Flora en fauna

- Muurleeuwenbek
- Vuurjuffers

Natuurnieuws
-
Verbinding Oostvaardersplassen met Horsterwold

Oude ambachtelijke beroepen

Natuur Uit en Thuis
- UIT: Poppenrovers en poepende rupsen

- THUIS: Koekoek


Boek
-
Rupsen horen poepen

Natuur kort

-
Obsidentify - Plant
- Nationaal Park De Biesbosch
- Beschermde diersoorten in kaart

Website van de maand
- NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuur)

Natuur Plus
- Aardappelgal en aardappelgalwespExcursies
- Allemaal beestjes in Park Rozenrust

Bomenweetjes

- Verkiezing Boom van 2018
- Bomen slapen

Uit-tips
-
Sea The Future 2018
- Wild op de Veluwe
- Escher op reis 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Muurleeuwenbek

Wil je een muur(tje) in je tuin mooi laten begroeien, plant dan eens muurleeuwenbek. Vooral bijen zullen het erg op prijs stellen en het ziet er ook nog eens heel mooi uit. Muurleeuwenbek bloeit vanaf mei met prachtige violetblauwe tot lichtpaarse bloemetjes met twee gele vlekjes die de insecten de weg naar de nectar wijzen.

Dit kruipertje (de naam zegt het al) groeit van nature op muren omdat het in staat is zich te wortelen in de voegen. Die muur moet dan wel gemetseld zijn met kalkrijke mortel.
Muurleeuwenbek is in de 17e eeuw ingevoerd vanuit Zuid-Europa als sierplant voor op grachtmuren. Hij verwilderde en is nu ingeburgerd op o.a. rotsen en oude (vochtige) muren, vooral in oude binnensteden. Dit hangende, liggende of kruipende plantje dat zich sterk vertakt kan 15 tot 60 cm lang worden en bloeit tot het eind van de herfst. De paarse stengels vormen op regelmatige afstand wortels.

De wijze waarop de plant zorgt dat het zaad in de muur kan ontkiemen is heel bijzonder. De plant gebruikt daarvoor een systeem dat op licht reageert. Bij de groei gaat de bloem naar het licht toe. Na bevruchting en zaadvorming beweegt het rijpe zaad van het licht af. De vruchtstelen krommen zich en groeien spleten en losse voegen binnen, waar de omstandigheden voor kieming ideaal zijn. Daar springen de doosvruchten open. De op klimop lijkende blaadjes kunnen als salade gegeten worden. Ze hebben een sterke op waterkers lijkende smaak en bevatten veel vitamine C. Zelfs zeelieden namen ze bij lange zeereizen mee. Sommige mensen vinden de blaadjes te bitter en niet lekker. 


Vuurjuffer

De vuurjuffer is in Nederland de eerste juffer die zich laat zien: al vanaf half april kun je hem tegenkomen. Door zijn rode kleur is hij gemakkelijk te herkennen.

De vuurjuffer is roodgekleurd, heeft zwarte poten en vliegt in het voorjaar als een van de eerste libellen. Je kunt ze vinden van begin april tot september. Het is een grote juffer (lengte tot 36 mm) die in veel stilstaande wateren voorkomt, maar het meest in laagveengebieden. Het grootste deel van zijn leven brengt de vuurjuffer onder water door als larve. Dat zijn roofzuchtige beestjes die op kleine waterdiertjes jagen. Ze overwinteren onder water. Eenmaal volgroeid, kruipen ze vroeg in het voorjaar langs de stengel van een waterplant omhoog om dan in alle rust hun laatste ‘larvejas’ uit te doen. Dat heet uitsluipen. De libellen zijn uiterst kwetsbaar tijdens dat uitsluipproces, daarom zoeken ze een plekje waar ze zo weinig mogelijk gevaar lopen.

Het is heel bijzonder om te zien hoe een libel uit het larvenhuidje kruipt en zich langzaam vol pompt met lucht. Door de zon krijgt hij zijn uiteindelijke kleur.

