Flora en fauna

- Zwartblauwe rapunzel
- Veldleeuwerik

Natuurnieuws
- Natuurbegraafplaats in oud bos
- Openstellen Kroondomein

Natuur Uit en Thuis
- UIT: Mandarijntjes

- THUIS: Torenvalken
Natuur kort
- Verstoring van dieren

- Informatie over teken
- 'HABITAT'

Website van de maand
- Nederlandse Rode lijst van Planten

Natuur Plus
- Kleefkruid

Column
- Wie de schoen past...


Excursies
- Vogelzang op landgoed Duivenvoorde

Bomenweetjes

- Animatiefilm - Hebben we bomen nodig?
- Lindebomen
- Bomen met een e-mailadres

Uit-tips
- Project Een Zacht Geruis
- Kunst onder de Bomen
- Landelijke tuin & park evenement 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Zwartblauwe rapunzel 

Zwartblauwe rapunzel is heel zeldzaam geworden. Het is een kenmerkende soort van beekdalhooilanden en relatief lichte plekken aan bosranden en langs bospaden.

Zwartblauwe rapunzel wordt zo'n 30 cm hoog en bloeit in mei en juni. De geopende bloemen zijn ‘geheimzinnig’ donker paarsblauw. De bloemvorm is heel speciaal en goed te herkennen aan de aarvormige bloeiwijze aan de top van de rechtopstaande stengel. De bloemen worden wel eens met duivelsklauwen vergeleken. De plant heeft een raapvormige wortel, de naam rapunzel moet dan ook zoiets als raapje betekenen. De wortels werden vroeger gegeten. Zowel de dikke penwortels als de jonge blaadjes werden in salades verwerkt.
Rapunzel in het sprookje van de gebroeders Grimm is een meisje dat zo heet omdat haar moeder tijdens de zwangerschap bleef eten van de rapunzel van de buurman.
‘Den Nederlandse Herbarius’ van Stephaan Blankaart uit 1698 noemt rapunzels en klokjes samen Hals-kruid en sommige soorten Raponce of Wilde Raap. Hij zegt dat het gezond eten is en dat de kooksels zouden helpen tegen keelontsteking en gezwellen in de keel.

Insecten (hommels) zijn gek op deze langlevende voorzomerbloeier. Ze worden aangetrokken door nectar die onder in de bloem wordt afgescheiden en die te bereiken is via de 'lantaarnspijlen' van de bloemkroon.

De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van Planten als zeldzaam tot zeer zeldzaam en bedreigd. Oorzaak van de achteruitgang is vaak verruiging van de groeiplaats.
Langzaamaan beginnen de inspanningen van een herstelproject in Noord-Brabant (gestart in 2013) voor deze bijzondere plant, resultaat op te leveren. Vorig jaar zijn er tientallen bloeiende planten geteld en ook de aantallen kiemplanten geven hoop voor de toekomst.


Veldleeuwerik

De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij het vrouwtje te landen.

Veldleeuweriken zijn te vinden op weilanden, akkers en heidevelden, waar ze leven van insecten en in mindere mate van zaden. Eind september trekt een gedeelte van de Nederlandse broedvogels naar Zuid-Europa, en ze keren rond februari-maart weer terug.
De veldleeuwerik heeft het moeilijk door de slechte situatie voor de zangvogel in Frankrijk, waar een groot deel van de vogels overwintert. Volgens onderzoekers is het aantal veldleeuweriken de afgelopen 15 jaar met 70% gedaald. Volgens bioloog Benoît Fontaine moet de oorzaak gezocht worden in de groeiende monoculturen in de landbouw en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Veldleeuweriken worden sinds de jaren zestig door Sovon geteld. "Toen waren het er nog vele miljoenen, maar nu zijn het er nog maar circa 25.000. Ze komen vooral voor op kleigronden. Op de zandgronden zijn ze inmiddels uitgestorven." Deze soort is een van de grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen.

