Flora en fauna
- Driekantig look
- De oeverzwaluw

Natuurnieuws
- Nature today-app

- 'Het groene strand' op de Wadden

Natuur Uit en Thuis
- UIT: Klimmen en dalen

- THUIS: In de nesten

 


Natuur kort
- Maaimeiniet

- Bomen en struiken in Oostvaardersplassen

- Mountainbikeroutes

Natuurexcursie
- Alles wat bloeit in Park Schakenbosch

Website van de maand
- www.meanderendemaas.nl

Boekennieuws
- Een wonderprachtig dier


Citaat van de maand van
- Rabindranath Tagore


Natuur Plus

- De
Aalscholver

Bomenweetjes
- Bakenbomen
- Stimuleren groei bossen

Uit-tips
-
Wonderland
- Strandbeesten, de nieuwe generatie

- Museum in bloei

 
NB. De links in onderstaande teksten zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
   
   
   Driekantig look - Allium triquetrum

Tot een maand geleden had ik nog nooit gehoord van driekantig look, laat staan gezien, maar wandelend over mijn favoriete wandel/fietspad in de polder, zie ik in de berm een prachtig plantje, met geplooid, aan de punten omkrullend blad en een stevige driekantige bloemstengel waaraan een stuk of zeven klokjes bengelen, voorzien van een zachtgroen ragfijn streepje aan de binnenkant van elk bloemblaadje.

De klokjes zijn wit en nog sierlijker van model dan de klokjes van de boshyacint. In Engeland wordt het plantje dan ook vleiend Snowbell genoemd. In bossen waarin driekantig look verwilderd is en in bloei staat, lijkt het vanuit de verte alsof het gesneeuwd heeft.

De bloei duurt maandenlang en wie deze ui ziet bloeien heeft maar één wens: zelf een schaduwtuin aanleggen waarin dit zo’n 25-40 cm hoge plantje op een iets zonnige tot beschaduwde, vochtige plaats, naar hartelust kan verwilderen waarbij je de stinkende restanten na het afsterven van het loof maar voor lief neemt.

Driekantig look dank zijn naam aan de opvallende vorm van de bloemstengel (triquetrum betekent driekantig). De sterk geurende, van groeven voorziene bladeren die er vrij sprietig uitzien en veel smaller zijn dan van daslook, komen al vóór de winter boven de grond. Als stinzenplant is hij aangeplant in parkbossen en in de duinstreek. Driekantig look behoort tot de narcisfamilie. De hele plant is eetbaar, inclusief de bloemen en wordt vooral gebruikt als smaakmaker in salades en gekookte gerechten. Een lust voor oog en tong en dus een plantje dat zeker een plekje in de (wilde)tuin verdient.


De oeverzwaluw - Riparia riparia - nestgang

Ze zijn er weer… de oeverzwaluwen. Helemaal vanuit Afrika naar Nederland gekomen om te broeden. Ze zwermen vaak enkele dagen in groepen boven een mogelijk geschikte nestlocatie voordat ze deze bezetten.

De oeverzwaluw is de allerkleinste van onze zwaluwen. Hij is maar 12 cm lang, chocoladebruin van boven, wit van onder met over de borst een bruine band en een licht gevorkte staart. Oeverzwaluwen zijn koloniebroeders. De kolonies bevinden zich van nature langs meanderende beken en rivieren waar veel insecten rondvliegen die de hoofdmaaltijd vormen. Vaak broeden ze ook in tijdelijk aangelegde gronddepots met steile wanden.

Jaarlijks graven ze in 2 tot 3 dagen een nieuwe nestgang uit in vers zand. Hun pootjes zijn voorzien van speciale stevige veertjes om het graven gemakkelijker te maken. Het zijn horizontale gangen met iets naar boven oplopende nestholtes die 69 tot 120 diep en 5-7 cm breed zijn met een vrije uitvliegroute.
Bij kunstmatige oeverzwaluwwanden moeten jaarlijks de nestpijpen worden schoongemaakt en van vers zand worden voorzien. De nestgang eindigt in een nestkamer. De nestkom wordt knus ingericht met zachte materialen zoals gedroogd gras, blaadjes, haren en veertjes.