Als hij helemaal vol zit met lucht en goed is opgedroogd, is de vuurjuffer van het ene op het andere moment in staat om te vliegen en daar maakt hij dankbaar gebruik van. De lege poppen blijven zichtbaar hangend aan de waterplanten achter. De net uit hun pop gekropen juffers zoeken dan een partner om mee te paren.

Tijdens de paring vormen vuurjuffers een paringswiel: het vrouwtje buigt haar achterlijf naar de borst van het mannetje. Na de paring legt het vrouwtje haar eitjes in het water in de stengels van waterplanten.

terug naar boven >>


   
       
   
   


Verbinding Oostvaardersplassen met Horsterwold

Een groep van zeven dier- en natuurorganisaties dringt er in een brief aan Gedeputeerde Staten van Flevoland op aan om zo snel mogelijk een verbinding te realiseren tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold.

De verbinding is volgens de organisaties van groot belang voor de planten en dieren in het gebied. Verder pleiten ze ervoor om zo min mogelijk in te grijpen in de populaties grote grazers, zoveel mogelijk rust te behouden in de kern van het natuurgebied en de organisaties te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de Oostvaardersplassen.

De verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold is volgens de organisaties van belang om dieren, waaronder de grote grazers, en planten de kans te geven te migreren. Hierdoor wordt de genetische uitwisseling tussen populaties van dezelfde soorten bevorderd en eventuele inteelt voorkomen. Daarnaast vermindert het de kans op het verdwijnen van soorten. De verbinding was eigenlijk al lang de bedoeling, maar daar zette de regering in 2010 een streep door. De provincie Flevoland heeft destijds tot aan de Raad van State gevochten om dit besluit ongedaan te maken.

De organisaties pleiten verder voor zoveel mogelijk rust in de kern van het gebied. Afschot alleen als dit noodzakelijk is om lijden te voorkomen en recreatie beperken tot de randgebieden.

Inhoud: brief aan de Gedeputeerde
Staten van Flevoland


Bron: Dierenbescherming

terug naar boven >>

 


Oude ambachtelijke beroepen

Een plan voor de toekomst van oude ambachtelijke beroepen in de Kop van Overijssel zoals rietteler, beroepsvisser en punterbouwer kan rekenen op steun van de ondernemers zelf en van overheden en politiek. Riettelers vormen de grootste groep ondernemers in het plan.

Er zijn ongeveer 300 riettelers en -snijders actief in de Weerribben-Wieden, de meesten in deeltijd. Er zijn nog drie beroepsvissers actief en nog twee bouwers van punters, beiden gevestigd in Giethoorn. Vorig najaar luidden de riettelers de noodklok. Ze kunnen de concurrentie met goedkoop riet uit China niet aan. Bovendien neemt de opbrengst van de rietpercelen geleidelijk af, omdat het water steeds schoner wordt en minder meststoffen voor het riet bevat. Als het rietsnijden uit Nationaal Park Weerribben-Wieden zou verdwijnen, heeft dat grote gevolgen voor natuur en landschap in het gebied. De onderzoekers adviseren riettelers om hun krachten te bundelen bij de afzet van het riet. Er zou een beschermd merk voor riet uit de Weerribben en Wieden moeten komen. Daarnaast zouden toeristische activiteiten de rietsnijders extra geld kunnen opleveren.

Bron: LTO Noord


   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


Natuur uit: Poppenrovers en Poepende rupsen

Een kleine serre met een druivenplant, vijgenboompje en openslaande deuren. Hier en daar wat spinrag, soms paniekerig zoemende insecten als ze daarin verward raken. Vanaf de knusse, fleurige bank heb ik uitzicht op een wilde bloemen- en kruidentuin, omringd door veel bomen.

Ik ben een weekje neergestreken in een ‘Natuurhuisje’ op de grens van Overijssel en Drenthe. Ik geniet... vooral van de stilte! Maar wandelend in de bossen hoor ik, als ik heel goed luister, een bijzonder geluid! Duizenden rupsjes (o.a. van de kleine wintervlinder) eten zoveel van het nog jonge, malse blad van vooral eiken dat het vallen van hun uitwerpselen op de bosbodem klinkt als lichte regen. Ontelbare aantallen rupsen vreten de bomen kaal. Maar ze vormen juist nu in het broedseizoen een waar feestmaal voor vogels!