Bron: Friesch Dagblad

terug naar boven >>


   
       
   
   


Natuurbegraafplaats in oud bos


Oude bossen die al een historie hebben van meer dan 150 jaar zijn niet geschikt voor de aanleg van een natuurbegraafplaats. Het delven van een graf van meer dan een meter diep zorgt voor grote schade aan het bodemleven.

De sporen daarvan zullen eeuwenlang zichtbaar zijn, als de bodem zich al ooit herstelt. Dat stellen milieu-onderzoekers en ecologen van de Wageningen Universiteit in een studie die zij voor de provincie Gelderland hebben uitgevoerd.

Volgens de onderzoekers moet de provincie oude en onverstoorde grondlagen beschermen, omdat die zeldzaam zijn in Nederland. Gedeputeerde Staten van Gelderland zullen daarom natuurbegraven in delen van de Achterhoek, het Montferland en het Rijk van Nijmegen gaan verbieden. Voor delen van de Veluwe gold al een verbod, net als voor beschermde natuur en grondwaterwingebieden. Beheerders van begraafplaatsen moeten ook nieuwe natuur realiseren voor elke hectare die ze inrichten voor natuurgraven.

Bron: Reformatorisch Dagblad

terug naar boven >>

 


Openstellen Kroondomein

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 3 april jl. ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd om het Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn het gehele jaar door open te stellen voor het publiek.Momenteel wordt het gebied gedurende een deel van het jaar gesloten om leden van het Koninklijk Huis in de gelegenheid te stellen in het Kroondomein op jacht te gaan.
De Partij voor de Dieren stelt dat Koningin Wilhelmina in 1959 het eigenlijke Kroondomein Het Loo heeft geschonken aan de Nederlandse bevolking. De Nederlandse Staat betaalt jaarlijks honderdduizenden euro’s voor onderhoud van het gebied en daarom zou de Nederlandse bevolking het gehele jaar door toegang moeten krijgen tot het natuurgebied.

Bron: Tweede Kamer

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


Natuur uit: mandarijntjes

Als ik een route in het land loop, laat ik me graag verrassen door iets bijzonders. En dan heb ik het niet persé over een ontmoeting met een wild zwijn of een edelhert. Ook heel welkom natuurlijk, maar net zo blij word ik van een kever, een rups of een mooie paddenstoel. Zelfs het zien van een vergroeisel aan of de vorm van een boom vind ik prachtig, mijn fantasie gaat dan ook regelmatig met me op de loop.

Ik bevind mij in een gebied met een aantal vrij diepe kuilen. Dit landgoed (Den Treek-Henschoten) wordt niet voor niets ‘De Franse Put’ genoemd. Er zijn dertig plekken waar generaal Marmont in de Franse Tijd zijn ruim 18.000 soldaten naar water liet graven. In één van de putten staat nu ook water. Pitruspollen veroorzaken een natuurlijk doolhof van watergangetjes. Plotseling verschijnt er vanachter de pollen een koppeltje eendjes. Ze merken dat ze ontdekt zijn. Genoeg verstopplekjes, dus weg zijn ze! Ik blijf heel stil staan.

Als ze denken dat de kust weer veilig is, komen ze tevoorschijn. Wat een tegenstelling, deze kleurrijke bijzondere eenden in zo’n simpele kuil met water. Hoewel ik niet zo gecharmeerd ben van exoten, is deze combinatie toch wel een hele mooie! In Nederland broeden deze ontsnapte eendjes in gebieden met oude bomen, waarin holtes te vinden zijn waarin ze nestelen. Zo’n nest bevindt zich in de buurt van meren en rivieren met een rijke oevervegetatie. Ook buiten het broedseizoen verblijven de mandarijneenden op wateren in bosrijk gebied en op dichtbegroeide eilandjes.


NATUUR thuis: torenvalken

‘Zal ik het wagen?’ Bij het hek van de boer dat toegang geeft tot het Doelpad, een openbaar kerkenpad dwars door het weiland, kan ik nog niet overzien wat me te wachten staat. Het heeft veel geregend de laatste dagen en er lopen een stuk of zes paarden op het pad. Veel blubber en paardenpoep dus.