Er worden 4 à 5 witte eitjes gelegd die door beide ouders worden uitgebroed. Na 12–16 dagen worden de jongen geboren. De oude vogels overnachten niet samen met de jongen in de nesten. De jongen zijn alleen en slapen toegedekt met veren van het nestmateriaal. Ze verlaten spoedig het nest, maar wachten de ouders bij de ingang op als zij met voer aankomen. Tot ongeveer een week na het uitvliegen kunnen de jongen nog in een nestgang slapen. Na 16-22 dagen verlaten zij die en keren er niet meer terug. Voor de tweede leg wordt een nieuwe nestgang gegraven, meestal ook nog op een andere plek.

terug naar boven >>

   
 
   
   


Nature Today- app

Veel trekvogels vinden in het voorjaar hun weg terug naar Nederland. Het is altijd weer leuk om nieuwkomers te spotten en een verrassing welke vogelsoorten je tegenkomt als je naar buiten gaat.

Nature Today biedt een dagelijkse lokale vogelvoorspelling voor elke plek in Nederland. De voorspelling is gebaseerd op alle vogelwaarnemingen die via de LiveAtlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland worden doorgegeven en alle vogelwaarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna. In feite heb je via Nature Today de waarnemingen van alle vogelaars van Nederland binnen handbereik.


Met de Nature Today-app zie je eenvoudig welke vogel-soorten je in jouw directe omgeving tegen kunt komen. Elke dag wordt voor elke vierkante kilometer in Nederland een nieuwe vogelvoorspelling gemaakt. De voorspelling combineert de informatie uit de LiveAtlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland en vijf jaar vogelwaarnemingen van jouw locatie uit de Nationale Databank Flora en Fauna.

Bron: Nature Today

Info: klik hier


'Het groene strand' op de Wadden

Het project 'Het groene strand' is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON om de natuur op de stranden te versterken.

Na de uitreiking van de eerste drie 'Groene strand-wimpels' in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland richten de organisaties zich nu ook op de Waddeneilanden.

terug naar boven >>

 


Daar zijn prachtige natuurrijke stranden te vinden, waar al veel gebeurt op het gebied van natuurbeheer, strandschoonmaak, monitoring en educatieve activiteiten. Dat beheer is vastgelegd in de Natura 2000-beheerplannen. Een van de maatregelen is het beschermen van strandbroeders op de eilanden. De brede stranden, schelpenbanken en embryonale duinvorming op de Wadden bieden mogelijkheden voor verschillende strandbroeders, zoals dwergstern, scholekster, (de zeldzame) strandplevier, bontbekplevier en stormmeeuw.Op de eilanden wordt maatwerk geleverd bij de bescher-ming. Op Ameland bijvoorbeeld worden kooitjes geplaatst over verschillende nesten en worden ze afgezet met palen en bebording. Waar nog kansen liggen is de bewustwording bij de strandbezoeker rondom strandbroeders.

De partijen achter het project 'Het groene strand' willen lokale initiatieven, opgedane kennis en ervaringen aan elkaar verbinden en gaan lokale ondernemers betrekken bij bescherming en educatie.

Bron: LandschappenNL

   
   
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


NATUUR uit: klimmen en dalen

Nooit eerder kwam ik tijdens mijn wandeling oog in oog te staan met een reusachtige beer. Maar nu is het raak…! Niet tijdens het klimmen en dalen over de prachtige stuwwal tijdens mijn route ‘Duno en Doorwerth’ van de mooisteroutes.nl, niet opeens tevoorschijn springend vanachter een grillige wodanseik, maar halverwege mijn route in de nok van kasteel Doorwerth.

Deze Kodiak beer is de grootste ondersoort van de bruine beer. Hij staat stokstijf op een sokkel en daar staat hij wat mij betreft best. Het is wel het enige ‘wild’ dat ik tegenkom tijdens mijn route. Hoewel… welk beest volgt mij met zijn ogen als ik langs een dikke, bemoste boom loop?