Terug in de tuin zie ik een prachtige glanzende kever over een boomstam lopen! Snel een foto want hij zet er behoorlijk de sokken in, maar later merk ik dat er veel meer van deze glimmers rondlopen. Het blijkt de kleine poppenrover te zijn en die is hier niet voor niets! Hij is zeldzaam maar komt in tijden van rupsenplagen soms in grotere aantallen voor en jaagt op de rupsen in de kruinen van bomen. Zijn alternatieve Nederlandse naam is dan ook kleine rupsenjager. Na half juni gaan de rupsen zich verpoppen en krijgen de meeste aangevreten bomen opnieuw blad.


NATUUR thuis: koekoek

Weinig wind en volop zon, dus een perfecte dag om te roeien. Ik fiets samen met m’n roeimaat naar ‘t Jachthuis waar de boot ligt. Plotseling... vlakbij, de roep van de koekoek! De eerste die ik dit voorjaar in Maasland hoor! Horen is al fijn, maar zien natuurlijk nog mooier! Die kans is uiters klein. Maar dan opeens... daar zit hij, vlak langs het fietspad in het topje van een es. Schitterend, wat een plek!

Ik stop, maak foto’s, loop voorzichtig een stukje verder zodat ik hem ook van opzij kan fotograferen. Hij houdt z’n snavel dicht, houd me nauwlettend in de gaten, toch blijft hij zitten. Als ik even later weer op de fiets zit, hoor ik achter mij ‘koekoek... koekoek...’ 

Roeien is genieten
De grutto’s broeden veilig op het vlietland, scholeksters rennen als speedy gonzales over een eilandje dat volledig bedekt is met madeliefjes, een broedende Canadese Gans drukt zich zo goed mogelijk door z’n hals naar voren te strekken (‘ze ziet me niet...ze ziet me niet’). Visdiefjes maken spectaculaire duiken om een smakelijk visje te bemachtigen. Moeder eend passeert met haar kinderschaar op veilige afstand. Jonge eenden worden hier ‘pijltjes’ genoemd. Pijlsnel moeten ze ook wel zijn want overal loert gevaar. Blauwe reigers, kraaien, meeuwen, snoeken, ratten en zelfs huiskatten zijn niet vies van zo’n klein eendenkuiken. En nu maar hopen dat het broeden niet helemaal voor niets is geweest....


terug naar boven >>

   
       
   
   


Rupsen horen poepen

Voelen, horen, zien, ruiken, proeven ... ‘Rupsen horen poepen’ laat zien hoe je kinderen natuur kunt laten beleven aan de hand van zes zintuigen. Het enige wat daarvoor nodig is, is nieuwsgierigheid én vies mogen worden. 'Rupsen horen poepen' is overzichtelijk ingedeeld per zintuig.

Naast ideeën voor spannende kinder- en groepsactiviteiten biedt het ook handige achtergrondinformatie. Hoe werken de zintuigen bij mens en dier? Wat is een geluid eigenlijk en hoe werkt de neus? Leuk weetje: een slak kan wel 40 meter ver ruiken. Het boek prikkelt om zelf op ontdekking te gaan: in bos of sloot, maar ook gewoon in de achtertuin. Van een specht lokken met een steentje tot samen een mozaïek maken of luisteren naar het overdonderende geluid van poepende rupsen. Interessant voor natuurgidsen, docenten in het basisonderwijs, begeleiders in de kinderopvang en natuurlijk voor (groot)ouders. Geschikt voor alle leeftijden van 0 tot 100 jaar! Spannend en leerzaam voor jonge mensen, ontspannend voor grote mensen.

Rupsen horen poepen - Praktijkgids natuurbeleving
Auteur: Jeanette Boogmans
Uitgever: KNNV Uitgeverij i.s.m. het IVN
Uitvoering: 216 p., 17 x 18,5 cm,
genaaid gebrocheerd, met full color foto’s
ISBN: 978 90 5011 325 0
Prijs: € 29,95 

Boek bestellen? 
Deze herfst komt de 3e druk uit!
http://www.zebrarups.nl

terug naar boven >>

   
       
   
   


Obsidentify - Plant

Door de komst van ‘herkenningsapps’ voor allerlei soorten natuur breng je sneller een plant of dier op naam dan voorheen.