Een aantal tegels ligt schots en scheef. Het is altijd weer een hele kunst om die hindernissen te nemen zonder uit te glijden of diep weg te zakken in de prut. Proberen maar weer...want ik loop er zó graag. Het pad ligt langs een ‘nieuwe’ eendenkooi. De vroegere eendenkooi, een voorbeeld van een Zuid-Hollandse ‘veldkooi’ met vijf vangpijpen is in de Tweede Wereldoorlog in verval geraakt en verdwenen. Cultuurhistorische elementen in het landschap die verloren zijn gegaan mogen worden teruggebracht en dus ligt er gelukkig weer een kooi in deze polder: ‘Eendenkooi Kooijburgh’.

Als ik langs de kooi loop, zie ik een torenvalk. Hij zit in de ‘deur’opening van de torenvalkenkast. Die kast staat er al vele jaren en blijkbaar bevalt hij nog uitstekend. Torenvalken gebruiken graag nestkasten waar ze zicht hebben op een open ruimte waar ze kunnen speuren naar voedsel. Ik blijf staan en tot mijn verrassing komt het vrouwtje aangevlogen. Ze landt naast het mannetje in de kast. Wat er besproken wordt? Dat laat zich raden. Hoog tijd voor gezinsuitbreiding...

terug naar boven >>

   
       
   
   


Verstoring van dieren

Loslopende honden in weilanden en kwetsbare natuurgebieden zorgen voor verstoring van broedende vogels, konijnen, hazen, reeën en hagedissen. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Het is dan voor jagende vogels en andere dieren eenvoudig om de eieren of de kuikens te roven.

De broedtijd is de meest kwetsbare periode (15 maart - 15 juli). Dan is het nog belangrijker om honden aan de lijn te houden. Dat gebeurt lang niet altijd. Boswachters vinden in natuurgebieden nog steeds door honden aangevallen reeën, die zo’n aanval vaak niet overleven. In natuurgebieden staat op de toegangsborden vermeld waar je wel en niet mag komen met een (aangelijnde) hond.

 


Informatie over teken

Om de ziekte van Lyme te voorkomen, is het belangrijk dat mensen weten dat teken de ziekte kunnen overdragen en wat ze moeten doen als ze een tekenbeet hebben.

Door het verwachte mooie weer zullen meer mensen het groen in trekken waardoor er meer risico is op een tekenbeet. Doe dus een tekencheck na een bezoek aan het groen: niet alleen bos, heideterreinen en duinen maar ook parken, speeltuinen en tuinen (!). Tijdens de Week van de Teek in april is er extra aandacht aan teken en de ziekte van Lyme besteed.

Zie voor meer info en een filmpje: https://www.weekvandeteek.nl

Teken op de nagel van een duim. Linksboven het vrouwtje, daaronder het mannetje, rechtsboven de nimf en daaronder een larfje

Bron:
RIVMNatuurfilm '=HABITAT='

Henk en Janetta Bos zetten zich volledig in voor het promoten van de schitterende Drentse natuur. Ze hopen op deze manier een diepere kern bij mensen te bereiken wanneer het gaat om bewustwording van natuur. Voor 'Wildernis in Drenthe'  hadden ze bijna drie jaar nodig om het karwei te klaren. Ze zijn pas tevreden wanneer ze kunnen zeggen dat het eindresultaat van de nieuwe film is zoals ze dat vanaf het begin voor ogen hebben gehad. De opnamen zullen naar verwachting twee jaar in beslag nemen.

Waarom de naam =HABITAT=?

 =HABITAT= wordt in het algemeen verwoord als: 'plaatsen waar een organisme in de natuur voorkomt, waar ze overleven, groeien en zich voortplanten'. Denk vervolgens aan het Nationaal Park Drentsche Aa en het antwoord ligt voor het oprapen.
=HABITAT= zal geheel worden opgenomen in het Nationaal Park Drentsche Aa.