Na de toegangspoort van landgoed Duno en het beklimmen van de lange houten trap naar de Hunnenschans, word ik vanaf de rand van de schans getrakteerd op een schitterend uitzicht over het Rijndal en de Betuwe. Het landschap is een erfenis uit de IJstijd. Ik loop langs beken, sprengen, vijvers, over de heide en langs de eeuwenoude wodanseiken. Via haarspeldbochten beland ik, via het met bosanemoontjes en holwortel bezaaide dal, bij het kasteel. Dwalend door de vertrekken neem ik foto’s van rijk gedekte tafels, tegeltableaus, zware moer- en kinderbinten. En niet te vergeten: de beer..!


NATUUR thuis: in de nesten

Een van mijn favoriete bestemmingen in de lente is de Heemtuin aan de rand van Vlaardingen. Ik fiets over de landelijke Zuidbuurt, vroeger Maaslands grondgebied, nu verdeeld over Maassluis en Vlaardingen en tot groot verdriet van veel natuurliefhebbers wordt dwars door dit mooie stukje polder met oude boerderijen de Blankenburgverbinding (A24) gerealiseerd. Doodzonde!

Onderweg zie ik de roekenkolonie. Ze zoeken elk jaar weer elkaar en hun koloniegebied op om een nest te bouwen, maar ook zij worden bedreigd. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil veertien nestbomen omzagen en de gemeente Maassluis in hetzelfde koloniegebied, ook nog eens 36 bomen. Weg bomen, weg kolonie, weg roeken, zo doe je dat.

In de heemtuin word ik, net als vorig jaar, begroet door een roodborstje. Behalve het uitbundig geluid van zijn parelende liedje is het er stil… heerlijk stil. Ik ben alleen met de dieren. Hoe mooi kan het zijn!
Een hommel heeft al zijn aandacht nodig voor het bemachtigen van het lekkers in een kievitsbloem. De lenteklokjes buigen hun sierlijke kopjes en ook hier is de grond versierd met ontelbare bosanemoontjes. Een citroentje snoept met zijn lange roltong de nectar uit een vingerhelmbloem.


Ook de blauwe reigers zijn weer present. De kleine kolonie nestelt in de hoge bomen die de tuin omringen. Het grootste nest is gekraakt door nijlganzen. 'Wie het eerst komt, het eerst maalt’, zullen ze gedacht hebben. Maar ze hebben het wel erg hoog in hun bol! Na nog een rondje genieten is het tijd om te gaan… maar niet voor lang, want als de varens zich uitrollen wordt het nog mooier…

terug naar boven
>>


   
 
 
   
   


Maaimeiniet

De Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek starten in mei de campagne 'Maai mei niet' om tuineigenaren en gemeenten ertoe te bewegen minder en anders te gaan maaien.

De titel van de campagne slaat op het advies om in de maand mei het gazon of in ieder geval een deel daarvan niet te maaien.

Door minder te maaien krijgen ondermeer bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. Door het gras maar om de 4 weken te maaien, worden tot 10 keer meer bijen aangetrokken, zo blijkt in het Verenigd Koninkrijk, waar men al 10 jaar ervaring heeft met 'No mow May'. Bovendien is langer gras ook beter bestand tegen droogte en hitte.
Steenbreek, Flora van Nederland en de Bijenstichting richten de campagne in eerste instantie op tuinbezitters, maar ook gemeenten spelen bij het verhogen van de biodiversiteit een belangrijke rol met de bermen en groenstroken die een enorm areaal vormen.

Meer informatie is te vinden op de website: https://www.maaimeinietnederland.nl

Bron: Stichting Steenbreek

 


Bomen en struiken in Oostvaardersplassen

Natuurgebied de Oostvaardersplassen moet weer uitgroeien tot een gebied met een bos-weideland-schap. De afgelopen jaren zijn er voor dit doel bijna 55.000 bomen en struiken in het gebied geplant.

Onlangs zijn die werkzaamheden afgerond. Door de hoge bezetting met grote grazers kreeg de jonge aanwas van bomen en struiken weinig kans om te groeien. Het aantal grazers is drastisch verminderd. Om de natuur te helpen, zijn nu delen afgezet met rasters. Binnen die rasters zijn struiken en bomen geplant.


