn in een prima conditie. Dat stelt Thomas de Ruiter van Boomkwekerij Udenhout, die de bomen 6 jaar lang opkweekte en verantwoordelijk is voor de nazorg van de bomen. Het bedrijf heeft onlangs 3 dode meidoorns laten vervangen op een totaal van 1.177 bomen.

Een paar weken na de aanplant kwamen bijna alle meidoorns schots en scheef te staan door harde wind. Ook enkele toppen en kruinen braken toen af. De provincie liet daarop metalen beugels plaatsen als extra versteviging. Die beugels worden op termijn weer weggehaald.

Bron: De Stentor


GrowApp

Loofbomen ondergaan gedurende het jaar een spectaculaire transformatie, van bladontplooiing en bloei naar bladverkleuring en bladval. De tijdstippen waarop deze processen plaatsvinden, wordt sterk bepaald door allerlei weersfactoren.

Met de GrowApp is het seizoensverloop van een berk in Bennekom in beeld gebracht door er een time-lapse video van te maken. Uit de individuele foto’s is het verloop van de Groenindex bepaald. Een mooi nieuw onderzoeksinstrument voor De Natuurkalender.

Meer info: klik hier


Verticaal tuinieren

Verticaal tuinieren wordt aangeprezen als iets nieuws, maar onze ouders en voorouders wisten het al veel langer, bijna bij elke boerderij stond wel een leipeer tegen de gevel.In de lente geniet u van de mooie bloesem, in de zomer van een mooi in blad staande boom, in de herfst van de vruchten... en met een beetje geluk kleurt de boom in de late herfst ook nog eens prachtig rood.

terug naar boven >>


   
       
   
   


Love is in the air
t/m 8 april 2018

Romantiek en Passie in de dierenwereld

Zodra het voorjaar wordt, neemt de onrust toe in het dierenrijk. Er hangt liefde in de lucht!
Veel dieren gaan dan op zoek naar een geschikte partner om voor nakomelingen te zorgen. Ontdek op welke manier de dieren elkaar verleiden.

Sommige dieren geven cadeautjes aan hun geliefde, andere dieren bouwen een mooi huisje om de partner over de streep te trekken. Er wordt uitvoerig gedanst, met parfums rondgestrooid, sensuele liefdesliedjes gezongen of gepronkt met de mooiste veren. Maar de zoektocht naar een partner gaat niet altijd zonder slag of stoot. Soms moet de strijd worden aangegaan met de concurrentie die altijd op de loer ligt!
Kom kijken hoe de dieren elkaar het hoofd op hol maken en maak kennis met de vele versiertrucs die er in het dierenrijk te vinden zijn.

Terra Maris is gevestigd in de voormalige Orangerie van Kasteel Westhove dat gelegen is in het prachtige natuurgebied De Manteling van Walcheren, tussen Oostkapelle en Domburg.

Adres: Terra Maris, Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle
Meer info: http://nl.terramaris.nl/‘Zielswegen’
t/m 4 februari 2018 (alleen weekenden)

Katja Berkenbosch exposeert haar impressies van de natuur en de stad met ‘schilderijen van papier’. Als kunstenaar laat zij een abstracte wereld zien met een krachtige uitstraling. Haar werk is te bewonderen in de weekenden t/m 4 februari 2018 in het Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen. De expositie is gratis te bezoeken op de bovenverdieping van het centrum op zaterdag en zondag van 12:00 uur tot 16:00 uur

Katja gebruikt voor haar schilderijen diverse soorten papier. Zij scheurt en snijdt het papier in kleine stukjes en bouwt hiermee een afbeelding dakpansgewijs op. Door deze manier van werken ontstaat er een dieptewerking en vermengen de kleuren zich prachtig tot een eigen karakter.

Terugkerende beelden in haar werk zijn brieven, vlinders, het labyrint, vleugels en architectonische vormen. Er zijn accenten van bladgoud en -zilver die een spel met licht en donker aangaan. Katja noemt haar manier van werken meditatief. Zij laat een ‘spirituele zoektocht’ zien door een wereld te creëren gevuld met symbolen, kleuren en structuren. De symbolen zijn zowel persoonlijk als universeel van aard.
Katja is zondag 14 januari van 12.00 uur tot 16.00 uur aanwezig.
           
Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen

Adres: Dorpsstraat 116, 2421 BC Nieuwkoop, T (0172) 52 00 10
Meer info: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/nieuwkoopse-plassen/nieuws


terug naar boven >>


   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar:
 info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   


Onze Nieuwsbrief verwijst soms naar sites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.