Meer info: Henk en Janetta Bos – Nighthawk Productions Assen
Zien:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BX7GcMFMsAA

Bron: De Veluwenaar

terug naar boven >>

   
       
   
   


Website van de maand: 
Nederlandse Rode Lijst van Planten

Een schat aan informatie over planten die voorkomen op de Nederlandse Rode lijst (planten).
Schuif met de cursor over de Nederlandse naam voor een foto en korte tekst. Bij aanklikken uitgebreidere informatie op wikipedia.

Rechts een voorbeeld van een zeer zeldzame plant: De borstelkrans (Clinopodium vulgare)
Dit is een vaste plant, die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De botanische naam Clinopodium is Oudgrieks voor voetenbankje en verwijst naar de harige schutbladeren die een bankje voor de bloemen vormen.

Volgorde van zeldzaamheidsklasse:
a          (algemeen voorkomend)
z         (vrij zeldzaam)
zz        (zeldzaam)
zzz       (zeer zeldzaam)
x          (afwezig, verdwenen)


terug naar boven >>

   
       
   
   


Kleefkruid - Galium aparine
door Tiny van der Meer

De meeste kinderen die in een natuurrijke omgeving opgroeien, kennen kleefkruid wel.

Het is een grappig kruid voor plaagspelletjes omdat het overal aan vast blijft haken door de weerhaakjes. Dieren, zoals kippen en konijnen, zijn overigens ook gek op kleefkruid, maar dan wel om op te eten.


Steuntje
De plant ontkiemt in het vroege voorjaar. Er vormen zich dunne, vierkante stengels
die heel slap zijn. Zonder steun ligt de plant op de grond. Maar door de weerhaakjes kunnen ze zich via andere planten omhoog werken. Kleefkruid groeit vaak tussen brandnetels, dovenetels en fluitenkruid in verwilderd onbebouwd land en in wat verwaarloosde tuinen. Als je het kruid eenmaal in je tuin hebt, raak je het zonder wieden niet meer kwijt. Dat wieden is trouwens heel gemakkelijk, het kruid zit maar met een paar dunne worteltjes vast in de grond. Wanneer je de beschikking hebt over een grote, wat ruige tuin, zal het kruid zich spontaan in een rommelig hoekje vestigen.

Onopvallend
Kleefkruid is ook te vinden in veel bos- en struweelranden en in halfbeschaduwde ruigten en akkerranden. De bladeren staan in kransen op de knopen van de vierkante stengels. Kleefkruid bloeit van juni tot oktober met kleine onopvallende witte bloemetjes.

De vergroeide kroonblaadjes vormen een klein sterretje. Na de bloei vormt de plant zaden. De paarsachtig of groene vruchten zitten twee aan twee en zijn 6-8 mm groot. Ze hebben nog meer haakjes dan de stengel. Deze zaden worden voornamelijk verspreid door dieren. Met ontzettend kleine haakjes blijven de bolletjes hangen in hun vacht. Zo worden de vruchten over grote afstand verspreid.


Lees hier verder

terug naar boven >>

   
       
   
   


Wie de schoen past... 

door Jannie Harmsen

Hoge bomen vangen veel wind en wie de schoen past trekke hem aan. De spreekwoorden en/of gezegdes zijn niet van de lucht, want als ik omhoog kijk tijdens een wandeling zie ik iets hangen in een boom dat direct mijn aandacht trekt. Een schoen!

Benieuwd naar het vervolg...?
Lees verder op: www.groen-natuurlijk.nl/column

terug naar boven >>

 

   
       
   
   


Bloeiende bomen en vogelzang op landgoed Duivenvoorde, Voorschoten

Op woensdag 16 mei 2018 kunt u samen met gids Ria Hoogstraat (IVN Den Haag en omstreken) gaan genieten van bloeiende bomen en vogelzang.

Start om 14.00 uur bij de opzichterswoning aan de Laan van Duivenvoorde. Parkeerplaats verplicht (verzamelen daar tegenover). Bereikbaar met bus 45 en 46, halte Kniplaan. Kinderen zijn welkom en krijgen extra aandacht van de gids.

