Flora en fauna

- Witte klaverzuring
- Blauwborst

Natuurnieuws
- Vrijwillige weidevogelbeschermers
- Oude Willem - kloppend natuurhart

Natuur Uit en Thuis
- UIT: Bosuil

- THUIS: Kramsvogel en koperwiek
Natuur kort
-
Drones voor reekalfjes
- Faunapassage
- Vossenwerend raster

Website van de maand
- Leestekens van het landschap

Natuur Plus
- Wilde gagel

De 'Green Five'
- Boekje over het groen in ZoetermeerExcursies
- Vogels kijken

Bomenweetjes
- Omvorming van naaldbos tot loofbos
- Bos aanplanten langs snelwegen

Uit-tips
- Met de paardentram langs stinzenflora
- De Axelse watertoren
- Geloof, Harmonie en Stilte
- 'Nature's Art' 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Witte Klaverzuring

Verlang je naar het echte lentegevoel? Ga dan eens op zoek naar de bijna poëtische verschijning van witte klaverzuring met zijn tere bloemblaadjes met het fijne lijnenpatroon en de mooie klaverblaadjes.

In de lente kun je in bossen met een voorjaarsschaduwflora soms hele plakkaten aantreffen van samengevouwen door en door groene blaadjes met witte bloempjes van de witte klaverzuring, vooral in de ondergroei van eiken-beukenbossen op plaatsen waar de ondergrond wat vochtig is. Witte klaverzuring blijft erg laag, tot zo'n 10 cm boven de strooiselrijke bodem. Ze vermeerdert zich door een dunne, kruipende wortelstok, waaruit groepjes bladeren en bloemen groeien.Tijdens de bloeiperiode in (eind) maart-april-mei kun je de tere bloemen boven de klaverblaadjes uit zien steken. Het blad bestaat uit drie hartvormige, behaarde deelblaadjes en doet denken een aan klaverblad.


De deelblaadjes zitten met een soort scharnieren vast aan de bladsteel. Daardoor kunnen ze bewegen: bij licht staan ze wijd uit maar als het donker wordt en bij regenachtig weer vouwen de deelblaadjes van het blad zich samen langs de middennerf. Ze gaan in de “slaapstand”, zowel de bloemen als de blaadjes hangen dan naar beneden.
De naam van de plant geeft al aan dat ze (oxaal)zuur kan maken. Ze smaakt dan ook zuur-zout en wordt, net als veldzuring, wel gebruikt in salades.
In het Vlaams wordt witte klaverzuring ook wel ‘alleluja’ genoemd. Deze volksnaam heeft het plantje gekregen omdat zij omstreeks Pasen bloeit, wanneer in de R.K. kerk het ‘Alleluia’ gezongen wordt. Deze naam is al heel oud, want hij duikt al op in geschriften uit de vroege middeleeuwen.Blauwborst

De blauwborst is de eerste rietvogel die zijn winterse verblijf in West-Afrika verruilt voor Nederland. Vanaf maart tot in september blijft hij hier en hoor je zijn prachtige liedje. In april doet hij er nog een schepje bovenop en barst het gezang echt los.

Hij houdt van vochtig terrein, zoals broekbos en moerasgebieden en komt dus vaak voor in de buurt van water met langs de kant elzen, wilgen en riet. Maar ook verruigde terreinen en duinvalleien met kruipwilg zijn geschikte leefgebieden.

Er broeden inmiddels tussen de 12.000 en 15.000 paartjes in Nederland.
Blauwborsten zijn slanke kleine vogels. Ze hebben een opvallende blauwe borst, keel en kin met een witte vlek in het midden en een duidelijke witte oogstreep. Hun oranjebruine staart met brede zwarte eindband is prachtig te zien als hij zijn staart spreidt en opwipt tijdens de balts.