Neem de app Obsidentify - Plant die vooralsnog alleen Nederlandse en Belgische flora herkent. Foto maken en wachten... de app speurt voor je. Gratis te downloaden via de Google Play Store.

 


Nationaal Park De Biesbosch

De directeur van het Nationaal Park De Biesbosch wil dat er in 2019 een proef komt waarbij bezoekers betalen voor de toegang tot het gebied. De Biesbosch trekt jaarlijks circa 3 miljoen bezoekers. Hij benadrukt dat het overgrote deel van het natuurgebied gratis toegankelijk blijft voor wandelaars of fietsers.

Hij wil echter toe naar een systeem waarbij voor specifieke zaken geld kan worden gevraagd, zoals voor het varen door een bepaalde kreek of het rijden over een mountainbikepad.

Bron: ADBeschermde diersoorten in kaart

Deze zomer start in Apeldoorn een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de gemeente.

Van de huismus, gierzwaluw, vleermuizen en steenmarter wordt in kaart gebracht waar ze voorkomen én wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen. Het onderzoek vindt plaats omdat de gemeente het belangrijk vindt om de natuur en biodiversiteit zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast is het onderzoek nodig omdat bij bouw, sloop- en renovatieprojecten, deze soorten volgens de Wet natuurbescherming niet verstoord mogen worden. Het onderzoek in 2018 is de nulmeting. Na de nulmeting wordt een soortmanagementplan opgesteld. Onderdeel van dit plan is dat de onderzochte soorten nog 10 jaar lang gemonitord zullen worden.

Bron: Gemeente Apeldoorn

terug naar boven >>

   
       
   
   

https://www.njn.nl

Gek op natuur? De NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuur) is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot en met 25 jaar die het leuk vinden om de natuur in te gaan.

Samen op fantastische kampen en excursies met verschillende thema's: vogels, vleermuizen, vlinders, planten, zeedieren, noem maar op!
De NJN heeft acht werkgroepen, die zich elk bezighouden met een ander thema: insecten, vogels, planten, strand, wolken, fossielen, natuurfotografie of zoogdieren.

terug naar boven >>

   
       
   
   


Aardappelgal - aardappelgalwesp (Biorhiza pallida)
Tiny van der Meer

Als ik half mei langs een eik loop, zie ik allemaal vrij forse ‘ballen’ hangen. Ik ken wel de kleine gallen, maar dit lijken wel verdreutelde appeltjes. Benieuwd dus...

Het blijken geen appeltjes te zijn maar aardappelgallen. Het zijn duidelijke en opvallende gallen, zeker in het voorjaar. Zachte winters zijn gunstig voor het overleven van de aardappelgalwesp die deze gallen veroorzaakt. Een aardappelgal siert vroeg in het voorjaar de eik. Als er heel veel aardappelgallen in een eik voorkomen, sterven twijgen af of ontstaat een beperking in de groei. Een aardappelgal is een bleke, soms roodachtig, groen, wit tot geel of een beetje paarsige, grote gal en groeit altijd aan eikentakken. Hij is sponsachtig, onregelmatig gevormd en kan wel vijf centimeter groot worden. Later in het jaar droogt hij in en verkleurt naar bruin.


Aardappelgal met galwesp. Foto: Frans Kapteijns

Aardappelgallen worden erg vroeg in het jaar gevormd, zelfs nachtvorst schijnt geen probleem te zijn. Mogelijk is het stadium waarin de eindknop van de eik zich bevindt, net voordat er echt blad gevormd wordt, bepalend voor het succes van de galwesp. Maar het bijzondere is dat precies op het moment dat de eik gaat bloeien ook de aardappelgallen op zijn mooist zijn: mooie bijna ronde bollen. De aardappelgalwesp, een klein bruin insect van 3,5 tot 6 mm, houdt er een bijzondere leefwijze op na.

