Flora en fauna
- Overblijvende ossetong
- Maartse vlieg

Natuurnieuws
- Wilde bomen
- Zonnepanelen op water

Natuur Uit en Thuis
- UIT: laag en hoog

- THUIS: leeuwerik

Natuur kort
- Eeuwenoude Maasheg verplaatst

- Oeverzwaluwenwand
- Nieuwe webapp NatureToday.nl
- Weidevogelgebieden afgesloten voor publiek


Boekennieuws
- Waarom heeft een vogel geen tanden

Website van de maand
- http://www.cubra.nl/bomen/welcome.htm

Bijzondere dagen in mei
- Week van Ons Water
- Nationale Bevrijdingsdag / 'Dag van de Vrijheid'
- Internationale bellenblaasdag
- Internationale Dag van de Trekvogel
- Wereld Bijendag
- De Dag van het Park

Natuur Plus
- RietgorsExcursies (onder voorbehoud)
-
Bloeiende bomen in Park Schakenbosch

Bomenweetjes
-
Dansen met zingende bomen
- Klimaatarboretum
- Bossenstrategie

Uit-tips online
- Van Columbus tot Mayflower
- Het Zierikzee Herbarium 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Overblijvende ossentong - Pentaglottis sempervirens

Overblijvende ossentong valt in het voorjaar op door de helblauwe, kleine  bloempjes. Het plantje groeit in (heem)tuinen en op landgoederen (stinsenplant) en bloeit van april tot in de herfst. Hij wordt maximaal 70 centimeter hoog en heeft naar verhouding grote bladeren.

De korte haren op de bladeren kunnen een kortdurende allergische reactie van de huid veroorzaken. De stengel is ruw behaard en geribd. Het verschil met gewone ossentong is dat dit plantje witte stippen op het blad heeft, die overigens niet altijd even duidelijk te zien zijn.

De Nederlandse naam ‘ossentong’ heeft betrekking op de ruwheid van het blad, dat als een ossentong aanvoelt. De geslachtsnaam ‘Pentaglottis’  komt van ‘penta’ is vijf en ‘glottis’ is tong. De soortaanduiding ‘sempervirens’ betekent altijd groen.
Een vroegere Nederlandse naam is groene ossentong.

Overblijvende ossentong is de leverancier van henna, de rode kleurstof die al door de oude Egyptenaren werd gebruikt als haarverfmiddel. In het Arabisch heette de plant al-henna. In de Middeleeuwen gebruikten monniken de kleurstof ook om wijn van mindere kwaliteit bij te kleuren.

Het plantje wordt in België en Nederland als sierplant in tuinen gekweekt van waaruit ze af en toe verwildert langs bosranden, straten en heggen. In het wild is ze zeer zeldzaam. De vruchten bezitten een mierenbroodje, een aanhangsel aan de zaden, waarop mieren verzot zijn. Ze gaan met de zaden slepen en zorgen zo voor de verspreiding.


Maartse vlieg  (bijdrage van Jannie Harmsen)

De maartse vlieg (Bibio marci) is familie van de rouwvliegen. Sinds enkele dagen vliegen ze massaal rond de Eucalyptus en de Rododendron in mijn tuin. Ze leven van plantensappen en vermoedelijk komen ze bij en rond de bovengenoemde boom en struik goed aan hun trekken.

De vlieg die eigenlijk een mug is, wordt ook wel Sint-Marcus vlieg genoemd, dit omdat ze rond de naamdag van Sint Marcus (25 april) vanuit de grond tevoorschijn komen en zich opnieuw gaan voortplanten.

De eitjes worden afgezet in rottende vegetatie in gras en/of weilanden. Uiteindelijk ontpoppen ze tot (een soort van) emelten met een zwarte kop. De larven voeden zich met dood organisch materiaal. Daarna kan de cyclus weer opnieuw beginnen.

Ik had ze nog niet eerder hier gezien. Ze zijn echter niet schadelijk voor de mens en steken ook niet. Ik heb gemerkt dat ze zelfs uiteen wijken als je ze benadert. Wel kunnen de emelten wortelschade veroorzaken in het gazon. De maartse vlieg is een 1 cm grote vlieg met de typische beharing en grote ogen.