Heeft de blauwborst eenmaal een partner gevonden dan leidt hij een teruggetrokken leven. De blauwborst zingt graag vanaf een opvallende zangpost en wie de komende weken ‘s morgens vroeg buiten op zoek gaat, heeft een goede kans om er een te horen én te zien.

terug naar boven >>


   
       
   
   


Vrijwillige weidevogelbeschermers

De vondst van het eerste kievitsei (dit jaar op 14 maart) is de start van het weidevogelseizoen 2018. De weidevogelbeschermers trekken vanaf die datum tot half juni het land in om samen met agrariërs -waar nodig- nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren.De markeringen maken het de boer mogelijk om rekening met de nesten te houden tijdens werkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. De start van het weidevogelseizoen is later dan in voorgaande jaren vanwege de vorstperiode van eind februari/begin maart.

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Bescherming van nesten is daarom hard nodig alsmede het creëren van grasland waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Op de vernieuwde website Boerenlandvogels Nederland staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen vijf jaar. Ook de bevindingen uit 2018 krijgen een plek op de website.

Bron: LandschappenNL


terug naar boven >>

 


Oude Willem - kloppend natuurhart

In het hart van het Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt de Oude Willem, een groot voormalig landbouwgebied van 450 hectare.

Om het gebied logischer en beter aan te laten sluiten op het Nationaal Park, wordt het gebied omgevormd naar een natuurlijk beeklandschap. Zo gaat het gebied weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. De werkzaamheden worden uitgevoerd om de oorspronkelijke hoge grondwaterstand te herstellen. Zo ontstaat er een rijkere variatie in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos.

Er worden werkzaamheden uitgevoerd in vijf deelgebieden van het Nationaal Park Drents Friese Wold: Oude Willem, Hoeve Boschoord, Doldersummerveld, Wapserveld/ De Nul en het Leggelderveld. Plagmachines gaan aan de slag in het Leggelderveld en het Doldersummerveld. Daar verdwijnen delen van de verzuurde bovenlaag om plaats te bieden aan tal van planten en dieren van heidelandschappen.

Niet alleen planten en dieren hebben baat bij de veranderingen in het gebied. Ze bieden ook kansen voor recreatieve ontwikkeling. Bezoekers kunnen nog meer van het gebied genieten, bijvoorbeeld door heerlijk te wandelen en te fietsen langs herstelde vennen, veentjes en heidevelden. Zo wordt het Drents-Friese Wold een van de weinige gebieden in Nederland waar je wildernis kunt ervaren. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2019 gereed.

Klik hier voor meer info op de site van het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Bron: Provincie Drenthe

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


Natuur uit: bosuil

De vijver die ik passeer is nog bedekt met een stevig laagje ijs, maar toch is het een dag die een beetje aan ‘lente’ doet denken. Alleen van de naam van de route die ik loop, word ik al warm: ‘Paradijselijk Beekdal’. Die kan toch alleen maar mooi zijn!? En dat is hij ook! Ik zie stoere bomen met dik bemoste ‘voeten’.

Volg een slingerende beek. Verbaas me over het magnifieke uitzicht op de Nederrijn. Loop over het beekdal via een zigzaggend vlonderpad. Kan het nog mooier? Ja... het kan nog mooier! Als ik op een bankje m’n boterham eet, raak ik in gesprek met iemand die me iets wil laten zien. We lopen het vlonderpad weer op. Hij wijst...

Heel hoog in een uitsparing, dicht tegen een boomstam aangedrukt, zit heel relaxed een bosuil een beetje te dutten.

Met zijn dikke, ronde kop, brede afgeronde vleugels en enorme hoeveelheid veren lijkt hij groter dan hij is. Hoewel hij net ietsje groter is dan de velduil en de ransuil, is hij eigenlijk toch vrij klein. Maar oh, wat is hij mooi! Veel inwoners van Renkum kennen hem al, het is zijn vaste stek. Dank aan mijn tipgever, want zonder hem zou ik straal voorbijgelopen zijn aan dit unieke tafereeltje!