In een paar jaar moeten er weer veel stukken met robuuste planten en bomen ontstaan. Aan de buitenran-den zijn bewust struiken met stekels geplant. Als die groot genoeg zijn, beschermen ze de andere begroeiing die beschutting biedt en een voedsel- en broedplek leveren voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. Als over een paar jaar de bomen en struiken sterk genoeg zijn, gaat het raster weg. Het is de bedoeling dat de vakken op een natuurlijke manier langzaam zullen uitdijen waardoor er steeds meer een bos-weidelandschap ontstaat.

Bron: Omroep FlevolandMountainbikeroutes

Het gebruik van mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen is in strijd met de Wet natuurbescherming. Dat blijkt uit onderzoek van een adviesbureau in opdracht van de provincie Gelderland.

Het verstoort het leefgebied van beschermde dieren als het vliegend hert, de hazelworm en de zandhagedis.

Ook bosvogels als de boomkruiper, de winterkoning en de ekster ondervinden hinder van de mountainbikers. Tijdens het veldonderzoek in 2021 is gebleken dat mountainbikers niet alleen op de voor hen bedoelde paden fietsen, maar ook daarbuiten. Ook tussen zonsondergang en zonsopgang. De hoop was dat het rustiger in het bos zou worden door de fietsers te concentreren. Het rapport meent dat het aantal mountainbikers juist is toegenomen.

Bron: Omroep Gelderland

terug naar boven >>

   
 
 
   
   


Alles wat bloeit - Park Schakenbosch - Leidschendam

Op woensdag 11 mei gaat Ria Hoogstraat (gids IVN) met u op zoek naar alles wat bloeit in Park Schakenbosch in Leidschendam. Tijdens de wandeling door het park, behorend bij de GGZ-instelling Rivierduinen, ziet u bijzondere bomen en struiken.

Niet alleen wij maar ook de insecten kunnen volop genieten van de vele wilde bloemen die groeien in de putten die overbleven na afbraak van de oude gebouwen.

We starten om 14.00 uur bij de ingang Veursestraatweg 185 bij de voormalige kapel met het ooievaarsnest op de toren.
Daar kunt u ook parkeren. Kinderen zijn welkom.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Bereikbaar met bus 45 en 46, halte GGZ Haagstreek.

Info tel. Tel. 06 1822 5941 of www.ivndenhaag.nl.
 

terug naar boven >>

   
   
   
   


https://www.meanderendemaas.nl

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken.Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristie-ke gebied rond de Maas met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat is in 2028: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur.

terug naar boven >>

   
   
   
   
   Een wonderprachtig dier

Een rijk geïllustreerde dichtbundel met een bloemlezing van 366 dierengedichten. Voor iedere dag van het jaar een prachtig gedicht, zelfs voor schrikkeldag! De gedichten zijn geschreven door allerlei dichters, van Jaap Robben tot Herman Gorter en van Edward van de Vendel tot Harriet Laurey.

De adembenemende illustraties van Britta Teckentrup nemen de lezer mee op een reis langs het dierenrijk. Van dolfijnen en walvissen in de diepblauwe zee en olifanten en giraffes op de uitgestrekte savanne, via pinguïnkolonies op de Zuidpool naar apen en tijgers in warme, tropische wouden. Maar ook lammetjes, honden en kikkers worden niet vergeten.
Een boek om keer op keer weer te ontdekken hoe leuk en mooi poëzie kan zijn. Een deel van de opbrengst schenkt Uitgeverij Ploegsma aan het Wereld Natuur Fonds.

Er is een geweldige boektrailer gemaakt bij het boek, waarmee je de nieuwsgierigheid naar het boek kunt prikkelen:

Leesfragment: klik hier

Bindwijze: Hardcover
Afmeting: 28,1 x 25,1 x 3,1 cm
Aantal pagina’s: 336
Aanbevolen leeftijd: 8 - 100 jaar
Met illustraties
Prijs: € 39,99

terug naar boven >>


   
 
   
   

terug naar boven >>

   
   
   
   


Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Uiterlijk
De aalscholver is een forse, donkere watervogel met een lange slanke en rekbare hals. Zijn gehaakte krachtige snavel heeft op het uiteinde een scherpe kromming die uitsteekt tot over de onderzijde. Mannetjes hebben een grotere snavel dan de vrouwtjes. Hun mondhoeken kleuren fel geel.
Hij lijkt op het eerste gezicht zwart, maar zijn verenpak is grotendeels diep bronsgroen met kleine metalen reflecties. Elk veertje van de bovenvleugels heeft een subtiel zwart randje. Dat geeft de vogel een 'geschubd' uiterlijk.