Verder zijn ze goed te herkennen aan de hangende achterpoten wanneer ze rondvliegen. In die beweging is duidelijk te zien dat het lijkt op een soort kruising tussen een vlieg en een mug.


terug naar boven >>

   
       
   
   


Wilde bomen

Niet ver van Apeldoorn plant Natuurmonumenten wilde bomen aan om de enorme diversiteit van het voormalige Beekbergerwoud weer te herstellen. Dit was in het verleden een moerasbos met veel elzen, omringd door enorme heidevelden, met een grote diversiteit aan bomen, struiken, planten en vogels.

Natuurmonumenten krijgt de mogelijkheid om in een deel van het gebied weer een bos te laten ontstaan door een nalatenschap van de grond en geld van de Nationale Postcode Loterij. De boswachters willen met de aanplant recht doen aan de historische betekenis van het woud. Als blijkt dat de oorspronkelijke bomen niet spontaan terugkomen, speuren ze met deskundigen in de houtwallen, naar bomen en struiken uit het oude Beekbergerwoud. Daarvan verzamelen ze stekken, die vervolgens vermeerderd worden op een speciale kwekerij van Staatsbosbeheer. Er staan inmiddels al weer veel bosaalbessen, zwarte bessen, Spaanse aken, rode kornoeljes, tweestijlige meidoorns, wilde kardinaalsmutsen, wegedoorns, Gelderse rozen en andere rozensoorten die er ook duizenden jaren geleden al groeiden.

Geleidelijk begint het nieuwe Beekbergerwoud weer op een bos te lijken. Het is er weer nat en dat doet vooral de elzen goed. Daartussen houden de andere soorten stand, zoals ze dat in het verleden ook deden. Onder de jonge bomen doen de rozen en meidoorns het goed. Ook bij de broedvogels zijn er de eerste aanwijzingen dat er een bos groeit: het aantal watervogels neemt af, terwijl soorten die zich in bossen thuis voelen, zoals spechten, grasmussen, tuinfluiters en boomkruipers, toenemen.

Bron: Natuurmonumenten

terug naar boven >>

 


Zonnepanelen op water in natuurgebieden

Grote oppervlakten geschikt leefgebied voor beschermde en veelal bedreigde watervogels dreigen te verdwijnen als de plannen doorgaan om zonnepanelen op open water in natuurgebieden te plaatsen.

Drijvende zonnepanelen op grote schaal zullen veel ruimte in beslag nemen, terwijl het leefgebied van vogels vaak al onder grote druk staat door o.a. visserij en recreatie. Over de mogelijk schadelijke effecten van zonnepanelen op de natuur onder water is ook nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat ze licht wegnemen, wat van invloed is op het onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren. Minder licht betekent minder plankton en waterplanten, dus minder zuurstofproductie in het water.
Opwekking van duurzame energie mag niet ten koste gaan van natuur. Naast de klimaatcrisis is er ook een biodiversiteitscrisis.

De bedreiging voor natuur, en in het bijzonder watervogels, is reëel. Nu de meest gewilde en goedkope locaties zijn ingericht, zien energieproducenten mogelijkheden voor parken met drijvende zonnepanelen. Afgelopen jaar is door de rijksoverheid een landelijke ‘zonneladder’ opgesteld: een voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen: daken, gevels en het bebouwde gebied verdienen de voorkeur als locaties.

Vogelbescherming roept op om natuurgebieden te ontzien bij het plaatsen van zonnepanelen.

Bron: Vogelbescherming Nederland


   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


NATUUR uit: laag en hoog

‘Hazencasino’ - betekent dat de kans groot is op een ontmoeting met mijn lievelingsdieren tijdens deze zo genoemde route? Was het maar waar. De naam verwijst simpelweg naar een deel van het landgoed Den Treek (U) dat deze naam draagt. De verrassing is daarom des te groter als ik al direct aan het begin van mijn wandeling plotseling toch drie dieren zie. Nee... geen hazen, maar rustig grazende reeen. Ze nemen de tijd, ik ook... wat een prachtig gezicht! Door deze ontmoeting kan mijn dag al niet meer stuk.