NATUUR thuis: kramsvogel/koperwiek

‘Tjak-tjak-tjak’, hoor ik boven m’n hoofd... ze zijn er weer volop: de tjak-lijsters of tjakkers. Een groepje kramsvogels (hun officiële naam) strijkt neer op een talud in de polder.

Het valt nog niet mee om ze op de foto te zetten want ze zijn snel en schuw, dus op hun hoede. Ze vliegen op als ik dichterbij kom om even verderop weer neer te strijken. Ik loop met ze mee en na een poosje heb ik toch ‘beet’.
Deze grote lijsterachtige met opvallend blauwgrijze rug en oranje-gele borststreek met zwarte spikkels is verlekkerd op regenwormen, die op het gehoor worden gelokaliseerd en uit de grond worden getrokken. Ook kevers, duizendpoten en andere insecten staan op het menu. In het najaar en de winter gaan ze vooral op zoek naar afgevallen fruit en bessen. Wil je een kramsvogel in je tuin, leg dan eens wat stukken appel of peer neer.


Soms zie je ze samen met koperwieken. ‘Mijn’ koperwiek was niet in gezelschap van de kramsvogels, maar scharrelde in z’n eentje langs de rand van een vijver, op zoek naar voedsel. Ik kan me voorstellen dat kramsvogel en koperwiek wel eens worden verward met elkaar, maar de koperwiek is een veel kleinere lijster met roestbruine ondervleugels, roestkleurige flanken en een cremekleurige wenkbrauwstreep. Bij ons kun je de vogel vanaf het najaar tot in de vroege lente zien. In het najaar en de winter eet hij bessen (meidoorn, lijsterbes, vlier, klimop, hulst, braam) en fruit (appel, peer). De voorjaarstrek begint, afhankelijk van het weer, voor zowel de kramsvogels als de koperwieken in februari of de eerste helft van maart. Na een piek eind maart/begin april loopt de trek begin mei af.

terug naar boven >>

   
       
   
   

 

Drones voor reekalfjes

Utrechts Landschap wil twee drones aanschaffen om reekalfjes te redden.

Dankzij het Reekalfjes Reddingsteam van Utrechts Landschap worden per jaar tientallen reekalfjes van de maaimachine gered. Om het werk van het team nog beter en succesvoller te laten verlopen, wil Utrechts Landschap graag twee drones met warmtebeeldcamera aanschaffen. Om de twee benodigde drones aan te schaffen en de medewerkers te trainen in het gebruik ervan is een bedrag van 16.000 euro nodig.
De stichting is een wervingscampagne gestart en roept iedereen op om te doneren.

Door het gebruik van drones met warmtebeelden wordt elk dier gevonden, hoe klein en verstopt ook. Als een reddingsteam een reekalf ontdekt, gaan de vrijwilligers uiterst voorzichtig te werk om te voorkomen dat er mensengeur achterblijft. Met handschoenen en een jutezak leggen de medewerkers het diertje aan de rand van het veld. Na het maaien wordt het dier teruggelegd. 

Bron: Utrechts Landschap

 


Faunapassage Stroe

De nieuwe faunapassage ‘Kootwijkerzand’ tussen de natuurgebieden aan weerszijden van de A1 bij Stroe en Kootwijk is eind maart geopend.

Boswachter Laurens Jansen: "De nieuwe faunapassage ‘Kootwijkerzand’ is zo goed als klaar maar het is natuurlijk vooral nog een grote bak zand, dat kun je van bovenaf ook goed zien. Voordat de natuuroversteek vol staat met begroeiing, ben je zo drie tot vier jaar verder."