Hij heeft korte zwarte poten met zwemvliezen. Hij is ongeveer 77 tot 94 cm groot. In het voorjaar ziet hij er in baltskleed schitterend uit. Onvolwassen aalscholvers zijn donkergrijs en hebben een lichte buik. Aalscholvers worden 15 tot 28 jaar oud.

Balts
Voor de broedperiode valt hij op door een witte dijvlek, witte halsveren en oranjerode huid tussen zijn snavel en oog. Ook verschijnen er witte veertjes rond de kop en bij de poten. Het mannetje haalt allerlei capriolen uit om bij een vrouwtje in de gunst te komen. Hij zakt op het nest diep door zijn poten, zwaait druk met zijn hals, buigt zijn staart naar voren en klapt zijn vleugels naar buiten. Zo probeert hij met imponeergedrag indruk op haar te maken. Als zij hem ziet zitten, legt ze ook haar hals op haar rug.

Kolonies
Nestelen doen aalscholvers in kolonies, liefst in bomen, bij voorkeur in elzen vlakbij water. Onder gunstige omstandigheden kunnen dergelijke kolonies uitgroeien tot vele honderden broedparen. Op eilanden waar de vos niet voorkomt, zoals op Vlieland, wordt ook op de grond gebroed of in riet. De grootste kolonies bevinden zich in de Oostvaardersplassen, op de Waddeneilanden, in het Deltagebied, de Hollandse duinen en in moerasgebieden.

Het nest bestaat uit takjes, gras, zeewier en riet. De aalscholver bepleistert het geheel met zijn uitwerpselen. Door die zure uitwerpselen gaan de bomen dood en moeten de vogels na een paar jaar op zoek naar nieuwe bomen. Aalscholvers die aan de kust leven, maken hun nesten van zeewier op rotsachtige richels. In Nederland zijn aalscholvers voornamelijk standvogel, maar in het najaar komen er ook aalscholvers uit noordoostelijker streken naar ons land. Sommige aalscholvers trekken helemaal naar Tunesië, Corsica en Sardinië om te overwinteren.

Broeden
De aalscholver legt 3 of 4 blauwe, met een krijtlaag bedekte eieren. Beide ouders bebroeden afwisselend 23 tot 25 dagen de eieren en ook de zorg voor de jongen doen ze samen. Als de jongen uit het ei kruipen zijn ze naakt en zwart, met een roze kop. Wanneer ze om voedsel bedelen draaien ze hun kop omhoog en schreeuwen ze met gesloten snavel. Als ze wat ouder zijn mikken ze met flink wat vleugelgeklapper en geschreeuw hun snavel op de keelzak van de oudervogel. Jongen bedelen bij warm weer ook om water en brengen daarvoor zwijgend hun geopende snavel omhoog. Een van de oudervogels gaat dan water halen en laat dat in de bek van het jong lopen. Moeder en vader aalscholver werken goed samen om hun nakomelingen op te voeden. Ze zijn gewoonlijk erg stil. Af en toe kan je ze betrappen op een paar kleine geluiden of schorre kreetjes in het broedgebied. In de kolonies zijn ze erg luidruchtig. Diverse lage keelklanken; volwassen vogels roepen vaak "rraaaahhh", de jonge vogels kokken en kekkeren.