Dat ik niet alleen geniet als ik een bijzondere ontmoeting heb met een dier blijkt wel als ik een paar weken later bij Fort de Roovere loop (NB). Bijna aan het eind van de route loop ik over de gerestaureerde militaire verdedigingslinie en kom ik bij de loopgraafbrug, die ook wel ‘Mozes’brug wordt genoemd (verwijzing naar het bijbelverhaal over Mozes in het Oude testament).

Het is een heel bijzondere ervaring als ik de 15 meter hoge vrij stijle trap afdaal naar de gracht en via een verzonken gleuf onder de waterspiegel door het water loop en toch met droge voeten de overkant bereik.

De pret is nog niet op, want na ‘laag’ volgt ‘hoog’. Aan de overkant staat de uitkijktoren Pompejus. De toren staat precies op de hoek van het fort en kijkt uit over de West Brabantse Waterlinie. Om boven de omringende bomen uit te komen torent hij letterlijk 34 meter boven zijn omgeving uit. Vanaf de top kijk ik 20 kilometer in het rond en kan ik de gehele waterlinie overzien, een fantastisch gezicht!


NATUUR thuis: leeuwerik

Het kerkenpad ligt er verlaten bij. Dat is best bijzonder want in deze wat vreemde (corona)tijd is ‘even een frisse neus halen in de polder’ erg in trek. Even later blijkt hoe fijn het is dat ik de enige wandelaar ben. Er zit een kleine bruine vogel met een opstaand kuifje in het gras. Een veldleeuwerik!

Ik sta doodstil, durf niet dichtbij te komen, bang dat hij direct wegvliegt.

Het vogeltje vliegt een stukje op, daalt aan de overkant van de sloot in het gras, komt weer terug. Als hij voor de tweede keer de sloot oversteekt, gebeurt er iets bijzonders.

Opeens is hij niet meer alleen! Ik kan bijna niet volgen wat er zich voor m’n ogen afspeelt! Het gaat er snel en heftig aan toe. Mannetjes hebben het gedurende de broedtijd druk met de bewaking van hun territorium, waarbij het dikwijls tot pittige vechtpartijen komt met indringers. Dit gedrag lijkt er veel op. Het gaat zo vliegensvlug dat het een wonder is dat ik er nog een paar opnames van kan maken. Even later komt een fotograaf mij tegemoet. Fotoapparatuur in de hand om je vingers bij af te likken. Maar hoe mooi ook, het vogeltje is gevlogen. Soms heb je meer aan wat geluk dan aan een grote telelens :-).

terug naar boven >>

   
     
   
   


Eeuwenoude Maasheg verplaatst

In Blitterswijck bij Venray is een eeuwenoude Maasheg verplaatst. De ruim 80 meter lange heg zou worden gerooid voor de aanleg van een hoogwatergeul langs de Maas, maar door samenwerking van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap met projectbureau Ooijen-Wanssum is hij gespaard en een paar honderd meter verplaatst.

De verplaatsing van de heg is bijzonder. Doorgaans worden heggen gerooid en worden ter compensatie elders nieuwe heggen aangeplant. In dit geval is, gezien de oudheid van de heg, besloten dat deze gespaard moest blijven.

Met graafmachines is de heg in stukken van 3 meter uitgegraven, vervoerd en verderop in het gebied weer in de grond gezet. Bovendien is de heg een kwartslag gedraaid zodat deze nu in het verlengde van het Maaswater ligt in geval van hoogwater. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is tevreden over de operatie en hoopt dat dit mogelijkheden biedt om in de toekomst vaker heggen te verplaatsen in plaats van te rooien.

Bron: Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.


Oeverzwaluwenwand

Stichting Het Groninger Landschap heeft de bestaande oeverzwaluwwand in het natuurgebied Lettelberterpetten uitgebreid.

In 2019 waren 59 van de 60 nestingangen voor oeverzwaluwen bezet en daarom is gekozen om de wand uit te breiden naar 120 nestplekken. Bijzonder aan het nieuwe gedeelte is de mogelijkheid om het broedsucces van de zwaluwen te monitoren. Deze informatie geeft inzicht in de kwaliteit van het leefgebied.

De naam van het gebied Lettelberterpetten bij Leek verwijst naar ‘petgaten’ die ontstonden na vervening. Deze liepen vol water. Het natte veen werd te drogen gelegd op de smalle stroken land tussen de petgaten, de legakkers. Deze structuur is nog steeds herkenbaar in het landschap.