De ongeveer 250 meter lange faunapassage, bestaat uit een brede brug over de snelweg in combinatie met een vijftien meter brede tunnel onder het naastgelegen spoor door. De natuurverbinding moet niet alleen een nieuwe route worden voor edelherten en zwijnen, maar ook voor dassen, boommarters en tal van kleine insecten, amfibieën, reptielen en vlinders. In het ecoduct boven de snelweg zijn poelen, boomstronken en stobbenwallen gerealiseerd, om dieren te verleiden de oversteek te maken. Boswachter Jansen: "Van sommige dieren in dit gebied staat het voortbestaan sinds enige tijd onder druk. Door hun leefgebied te vergroten, nemen de overlevingskansen toe."
Bron:
de-veluwenaar.nlVossenwerend raster

De weidevogels komen weer terug uit de overwinteringsgebieden in het verre zuiden: het broedseizoen staat voor de deur. Weidevogels hebben het zwaar: er zijn nog maar weinig geschikte gebieden. Populaties van soorten als grutto, tureluur en kievit zijn te kwetsbaar om een natuurlijke vijand als de vos aan te kunnen. Daarom plaatst Stichting Het Zeeuwse Landschap een vossenwerend raster rondom het oostelijk deel van de Sophiapolder, een belangrijk weidevogelgebied, vooral voor kievit en grutto.

Het raster moet grondpredatoren tegenhouden: met name de vos, maar ook (verwilderde) katten en loslopende honden.

Deze grondpredatoren eten eieren, kuikens en volwassen vogels. Het speciale raster dat nu wordt geplaatst is opgebouwd uit fijnmazig gaas.

Het gaas is zo diep ingegraven dat de vos er niet onderdoor kan. Tevens is het raster voorzien van schrikdraad, om te voorkomen dat de vos en (verwilderde) katten eroverheen klimmen. De effectiviteit van de maatregel wordt door middel van onderzoek gecontroleerd.

Bron: Het Zeeuwse Landschap

terug naar boven >>

   
       
   
   


Leestekens van het landschap

https://www.leestekensvanhetlandschap.nl

U vindt hier informatie over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan driehonderd landschapselementen in Nederland.

Tezamen vertellen deze het verhaal van de rijke verscheidenheid van het Nederlandse landschap en van de boeiende wisselwerking tussen mens en natuur in het verleden. Veel van deze leestekens zijn nog altijd heel goed herkenbaar in het landschap.

Bijenstal  - Functie: landbouw  - Ouderdom: moderne Tijd (1800-1945)
Bijenstallen komen in heel Nederland voor. Soms worden ze wel iemenschuur, of bijenschans genoemd.

   
       
   
   


Wilde gagel - Myrica galel

Nog iets om naar uit te kijken: Wilde gagel!

Bezemachtig
Wilde gagel is een bladverliezende struik die een halve tot anderhalve meter hoog wordt en behoort tot de gagelfamilie. Deze bezemachtige heester bloeit in april en mei. De katjes verschijnen vóór de bladeren aan de twijgen, die daarna niet meer doorgroeien. Wilde gagel groeit op zonnige plaatsen op natte, zure, voedselarme, venige grond, op heidevelden, in moerasbossen en laagveenmoerassen, of langs oude rivierbeddingen; soms ook op kalkarme plaatsen in de duinen.

Gageltakken met katjes in november (rechts).

Geur
Nog voor het voorjaar begint gaan de rode winterknoppen open en komen de struiken in bloei. De katjes brengen met hun gouden gloed nog meer kleur in het landschap. Pas later, na de bloei, komen de bladeren tevoorschijn. En dan wordt het opnieuw feest… geen plant geurt zo sterk als gagel. Wrijf op een mooie zomerdag eens een blaadje stuk tussen je vingers. De geur zal je altijd bijblijven.

Lees hier verder

terug naar boven >>

   
         
       
   
   


Zaterdag 7 april 2018 - Vogels kijken

Op 7 april kunt u mee met gids Ria Hoogstraat (IVN afd. Den Haag) op vogelexcursie in het buitengebied op de grens van Leidschendam en Voorschoten. Het wordt een flinke wandeling met veel om te bekijken en te beluisteren.

We lopen eerst een stuk over de Noortheylaan met zicht op de weilanden, daarna gaan we het bos in. Het pad kan in deze tijd erg vochtig zijn, het heet niet voor niets het Laarzenpad. Neem een goede verrekijker mee, zorg voor warme kleding en draag stevig, waterdicht schoeisel.
We komen uit aan de rand van een brede sloot met een weids uitzicht over de weilanden.