Toegang 1 euro, te pinnen bij de automaat (of bij wandelingen met gids contant bij de gids). Zowel in de Hof van Duivenvoorde als in de kasteelwinkel kunt u ook alleen met pin betalen. Het landgoed is verboden voor honden. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

terug naar boven
>
>

   
       
   
   


Animatiefilm - Hebben we bomen nodig?

De kwekers van Greenport Midden Brabant hebben een bijzondere animatiefilm voor jong en oud gemaakt. Hierin wordt op een laagdrempelige wijze uitgelegd en wetenschappelijk onderbouwd wat de waarde is van bomen voor mens en dier op deze aarde met betrekking tot klimaat, ecologie, economie en gezondheid.

De film is gemaakt omdat in de praktijk blijkt dat veel mensen zijn vergeten of vaak niet weten wat de eigenlijke opbrengsten van groen zijn en in het bijzonder de waarde van bomen.

Ook op de website www.groenxylotheek.nl, een andere initiatief van de kwekers, zal de film te zien zijn.

De Nederlandse versie van de film is ook te vinden op YouTube.

Bron: Greenport Midden Brabant


Lindebomen

Wilde appel, linde, wilde roos en fladderiep zijn boom- en plantensoorten die in Overijssel nog maar weinig te vinden zijn. De fladderiep is belangrijk voor de zeldzame vlindersoort iepenpage. Door het verdwijnen van deze boomsoort, sterven deze vlinders uit. Met het terugplanten van deze inheemse bomen en struiken, hoopt Landschap Overijssel het landschap ook weer aantrekkelijk te maken voor bepaalde dieren, zoals de iepenpage. Landschap Overijssel en Bosgroep Noordoost Nederland hebben in de lente van 2017 inmiddels al 1350 wilde lindebomen in Twente aangeplant. De linde helpt tegen verzuring van de bosbodems.

De linde is een zeldzame soort en bijna verdwenen als inheemse bewoner van Nederlandse bossen. En dat terwijl de linde juist bosplanten als bosanemoon, muskuskruid en dalkruid een kans geeft om te groeien. Aan inwoners die bos bezitten is gevraagd een stukje af te geven voor de aanplanting. Er is gekozen voor Twente omdat de lindeboom goed groeit op de lemige grond in het gebied. De linde was vroeger een veel geziene boom, maar is in de loop van de tijd uit het bos verdwenen omdat het blad is gebruikt als veevoer en het hout om te stoken. De linde bevat veel calcium en kalium waardoor de zuurtegraad van de bodem wordt verbeterd. Ook schimmels, wieren, mossen en insecten die van lindes leven komen zo weer terug naar het bos.


Bomen met een e-mailadres

Het ging niet goed met de bomen in het Australische Melbourne. Door de extreme zomerse hitte in de stad raakten veel bomen uitgedroogd. Daarnaast leden ze ook nog door vandalisme. Om dit probleem op te lossen bracht
Melbourne Urban Forest Visual alle bomen in kaart en koppelde ze aan een ID-nummer en e-mailadres. Het idee was dat als er iets mis was met een boom, bewoners naar het e-mailadres konden mailen en het probleem aangepakt kon worden. Er gebeurde echter iets totaal onverwachts.

Duizenden mensen gebruiken de e-mailadressen voor hun persoonlijke berichten aan de bomen. Ze uiten hun liefde voor de bomen, betuigen dankbaarheid voor de schaduw en bieden hun excuses aan voor de hond die elke ochtend tegen de boom plast. Sommige brieven zijn hartverwarmend. En ze blijven niet alleen beperkt tot inwoners van Melbourne. Inmiddels ontvangen de bomen brieven van aanbidders wereldwijd, evenals van collega-bomen aan de andere kant van de wereld.

terug naar boven >>

   
       
   
   Project Een Zacht Geruis
20 april t/m 31 oktober 2018

Een Zacht Geruis is een tentoonstellingsproject dat tegelijkertijd plaatsvindt in zeven voor publiek opengestelde Gelderse kastelen die verspreid over de provincie liggen.
In elk kasteel maakt een kunstenaar nieuw werk geïnspireerd op de plek.
Zo raakte Aline Eras gefascineerd door de enorme schelpen- en koralenverzameling die op de zolder van kasteel Rosendael wordt bewaard.