Bron: Stichting Het Groninger Landschap.


terug naar boven >>

 


Nieuwe webapp NatureToday.nl

Met de nieuwe webapp NatureToday.nl kan iedereen ontdekken welke de vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen er in de eigen directe omgeving leven.

Kennis van biologen en tienduizenden natuurliefhebbers wordt daarmee voor iedereen toegankelijk. De dier- en plantensoorten worden gesorteerd op volgorde van trefkans. Dit wordt bepaald op basis van het aantal waarnemingen uit het verleden en de ecologie van de soort.

Via ‘Jouw locatie’ wordt met een Nature Today-account direct het overzicht gegeven van dieren en planten op de plaats waar iemand op dat moment is. Voor de vogels is een koppeling gemaakt met de Live Atlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De trefkans van de vlinders en libellen wordt mede bepaald door de dagelijkse vlinder- en libellenverwachting van De Vlinderstichting. FLORON heeft van alle plantensoorten de bloeitijden geanalyseerd. De informatie wordt iedere dag ververst waardoor de app altijd up to date is.
Met een Nature Today-account kan een gebruiker de eerste maand gratis gebruikmaken van 'jouw locatie', daarna kost een jaarabonnement 2 euro per maand.

Bron: Wageningen University & Research


Weidevogelgebieden afgesloten voor publiek

Om wandelaars en (loslopende) honden uit de buurt van vogels te houden, heeft Staatsbosbeheer de hekken rond 4 Friese weidevogelgebieden met kettingen en hangsloten vergrendeld.

De organisatie neemt die maatregelen in de gebieden de Lange Ripen bij Tijnje, de Warren bij de Uilesprong, de Frieswijkpolder bij Aldeboarn en de Slûshoeke bij de Deelen. De gebieden blijven tussen 1 maart en 1 juni gesloten voor het publiek. Mensen die het verbod negeren lopen het risico op een boete van 104 euro.


Noot red.: In veel gebieden (polders) in Nederland zijn nu weidevogelgebieden afgesloten. Juridisch gezien begint het broedseizoen op 15 maart 2020 en eindigt op 15 juli 2020. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen.

   
     
   
   


WAAROM HEEFT EEN VOGEL GEEN TANDEN?


Monica Wesseling geeft antwoord op al je vragen in dit geweldige vogelboek voor natuurliefhebbers.
‘Heeft een vogel nooit hoogtevrees?’, ‘Lusten ijsberen ook pinguïns?’ en ‘Hoe komen zeevogels aan drinkwater?’ Op zulke vragen wil je toch niets liever dan het antwoord weten!?

Na Van hommel tot hooiwagen en Vogel ’t uit  beantwoordt Monica Wesseling nu meer dan 100 bizarre maar wetenswaardige vogelvragen. Met de bevlogenheid en humor waar ze inmiddels om bekend staat, vertelt ze originele verhalen over de wonderen van de vogelwereld. Een heerlijk boek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de natuur, dieren en vogels in het bijzonder.
Het is een boek voor volwassenen en kinderen vanaf ± 14 jaar.

ISBN 9789024588817 | Verschenen 20-03-2020 | Uitgegeven bij Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij in het genre Vogels | Uitvoering Paperback | Auteur(s) Monica Wesseling | 1 e druk

terug naar boven >>   
 
   
   
   


http://www.cubra.nl/bomen/welcome.htm

Bijzondere buitenlandse bomen, teksten over bomen, bomenlinks, bomencuriosa... u vindt het op deze website.

 

Rechts: De kastanjelaan van Vinderhoute (B)

 

 

terug naar boven >>

   
       
   
   1 - 17 mei - Week van Ons Water

Alle activiteiten met betrekking tot de voorjaarseditie van de Week van Ons Water zijn uitgesteld naar de najaarseditie die van 10 t/m 25 oktober plaatsvindt.


5 mei - Nationale Bevrijdingsdag / 'Dag van de Vrijheid'

Het is op 5 mei 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Een reden om deze dag uitbundig te vieren.

Dat kan helaas niet: Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis.


Meer info: klik hier


6 mei - Internationale bellenblaasdag

Het idee achter deze dag: door bellen te blazen heb je plezier, doe je een wens of (ge)denk je (aan) iemand.