Beschermd
Aalscholvers vind je in Europa, Azië, Afrika, Australië en Noord-Amerika. Ze leven in de buurt van ondiep water, bijvoorbeeld aan de kust van oceanen of grote meren en rivieren. In de vorige eeuw zijn er in Europa massale slachtpartijen aangericht om de aalscholver uit te roeien. Men zag de aalscholver voor de visserij als een schadelijk dier. In 1965 was de aalscholver als broedvogel in België zelfs helemaal verdwenen. In Nederland was het met de aalscholver niet veel beter gesteld. Hij heeft in Nederland zelfs een tijdlang op de ‘rode lijst’ van bedreigde diersoorten gestaan. In 1985 kreeg de aalscholver zijn beschermde status en mag dus niet worden opgespoord, gevangen of gedood. Daardoor kon hij in Nederland uitbreiden met meerdere kolonies. Inmiddels zijn er gemiddeld zo’n 23.000 broedparen. Vooral de kolonies rond het IJsselmeer groeiden sindsdien zo sterk dat de vogel in 1994 van de Rode Lijst is afgevoerd. Het Europees Parlement wil dat de aalscholver zijn beschermde status verliest. Er zijn rond de twee miljoen aalscholvers in Europa, die tonnen vis per dag eten. Dat zorgt volgens de visserijcommissie voor enorme druk op de sport- en beroepsvisserij.

Voedsel
De aalscholver voedt zich voornamelijk met levende vis. Hij vangt zijn prooi in diepe en ondiepe voedselrijke wateren door in het water te duiken, daarna naar de oppervlakte te komen om de vis te verdoven en in de lucht te gooien om hem op te vangen in zijn bek. Hij kan tot een minuut lang z’n adem inhouden en ondertussen probleemloos tien meter diep duiken. Hij vist het liefst bij zonsopgang wanneer hij net wakker is. Per dag eet hij ongeveer 500 gram vis, als hij jongen moet voeden meer. Na zijn maaltijd, keert hij terug naar huis om deze te verteren en een witte, vochtige braakbal uit te braken.
Door onderzoek van de braakballen kan men de eetgewoonten van de aalscholver bekijken. Hun prooi bestaat voor 70% uit pos, een kleine vissoort, die uit commercieel oogpunt niet interessant is. Verder eten aalscholvers veel blankvoorn en brasem. Slechts 2% bestaat uit paling (aal). Het valt met de schadelijkheid van de aalscholver dus wel mee.

Aalscholvers foerageren vaak sociaal. Soms wordt in zeer grote groepen gejaagd. Ook reigers, zowel de blauwe als de grote zilverreigers, werken soms samen met de aalscholvers. Een groep aalscholvers drijft de vis richting de oever en daar worden ze opgewacht door een groep reigers op een rij, die de vissen vangen. De vissen maken dan rechtsomkeert en ontmoeten vervolgens de aalscholvers weer. Aalscholvers die in zout water vissen, slikken wel eens stenen in om gemakkelijker en dieper te kunnen duiken. Als de aalscholver er niet in slaagt vissen te vangen, omdat het water zo helder is dat de vissen hem al vanaf verre zien aankomen, dan gaan een aantal aalscholvers heel laag over de bodem zwemmen zodat er heel veel zand omhoog komt.

Verenkleed
De aalscholver heeft geen waterdicht verenkleed zoals andere watervogels. Voordeel is dat hij diep en lang kan duiken, maar na het duiken moet hij wel de tijd nemen om z'n vleugels te laten drogen in een karakteristieke pose, met uitgespreide vleugels en uitgerekte nek.

Zwemmende aalscholvers liggen diep in het water. Het bijzondere is dat aalscholvers drie zwemvliezen hebben in tegenstelling tot andere watervogels met zwemvliezen. Hun achterste teen is ook door een zwemvlies verbonden met de andere tenen. Tijdens het duiken gebruiken ze hun voeten als propellers en ze sturenmet hun staart. De aalscholver vliegt met gestrekte hals en maakt met zijn lange, smalle vleugels een snelle slag.


Naam

Hij wordt ook wel schollevaar (‘aar’ betekent arend en verwijst naar de heraldieke houding van de aalscholver als hij zich met uitgespreide vleugels laat drogen), zeeraaf, waterraaf, koolgans, stinker en op Texel ook wel konteklopper genoemd. De wetenschappelijke naam is houtskoolkleurige kaalkop raaf.