In de aardappelgallen ontwikkelt zich een larfje. In de zomer vliegen de volwassen geworden mannelijke en vrouwelijke galwespjes uit. Na de paring kruipen de vrouwtjes in de grond en zetten hun eitjes af op de jonge wortels van zomer- en wintereiken. De insecten die hier uit komen zijn larfjes die gallen maken op deze wortels. In februari kruipen er ongevleugelde vrouwtjes uit de wortelgallen langs de stam van de eik omhoog om in de toppen van de takken veel eitjes te leggen.

Met het afzetten van de eitjes spuit de galwesp gif in de bladknop waardoor het bladweefsel gaat opzwellen en zacht wordt. Uiteindelijk ontstaan de aardappelgallen met meerdere 'kamers' voor tot wel dertig larven die nu op diverse plaatsen aan de eiken hangen. In de kraamkamers zijn de larven redelijk veilig, ze kunnen er bovendien twee of drie maanden van eten. De gallen bieden wel bescherming aan de larven, maar die is niet volledig want er blijken zo’n twintig soorten galwespen te zijn die weer parasiteren op de aardappelgalwespen.

Uit één gal komen tegen de zomer uitsluitend óf vrouwtjes óf mannetjes, maar wel met vleugels. De zomergeneratie kan dus paren. Na de paring gaan de vrouwtjes weer ondergronds en maken daar een gal op de wortels van de eik, enzovoort. Omdat het vleugelloze vrouwtje van de galwesp moeilijk naar een andere eik kan, zitten er vaak meerdere aardappelgallen in één boom. Soms lijkt de eik dan wel wat op een appelboom met bijna rijpe vruchten..

terug naar boven >>

   
       
   
   


Allemaal beestjes in Park Rozenrust, Leidschendam - 13 juni 2018

Op woensdag 13 juni is er speciaal voor gezinnen met kleine kinderen een natuurexcursie in Park Rozenrust, waarbij gids Ria Hoogstraat met jullie op zoek gaat naar allemaal beestjes. De zomer is begonnen en overal zoemen, fladderen of kruipen wel insecten, vooral als de zon schijnt, want daar houden ze van.  

Verzamelbakjes en loeppotjes zijn beschikbaar zodat we de diertjes goed kunnen bekijken. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.
We verzamelen om 14.00 uur bij de ingang, Veursestraatweg 102a. Hier is ook een kleine parkeerplaats. Het park is verboden voor honden. Bereikbaar met bus 45, halte Rozenrust.

terug naar boven
>
>

   
       
   
   


Verkiezing Boom van het jaar 2018

De Koekamp-kastanje in Den Haag is een opvallende, 140 jaar oude en krachtige paardenkastanje met een bijzonder verhaal. De kastanje stond ruim 100 jaar in het Hertenkamp van Staatsbosbeheer. Toen de gemeente ruim twintig jaar geleden op deze plek een tunnel ging aanleggen voor een betere ontsluiting van het Haagse centrum, stond de kastanje in de weg.  Zo’n mooie, grote, oude en gezonde boom kappen was geen optie, dus is hij ruim 60 meter naar rechts verplaatst.

In 24 uur tijd werd de boom met wortel en al op een stalen plaat van 100 vierkante meter verschoven naar zijn nieuwe plekje. Een reus van 22 meter hoog en 40 meter breed met een wortelkluit van 10 bij 10 meter. De boom met kluit was zo zwaar (180.000 kilo) dat hij het Guiness Book of Records heeft gehaald: de zwaarste boom die ooit is verplant.
De kastanje heeft het prima naar zijn zin op zijn nieuwe plek. Het is een opvallende verschijning met al zijn lage vertakkingen; de littekens uit de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er veel takken afgezaagd voor haardvuur.

Foto: Gemeente-Den-Haag

De Koekamp-kastanje is nu namens de gemeente Den Haag ingediend voor de verkiezing van Nederlandse Boom van het Jaar 2018. De jury kiest uit alle aanmeldingen één boom per provincie. Deze twaalf genomineerden worden 31 augustus bekendgemaakt. Op 15 oktober wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt. Deze boom doet volgend jaar ook mee aan de Europese Verkiezing Tree of the Year 2019.