Wanneer iedereen het ook nog eens samen op dezelfde dag doet, ben je niet alleen maar voel je juist een sterke verbondenheid.


9 mei - Internationale Dag van de Trekvogel

Deze dag is er om mensen bewust te maken dat we trekvogels en hun leefomgeving moeten beschermen.

 

 20 mei - Wereld Bijendag

De Verenigde Naties hebben 20 mei uitgeroepen tot Wereld Bijendag (World Bee Day). Een dag met extra aandacht voor de bij is nodig, want de bij heeft het zwaar.

Solitair levende bijen spelen een belangrijke rol bij het bestuiven van gewassen. Door het verdwijnen van bloemrijke en kruidenrijke graslanden hebben de wilde bijen het moeilijk om aan voedsel te komen.
31 mei -  De Dag van het Park

De Dag van het Park wordt op initiatief van de ANWB gehouden op elke laatste zondag van mei.

Een dag waar men zich kan vermaken met zowel culturele, sportieve als culinaire activiteiten. Dit jaar gaat dat niet lukken, maar genieten van / in een park kun je ook in je eentje.


terug naar boven >>

   
       
   
   

 

Rietgors - Emberiza schoeniclus

De rietgors is een vogeltje van moerassen en rietkragen.

Uiterlijk
Het verenkleed is zowel voor het mannetje als het vrouwtje gestreept bruin met beigewit en donkere strepen (bovendeel). De onderzijde is vaalwit en licht gestreept.
Rietgorzen zijn ongeveer 15 cm groot. Ze hebben een kleine dikke donkere snavel. De bovensnavel is licht gebogen, de ondersnavel breder dan de bovensnavel, de kleine bovenhelft past in de diepere, bredere onderhelft met een opmerkelijk gekartelde snijrand, die typisch is voor gorzen. Het vrouwtje heeft een donkere oorstreek, lichte wenkbrauwstreep en een opvallende zwart-witte baardstreep.

‘s Winters verbergen bruine veren de koptekening van het mannetje. In het voorjaar is hij op zijn mooist. Dan breken de bruine topjes af en onthullen ze zijn zwarte kop. Samen met de zwarte keel, witte halsband en snorstreep is hij goed te herkennen.
Al vliegend herken je de rietgors aan zijn wat onregelmatig golvende, stuiterende vlucht met vrij korte ronde vleugels en de lange, licht gevorkte staart, waarbij de mooie witte buitenste zijveertje van de staart opvallen. Vanuit zittende positie stijgt hij recht omhoog in de lucht, vliegt een stukje verder om dan met een zwierige duik in de top van riet of struikgewas te landen.

Naam
De wetenschappelijke naam: Emberiza komt van het Duitse Embritz - Ämmeritz - Ammer. Er is verband met het Oudhoogduitse amaro, waaruit Amelkorn is gevormd, bij ons emerkorn of spelt, een soort tarwe, zodat misschien op het kenmerk ‘zaadeters’ van deze familie wordt gedoeld. Schoeniclus: ‘in het riet voorkomend’.
Gors is naar men aanneemt een klanknabootsend woord, ontleend aan het Middelnederlandse garren (Latijn garrire) = kakelen; snateren; voortdurend krassen.

Streeknamen die samenhangen met het broedgebied zijn ondermeer Gagelmus, Moerasmus, Broekmus, Rietmos en Rietvink. In Zeeuws-Vlaanderen noemen ze hem Rietmusse of Rietschor(re). In België vinden we vergelijkbare namen als Biezemus en Lismus. In de naam Rietringel is ‘ringel’ mogelijk afkomstig van het metaalachtige rinkelende geluid dat de vogel laat horen, maar kan evengoed een verwijzing zijn naar de witte halsring van het mannetje. Zwartkop en Zwartmuske wijzen uiteraard op de zwarte kop van het mannetje.

Territorium
Vanaf de top van een struik of rietstengel lokt hij in de broedtijd (april-juni) de vrouwtjes met zijn zang, een aaneenrijging van drie tot vijf wat piepende tot trillende tonen: tsjup tsjup tsjlili, de drie eerste langzaam, net of hij stottert, daarna met een rateltje aan het eind. Met dit gezang bakent hij ook zijn territorium af en verdedigt zijn broedgebied fel tegen indringers. Doorgaans houdt hij het zingen een vrij lange tijd vanaf de zelfde positie vol zodat je de vogel rustig en uitgebreid kunt observeren. De territoria zijn in ons land bezet van half maart tot ver in juli. Na die periode gedraagt de rietgors zich onopvallend.