Legende

De mensen in het noorden van Noorwegen beschouwen aalscholvers min of meer als heilige dieren. Als aalscholvers in een dorp neerstrijken is dat een teken van geluk. De legende gaat dat de mensen die op zee zijn gebleven de eeuwigheid doorbrengen op het eiland Utrøst.
Dit eiland is voor mensen praktisch onvindbaar. De bewoners van Utrøst bezoeken de bewoonde wereld regelmatig in de gedaante van aalscholvers. De drie aalscholvers in het gemeentewapen verwijzen naar een lokale legende waarin drie broeders zich kunnen veranderen in aalscholver.

terug naar boven >>

   
 
   
 Bakenbomen

In maart zijn de drie eerste nieuwe bakenbomen geplant in projectgebied Meanderende Maas. De bomen zijn beeldbepalend voor de Maas en de regio.

Bakenbomen zijn bomen (van oorsprong Canada-populieren) die op de oevers langs de rivier staan om de grens tussen land en water te markeren. Ze staan in een rij met een onderlinge afstand van ongeveer honderd meter en komen voornamelijk voor langs het bedijkte deel van de Maas van Boxmeer tot Geertruidenberg. De bomen zijn circa 80 jaar geleden geplant na de kanalisatie van de Maas. Omdat bij de kanalisatie de grote meanderlussen van de rivier werden afgesneden, ligt de dijk nu op veel plekken kilometers verwijderd van de rivier. Aan de hand van de hoge populieren kan je echter de loop van de gekanaliseerde Maas nog volgen.

De bakenbomen fungeerden bij hoogwater en op bepaalde locaties (bochten en kribben) als begeleiders van de scheepvaart. Op dit moment is de cultuurhistorische waarde het belangrijkste. De hoge populieren zijn als het ware de vertegenwoordigers van de riviernormalisaties'
. De bomen vertellen het verhaal van de verandering van de rivier en het landschap door de mens en de enorme impact die dit gehad heeft. Vooruitlopend op de nieuwe generatie bakenbomen zijn de eerste drie bomen geplant. Hiermee blijft de markante lijn van bakenbomen in het landschap voor toekomstige generaties behouden én behoudt ook de Maas haar eigen identiteit. De nieuwe bakenbomen maken onderdeel uit van project Meanderende Maas.

Bron: meanderendemaas.nl


Stimuleren groei bossen

Wageningse wetenschappers werken aan het EFISCEN-model dat de samenstelling en groei van Europese bossen onder verschillende scenarios stimuleert in de periode tot aan 2050.

De verwachting is dat klimaatverandering de bloei en zaadproductie van bomen beïnvloedt, maar hoe precies is complex en er is nog maar beperkt kennis over. Voor de meeste bomen is winterkou belangrijk om in het voorjaar te bloeien. Blijft die kou weg, dan kan dat de bloei vertragen, onregelmatig maken, of het aantal bloemen en zaden verminderen. Daarnaast speelt winterkou en voorjaarstemperatuur een rol in de kiemrust en kieming van zaden.

Bomen hebben verschillende strategieën om een zaadbank op te bouwen. Een beuk laat elk jaar een nieuwe lichting zaden vallen en die kiemen in de lente. Afhankelijk van de condities groeien ze door of sterven ze af. Bij naaldbomen blijven de zaden in kegels aan de boom hangen. In de juiste omstandigheden laat de boom de zaden vallen. De invloed van de klimaatverandering kan voor bomen daardoor heel verschillend zijn. Het grootste gevaar voor Europese bossen is de droogte. Met name in Zuid-Europa kunnen bomen zo veel water verdampen dat ze uitdrogen en sterven. Vooral de fijnspar wordt hard getroffen door klimaatverandering.

De spar maakt minder hars aan door droogte en hitte en heeft daardoor weinig verdediging tegen de letterzetter, een schorskever. De verwachting van de onderzoekers is dat naaldbomen terugtrekken naar koudere klimaatstreken en dat beuk en eik uitbreiden binnen Nederland. Bomen die door natuurlijke verjonging een plek vinden zijn over het algemeen bestendiger tegen droogte dan aanplant. Omdat de zaden hier kiemen, zijn de zaailingen beter geworteld. Daarnaast ontstaat met die vorm van verjonging min of meer automatisch een overgang van monocultuur naar gemengd bos, met meerdere lagen. Ook dat maakt het bos veerkrachtiger tegen extreem weer.