Meer Info: www.deboomvanhetjaar.nl
Bron: boombastik.nl


Bomen slapen

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waarin de nachtelijke bewegingen van bomen zijn gevolgd.
Een paar jaar geleden deden onderzoekers van de universiteit van Wenen een opmerkelijke ontdekking:  Als de nacht valt, laten bomen hun takken zakken, om ze in de ochtend weer op te laten veren. “De veranderingen zijn niet heel groot: tot 10 centimeter voor een boom van vijf meter hoog,” zo vertelde onderzoeker Eetu Puttonen toen.

Onderzoekers uit Denemarken en Hongarije constateerden vervolgens dat niet alle bomen er zo’n lange slaapcyclus op nahouden. Andere bomen bleken er juist een kortere of langere slaapcyclus op na te houden. Daarnaast bleken uit die studie alle bestudeerde soorten gedurende de nacht kleine, periodieke bewegingen te maken.

De beweging moet wel verband houden met veranderingen in de waterdruk in de planten en dit betekent in feite dat de boom aan het pompen is. In andere woorden: de bomen hebben het behoorlijk druk. Volgens de onderzoekers moet vervolgonderzoek uitwijzen welke mechanismen achter dit nachtelijke watertransport schuilgaan en welke rol dit watertransport speelt. Wel is reeds duidelijk dat we het idee dat bomen statische, passieve organismen zijn, moeten laten varen.

Bron: boombastik.nl / Scientas

terug naar boven >>

   
       
   
   Sea The Future 2018

Vrijdag 8 juni is het internationale Wereld Oceaan Dag.
Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de oceanen. Die zijn van essentieel belang voor ons voedsel, onze gezondheid, het voortbestaan van al het leven op aarde en de veerkracht van het klimaat.  Meer informatie vind je op de website:  
seathefuture.nl  Hier vind je ook regelmatig updates.

Zondag 10 juni nodigt Sea First je uit om vooral de schoonheid van de oceaan met elkaar te vieren maar ook om kennis te maken met inspirerende mensen die bezig zijn met oplossingen rondom het probleem van klimaatverandering, oceaanvervuiling (plastic soup, overbevissing) en veel meer. Neem je kinderen, je familie en je vrienden mee voor een dag om niet te vergeten, toegang is gratis, parkeren ook.

Adres: Maaspoort SPORT & EVENTS, Marathonloop 1, 5232 AA  ‘s-Hertogenbosch


Tentoonstelling “Wild op de Veluwe” - 2018

Rien Poortvliet is een bekende voor Hagedoorns Plaatse. Al twee keer is er een tentoonstelling van zijn werk in het museum te zien geweest. Het boerenleven heeft toen centraal gestaan.

In 2018 gaat de aandacht uit naar zijn wildtaferelen.
Rien Poortvliet heeft als jachtliefhebber talloze schetsen en schilderijen gemaakt met afbeeldingen van wild. Zijn mooiste werken zullen nu in het museum te zien zijn.

Wildfoto’s

De tentoonstelling is aangevuld met prachtige foto’s van onder andere edelherten en wilde zwijnen van Gerrit van Vemde. Gerrits passie is fotografie en zijn voorkeur gaat uit naar natuur, dieren en sport en hij is vaak op de terreinen van het Geldersch Landschap en Kastelen, de Hoge Veluwe en in de mooie bossen van de gemeente Epe te vinden.

Adres: Veluws Museum, Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, 8161 SZ  Epe
Tel.: 0578-627162

Info: https://www.hagedoornsplaatse.nl/expositie


Escher op reis - 28 april t/m 28 oktober 2018

In Escher op reis volg je zijn ontwikkeling van grafisch talent tot wereldberoemd kunstenaar. Met meer dan tachtig originele prenten, circa twintig tekeningen en diverse foto’s en voorwerpen treed je in de voetsporen van de reislustige graficus, die in Italië, Zwitserland en Spanje inspiratie vond voor zijn bekendste werken.

M.C. Escher’s “Dag en Nacht” (1938) M.C. Escher’s “Castrovalva” (1930)

Adres: Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden
Meer info: https://www.friesmuseum.nl/bezoekinfo/

terug naar boven >>


   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar:
 info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook en Twitter.

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.