Leef- en broedgebied
De rietgors is een jaarvogel en algemene broedvogel van vochtige gebieden. Op voedselrijke plekken, zoals verruigde moerassen, kruidenrijke akkers of vergraste heide, kunnen zich groepjes van enkele tientallen of meer ophouden.

In het winterhalfjaar verblijven hier vrij kleine en wisselende aantallen rietgorzen (deels standvogels, deels trekkers) en Noord-Europese overwinteraars. Zoekend naar voedsel worden ze in de winter vaak gespot in het gezelschap van groenlingen en huismussen (tuinen) of geelgorzen (stoppelvelden). Doortrek in het najaar vindt plaats tussen half september en half november met een piek in de tweede helft van oktober. De voorjaarstrek is grotendeels in maart en de eerste helft van april.

Door ontginning en ontwatering is de rietgors sinds de vorige eeuw vooral in de hogere delen van het land achteruitgaan, maar in de natte gebieden is er juist een toename te zien. Het aantal broedparen ligt tussen de 70 -100.000.
Het broedgebied van de rietgors strekt zich uit van West-Europa tot aan Japan. De rietgors broedt in Europa tot in het uiterste noorden en bereikt de hoogste dichtheden in Noordwest-Europa, inclusief Nederland. In ons land zijn ze te vinden langs plassen/rivieren en meren,eigenlijk overal waar te riet vinden is.

Broeden
Het nest wordt gebouwd door het vrouwtje en is gemaakt van rietstengels of droog gras met blaadjes en bekleed met dierlijk haar, veren, rietpluimen en pluis. Het ligt goed verborgen op de grond in een dichte graspol, onder een beschermende struik of op afgebroken riet en gaat bijna volledig op in zijn omgeving. Dat moet ook wel want vaak gaan broedsels verloren door predatie. Er zijn 2 tot soms wel 3 legsels van 3-5 gespikkelde grijze eieren. De jongen komen na 14 dagen uit het ei en blijven nog twee weken in het nest. Ze worden verzorgd door beide ouders.

Voedsel
Het voedsel bestaat tijdens het broedseizoen vooral uit ongewervelden als langpootmuggen, haften, springstaarten, eendagsvliegen, steenvliegen, libellen, juffers, diverse ongevleugelde insecten en spinnen. Buiten het broedseizoen leven rietgorzen van slakken, rupsen en kevers. In de winter van de zaden van allerlei ruigte- en moeraskruiden.

terug naar boven >>

   
     
   
   

 

(IVN heeft alle activiteiten stopzet tot nader order, dus raadpleeg eerst de website voor het laatste nieuws).

Woensdag 6 mei - Bloeiende bomen in Park Schakenbosch

Op woensdag 6 mei gidst IVN Natuurgids Ria Hoogstraat u door het mooie park Schakenbosch in Leidschendam. U vindt hier bijzondere bomen zoals de watercypres, vaantjesboom en tulpenboom, maar ook bomen die thuis horen op deze venige grond zoals els, es en wilg.

Kinderen zijn van harte welkom en krijgen extra aandacht van de gids. De wandeling duurt ca anderhalf uur en deelname is gratis. Verzamelen woensdag 6 mei om 14.00 uur bij de hoofdingang van GGZ Haagstreek/Rivierduinen aan de Veursestraatweg 185, Leidschendam. Auto’s en fietsen kunt u parkeren bij de voormalige kapel. 

Info tel. 070 - 3279349 of www.ivndenhaag.nl.

terug naar boven >>

   
     
   
   


Dansen met zingende bomen

Bomen uit het Amsterdamse Oosterpark lieten korrtgeleden van zich horen. Kunstenaar Bert Barten gaf de bomen letterlijk een stem door hun sapstromen, fotosynthese en hartslag om te zetten naar muziek. Het was het eerste ‘dance event’ op het ritme van bomen.