Bron: Resource - Wageningen University & Research,

terug naar boven >>

   
   
   
   
   
   


Wonderland t/m 22 mei 2022

Lida Sherafatmand is een Iranese-Maltese kunstenares. Zij schildert sprookjesachtige werelden met een overvloed aan prachtige bloemen. Het is haar manier om de minder mooie kanten van het menselijk bestaan te bestrijden. Haar werk drukt een diep sociaal gevoel uit.

Links: Lida Sherafatmand-Duet of Love.  Midden: Lida Sherafatmand-Water Phoenix at Night. Rechts: Alisa Lis


Alisa Lis groeide op in Rusland en woont sinds 2017 in Amsterdam. Zij maakt enorme bloemen van papier en textiel.  WONDERLAND neemt je mee naar een magische wereld vol kleur!

In het Flower Art Museum staat de verbeelding van bloemen, planten en natuur in de hedendaagse kunst centraal.
Openingstijden: donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur. Groepen op afspraak ook buiten de openingstijden.

Flower Art Museum

Adres: Kudelstaartseweg 1 1431 GA Aalsmeer
Meer info: klik hier


Theo Jansen – Strandbeesten, de nieuwe generatie - t/m 3 juli 2022

Indrukwekkende geraamtes, zelfstandig bewegend in de wind: de strandbeesten van kunstenaar Theo Jansen (1948) wandelen regelmatig langs de Haagse kustlijn. Ze zijn bovendien in de hele wereld getoond. Naast de Animaris Omnia die sinds 2018 in de Tuinzaal van het Kunstmuseum is te zien, zijn zowel in de Projectenzaal als buiten langs de vijverrand diverse strandbeesten te bewonderen. Foto Marco Zwinkels

Jansen: Sinds 1990 houd ik me bezig met het maken van nieuwe vormen van leven. Het oermateriaal is geen eiwit, zoals in de bestaande natuur, maar elektriciteitsbuis. Mijn strandbeesten halen energie uit de wind en hoeven dus niet te eten. In de loop der tijd heeft zich een evolutie voltrokken die zichtbaar is in de opeenvolgende generaties. In de presentatie van het Kunstmuseum wordt dat duidelijk zichtbaar.”
Waar beter dan in zijn eigen stad, zo verbonden met de zee, kan Jansen de evolutie van zijn strandbeesten tonen? Met deze tentoonstelling geeft Kunstmuseum Den Haag liefhebbers de gelegenheid om zich in Jansens werk te verdiepen, maar daarnaast kan een groot publiek zijn werk (beter) leren kennen. Door een tiental strandbeesten buiten op te stellen, kan iedereen zich hierdoor laten verrassen.

Bij Hannibal Books verschijnt een nieuwe publicatie over de nieuwe generatie strandbeesten.

Kunstmuseum Den Haag

Adres: Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
Meer info: klik hier


Museum in bloei - t/m 29 mei 2022

Het gebeurt zelden, verse bloemen of planten in museumzalen, maar traditiegetrouw staat het Frans Hals Museum in het voorjaar in bloei'.

De zalen vol oude meesters en hedendaagse kunst worden voorzien van spectaculaire bloemcreaties in de mooiste design- en historische vazen uit de collectie, waaronder van Bernard Heesen. Het Vips team van de Vrienden van het Frans Hals Museum onder leiding van Vibeke Struben neemt het eerste deel van Museum in Bloei op zich. Aansluitend worden creaties van Paul Wijkmeijer en zijn team van bloemenatelier Klavertje Vijf getoond. Hierdoor krijgt het museum een unieke sfeer, in de periode dat de nabijgelegen Keukenhof geopend is.

Frans Halsmuseum (Hof)

Adres: Groot Heiligland 62, 2011 ES Haarlem
Meer info: klik hier
terug naar boven >>

   
   
   
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, nieuws of vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Kopfoto en samenstelling: Tiny van der Meer. Vormgeving: Hans Steinfort.

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/
Het overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt:
Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een natuurnieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen. Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior (komt zes keer per jaar uit!). U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl of het formulier in te vullen: klik hier


   
   

Volg ons ook op Facebook

Onze Natuurnieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

terug naar boven >>