Wat gaan we zien en horen? Weidevogels, watervogels, zangvogels en roofvogels.
Als we geluk hebben zien we de buizerd of de grote zilverreiger. Honden mogen niet mee, wat grotere kinderen wel, als ze in het bos maar een beetje stil zijn. Start: 10.00 uur hoek Veursestraatweg/Noortheylaan, Leidschendam. Bus 45 en 46 halte Noortheylaan.terug naar boven
>
>

   
       
   
   


De ‘Green Five’

In het boekje De ‘Green Five’, samengesteld en vormgegeven door Hans Steinfort van ons platform GROEN! natuurlijk, zijn de vijf grootste, maar ook enkele kleinere groengebieden in en rond Zoetermeer beschreven en voorzien van mooie bijbehorende foto’s.

De benaming De ‘Green Five’ was destijds een idee van Rob Wiewel als tegenhanger van de ‘Big Five’ (de vijf grootste leisuregebieden in Zoetermeer). Het boekje wil mensen stimuleren om deze gebieden al wandelend of fietsend te ontdekken en te beleven.

Het boekje is een uitgave van de gemeente Zoetermeer en gratis af te halen in het stadhuis of te downloaden:
De Green Five, groen in Zoetermeer e.o..pdf
(114,6 MB)

Benieuwd? Hier vindt u een doorbladerversie van het boekje.

terug naar boven >>

   
       
   
   


Omvorming van naaldbos tot loofbos

Vorig jaar zijn in Overijssel bij 24 boseigenaren kleine naaldbospercelen omgevormd naar loofbos met als doel meer grondwater vast te houden en natuurwaarden te vergroten. Er zijn bijna 30.000 loofbomen aangeplant op 12 hectare grond bij in totaal 13 particulieren. Na de zomer volgde nog een omvorming op ruim 12 hectare bij een groep van 11 particulieren. Deze pilot was onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) en heeft als doel de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland in de toekomst te verzekeren.

Een loofbos verdampt minder regenwater dan een naaldbos. In een loofbos vindt op jaarbasis 180 tot 200 millimeter meer grondwateraanvulling plaats dan in een naaldbos. Daarnaast heeft een loofbos hogere natuurwaarden en draagt het bij aan een betere bodemkwaliteit. Binnen dit project is in totaal 40 hectare naaldbos omgevormd.
De eerste stap in de uitvoering was het naaldboomvrij maken van het bosperceel. Hierna zijn op de open stukken jonge inheemse bomen geplant. Om te voorkomen dat reeën deze jonge stammen opeten, werden plastic kokers rond de boompjes geplaatst. Deze boomkokers worden verwijderd als de bomen groot genoeg zijn. Na drie tot vijf jaar bestaat het perceel uit een gesloten jong loofbos waar veel plant- en diersoorten van profiteren.


Plan: 100.000 hectare bos aanplanten langs snelwegen

Rijkswaterstaat ziet kansen om de komende twintig jaar honderdduizend hectare bos aan te planten langs snelwegen of rondom tankstations. Nederland heeft nu zo’n 365.000 hectare bos, daar zou dus ruim een kwart bij komen. De operatie zou ongeveer vijf miljard euro kosten, vooral door de aankoop van landbouwgrond.

Toch pakt het plan financieel gezien positief uit, aldus de onderzoekers, omdat bossen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen en andere maatregelen in dat geval overbodig zijn. Ook dragen de bossen bij aan natuur en recreatie en doen ze de waardedaling van woningen in de buurt van snelwegen grotendeels teniet, doordat geluidsoverlast en visuele hinder afnemen. Ook zou het uitzicht van automobilisten verbeteren.