Enkele bomen werden behangen met sensoren. Deze geluiden werden versterkt en vertaald naar elektronische muziek. “Bomen produceren trillingen die wij niet horen maar die er wel zijn”, zegt Barten. “Door die toegankelijk te maken voor ons gehoor ontstaat er een nieuw soort bewustzijn bij mensen. Het is heel ontroerend als je hoort dat een boom van binnen echt leeft en met verschillende geluiden reageert op zijn groeiproces en omgeving. Als je dat geluid versterkt komen daar prachtige dansbare ritmes uit.

Mijn doel is dat mensen zich hierdoor meer verbonden gaan voelen met de natuur. In de natuur gaat alles langzaam. Een boom ademt bijvoorbeeld maar 1 keer per dag. Dus om tot een pittig dansritme te komen is hun geluid teruggebracht naar ongeveer een uur.” Synthetische partydrugs  waren niet toegestaan tijdens het dance event. In plaats daarvan werd phytoncide gebruikt in de vorm van een spray. Dit stofje komt uit bomen. Het effect ervan werd ontdekt in Japan waar ‘bosbaden’ een fenomeen is.


Bron: talkingtrees.com


Klimaatarboretum

In maart is het eerste klimaatarboretum geopend op de TU Delft. Dit klimaatbos bevindt zich op het voorplein van de faculteit Bouwkunde. In het arboretum wordt onderzocht hoe verschillende boommodellen bijdragen aan het koelen van de stad. Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma Urban Forestry.

In totaal staan er 75 bomen op het plein in op maat gemaakt bakken. De bomen zijn met een gemiddelde stammaat van 20 tot 25 centimeter tussen de 4 en 7 meter hoog en blijven 3 jaar lang bij de faculteit staan.

Ze worden uitgerust met sensoren die onder andere de lucht- en stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en de verdamping van de bomen meten. Op deze manier wil een Delfts onderzoeksteam in kaart brengen wat het effect is van de bomen op hun stedelijke omgeving.  In Almere, Dordrecht en Delft worden spiegelopstellingen ingericht om zo bij te dragen aan de kennisontwikkeling, terwijl zij meteen ook hun eigen steden koelen met bomen.

Bron: TU DelftBossenstrategie

De komende 10 jaar moet er in heel Nederland 37.000 hectare bomen bij komen. De provincie Noord-Holland werkt mee aan die ambitie en onderzoekt ook waar gekapte bomen gecompenseerd kunnen worden. Daarom heeft Noord-Holland samen met de andere provincies en het Rijk een begin gemaakt met de bossenstrategie.

De komende maanden volgt de concrete invulling van de bossenstrategie. Noord-Holland gaat in gesprek met betrokken partijen zoals organisaties die het groen beheren om tot plannen te komen en de kosten daarvoor in kaart te brengen.

Noord-Holland is van nature geen bosrijke provincie. Naast de duinen in het westen, kenmerkt het landschap zich door open weidevogelgebieden. Daarom moet goed gekeken worden waar bomen geplant kunnen worden.

Bron: Provincie Noord-Holland

terug naar boven >>

   
   
       
   
   

 

In verband met de Coronamaatregelen alleen online te bezoeken.

VAN COLUMBUS TOT MAYFLOWER

Van 9 april t/m 26 november besteedt de Hortus botanicus Leiden aandacht aan Amerikaanse planten die op het moment dat het schip de Mayflower naar Amerika vertrok bekend waren in onze streken.

ATTENTIE: in elk geval tot en met 28 april is de Hortus gesloten, het is mogelijk dat deze periode verlengd wordt. Kijkt u op de website op de geplande dag van uw bezoek. Deze tentoonstelling is daarom tijdelijk online te zien.

Meer info: klik hier


HET ZIERIKZEE HERBARIUM

Het Zierikzee Herbarium is een van de oudste van Nederland.  Waarschijnlijk is het samengesteld in Leiden in de vroege 18de eeuw. Het herbarium telt 371 losse bladen hand-geschept papier waarvan 348 met planten. In de vitrine in het Stadhuismuseum is slechts een klein aantal bladen te zien.

Om de schadelijke invloed van licht te beperken worden ze regelmatig gewisseld met exemplaren uit het depot.

Sinds kort kunt u via deze link alle pagina’s van het herbarium ook online bekijken. klik hier

 terug naar boven
>>   
   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 

 

 
 
 
     
' .