Robbie Cornelissen: Kasteel Hernen
Heidi Linck: Kasteel Cannenburch
Rosemin Hendriks: Huis Verwolde
Aline Eras: Kasteel Rosendael
Erik Odijk tekent op: kasteel Doorwerth
Jan Broekstra: Huis Zypendaal
Hans Wijninga: Kasteel Ammersoyen

De tentoonstellingen zijn opengesteld van april 2018 tot en met oktober 2018.
Het project wordt vergezeld door een publicatie en een educatief randprogramma geïnspireerd op de plek en de betrokken kunstenaar en er zijn speciale rondleidingen.

Kosten: € 11,50 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,25.
Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en Museumkaarthouders gratis op vertoon van jaarkaart.

Info: https://www.glk.nl


Kunst onder de Bomen
22 april tm 4 juni 2018

Het rustige bestaan van de gebruikelijke bosbewoners van het Willibrordusbos op Landgoed Vilsteren wordt van 22 april t/m 4 juni verstoord door de aanwezigheid van kunstenaars en kunstliefhebbers. 

Kunst onder de Bomen organiseert voor de 3e keer de kunstmanifestatie waarin de kunst een interactie aangaat met de natuur. De deelnemende kunstenaars halen hun inspiratie en veelal ook hun materialen uit het bos en de omringende natuurterreinen. De kunstvorm, die tijdens dit evenement wordt toegepast, vindt haar inspiratie in wat Landschapskunst wordt genoemd, ook aangeduid als Land-Art.

In samenwerking met de basisscholen van Lemelerveld en De Groene Welle te Zwolle gesteund door diverse fondsen en sponsoren, kunnen grote en kleine mensen terecht in een bos vol verrassingen. De expositie is een zintuiglijke ontmoeting met kunstobjecten in de natuur: schoonheid, zon, licht, donker, bomen, wind regen, mos, geur van aarde, stilte, aanraken, doorkruipen, ritselen, verstoppen... een onvergetelijke ervaring.

Adres: Ingang Parkeerplaats Kaasboerderij Heileuver, Dalmsholterdijk 17 Dalmsholte  
Toegang gratis.

Meer info:
info@kunstonderdebomen.nl en https://kunstonderdebomen.nl/nieuws


Landelijke tuin & park evenement

Rendez-vous aux jardins / Tot ziens in de tuin
1, 2 en 3 juni 2018

Op 1, 2 en 3 juni 2018 vindt het eerste Nederlandse landelijke tuin & park evenement Rendez-vous aux jardins / Tot ziens in de tuin plaats. 
Tuineigenaren stellen het eerste weekend van juni hun tuin of park open en organiseren extra activiteiten zoals rondleidingen, lezingen, avondopenstellingen, kinderactiviteiten of concerten. De vrijdag is bedoeld voor schoolklassen. Het thema geeft richting aan de activiteiten. Alle deelnemers gebruiken dezelfde in Frankrijk ontworpen poster. 
In Nederland bestonden al wel regionale tuinendagen, maar dit landelijke evenement is nieuw. Het thema dit eerste jaar is 'Europa'. 

De Nederlandse editie gaat van start op initiatief van de Nederlandse Tuinenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Partners die het initiatief steunen zijn het Gilde van Tuinbazen, Paleis het Loo, de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) en Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). 

Voor de agenda met kaart zie: www.rendezvousauxjardins.fr.
Dit jaar is een pilot jaar. De Nederlandse Tuinenstichting is voornemens om van Rendez-vous aux jardins / Tot ziens in de tuin een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

Organisatie: Nederlandse Tuinenstichting
Meer info: https://www.tuinenstichting.nl/nieuws/rendez-vous-aux-jardins-tot-ziens-in-de-tuin-2018/

terug naar boven >>


   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar:
 info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   


Volg ons ook op Facebook en Twitter.
O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.