De bossen kunnen volgens Rijkswaterstaat in een strook van minimaal driehonderd meter langs álle Nederlandse snelwegen, in totaal drieduizend kilometer, worden aangelegd. Dat is vooral voordelig voor omwonenden; de aanplant zou bij volgroeide bomen kunnen leiden tot een waardestijging van gemiddeld ruim tienduizend euro per woning. Of het planten van bossen langs snelwegen in alle gevallen leidt tot meer biodiversiteit, valt nog te bezien. De meeste positieve effecten verwachten de onderzoekers van nieuwe bossen in de buurt van bestaande natuurgebieden. Bron: nrc

terug naar boven >>

   
       
   
   Met de Friese paardentram langs stinzenflora
7 april 2018 (let op de uiterste aanmelddatum)

De landgoederen Dekema State in Jelsum en Martenastate in Koarnjum, en Stinze Stiens, de Vlaskamp-parktuin bij het Doktershûs vlak bij de oude St. Vituskerk, zijn samen fraaie voorbeelden van historische locaties met een rijke stinzenflora in Friesland. Op 7 april kunt u meegenieten tijdens een ‘StinzenFloraTour’ met de Friese paardentram.

De gastvrije ontvangst met koffie en oranjekoek vindt plaats bij Pakhûs SOLO in Stiens. Met de paardentram gaat u naar landgoed Martenastate te Koarnjum.
Bij de Túnmanswente staat een Fryske lunch klaar. Op Dekema State in Jelsum, een eeuwenoude state met prachtige tuin en bos wordt de rondleiding door de tuinbaas gegeven en vindt een gezellige afsluiting plaats. De paardentram brengt u in de namiddag terug naar de startlocatie te Stiens. Kosten arrangement: € 49,50 per persoon.
Het volledige programma is te lezen op onderstaande link (tevens aanmelden).

Reserveren is noodzakelijk en kan t/m 4 april via http://www.stinze-stiens.nl/agenda/

Adres: Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9, 9051BH Stiens


De Axelse watertoren

De Axelse watertoren is een van de hoogste watertorens van Nederland. Een prachtig industrieel monument uit 1936 dat toegankelijk is gemaakt voor het publiek. De watertoren combineert de industriële architectuur met prachtige tentoonstellingen en interessante activiteiten.

Beklim de watertoren en bekijk Axel en wijde omgeving eens van grote hoogte. Er valt ook veel te ontdekken. Ga op expeditie in en rondom de watertoren en ontdek de bijzondere natuur in de sfeervolle heemtuin!

Adres: De Watertoren, Kinderdijk 2, 4571 Axel (Zeeland)
Meer info: http://www.hetwarenhuis.nl/nl/watertoren/natuurenheemtuin/Geloof, Harmonie en Stilte
t/m 17 juni 2018

Henk Helmantel viert zijn 50-jarig kunstenaarschap o.a. in Museum Gouda met een grote overzichtstentoonstelling.
Er komt werk te hangen uit de periode 1977-2017. Henk Helmantel schildert de schoonheid van de schepping.


Foto: Tom Haartsen

Hij kan die schoonheid net zo goed zien in een weerbarstige kweepeer als in een kartonnen doos.Adres:
Museum Gouda, Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda, Oosthaven 9 (tevens museumwinkel)
Meer info: http://www.museumgouda.nl


'Nature's Art'
t/m 26 april 2018

Het Boomkwekerijmuseum in Boskoop laat opnieuw zijn hart spreken voor groen en cultuur. Onder de titel 'Nature's Art' exposeert fotografe Peet Hiddink een serie natuurfoto's, waarin het accent ligt op de kunstzinnige verschijnselen die we in de natuur tegen komen.

Foto: Peet Hiddink

De aparte beelden benadrukken de schoonheid ervan en stimuleren ons er met andere ogen naar te kijken.

Adres: Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52 - 54, 2771 BR Boskoop
Meer info: www.artePHoto.nl en www.boomkwekerijmuseum.nl


terug naar boven >>


   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar:
 info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   


Volg ons ook op Facebook en Twitter.
O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.