Flora en fauna
- Bolderik
- Paapje

Natuurnieuws
- Bos Battle
- Ruimte voor de Rivier

Natuur Uit en Thuis
- UIT: orchis en es

- THUIS: tuinrondje


Natuur kort
- Modderdag
- Bentwoud
- Herstel 'schraal grasland'

Website van de maand
- Stem der Bomen

Natuur Plus
- Visdiefje
Excursies
- Natuurwandeling in Park Rozenrust

Bomenweetjes

- Lijmbanden om kastanjebomen
- Luchtzuiverend vermogen van planten

Uit-tips
-
‘Planten en klimaat, een hot item’
- Dromen van bomen
- Beeldententoonstelling 10 X SOLO
- Wild op de Veluwe

 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Bolderik - Prikneus

Bolderik of Prikneus is een eenjarige plant die bloeit van juni tot augustus. Dit plantje kwam vroeger veel voor op braakliggende terreinen en als akkeronkruid tussen het graan, vooral tussen rogge. Hoewel de hele plant giftig is, zijn de donkergekleurde zaden het giftigst. Omdat vroeger na het oogsten en verwerken van het graan de giftige zaden van bolderik nog wel eens in het meel terecht kwamen,is men al lang geleden begonnen met het bestrijden van dit plantje.

Aanvankelijk gebeurde dit door geschoond zaad van granen te gebruiken, maar nu ook helaas door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, chemische stoffen die voorkomen dat niet gewenste planten, zoals akkeronkruiden, kunnen ontkiemen of snel afsterven. Bolderik staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk in aantal afgenomen.

In Nederland komt de bolderik van nature voor in het rivierengebied, in Twente en in Zuid-Limburg op löss (Limburgse klei) en zandige klei. Bolderik wordt ook in eenjarige bloemenweiden uitgezaaid en in siertuinen gekweekt. De plant wordt 20–100 cm hoog. De bolderik bloeit met trechtervormige dieproze tot paarsrode bloemen die tot 5 cm groot zijn. Aan de lange behaarde stengels groeien slanke, smalle, kruisgewijs geplaatste bladeren.

Volksnamen voor dit mooie plantje, zijn behalve prikneus: zwijnsoren, schaapsoren en ezelsoren (vanwege de vorm van de bladeren) christusoog, godsoog, schoonoog, akkervlam, bolderkruid, muggenbloem en orgelbloem.


Paapje

Op 19 mei jl. had ik het geluk om een paapje te zien! Bijzonder, want het is een vogeltje dat op de rode lijst staat.

Het mannetje van het paapje heeft een donkerbruine bovenzijde en een oranjekleurige borst. Vooral de sterke witte wenkbauwstreep valt op; die streep is bij het vrouwtje wat bruinig en haar verenkleed is minder contrastrijk. Om het paapje te zien kun je het beste naar hogere planten of lagere struiken kijken, want deze gebruikt hij als uitkijkpost op zoek naar prooi. Insecten, rupsen, vlinders, slakjes en spinnen, het staat allemaal op het menu. Hij vliegt ook laag en golvend van de ene plant naar de ander en plukt de insecten als een echte vliegenvanger uit de lucht. Op de grond zoekt hij vooral naar larven en wormen.

Vanaf wat hogere zangposten markeert het paapje zijn territorium. De zang is een kort, eenvoudig liedje waarin soms andere vogels worden geïmiteerd. De roep is een scherp 'tik-tik' een beetje zoals de roodborsttapuit (waar hij ook veel op lijkt). De broedgebieden worden vanaf half april bezet. In de loop van augustus en september vertrekt het paapje al weer naar zuidelijk Afrika om de Hollandse winter te omzeilen. 

Paapjes houden van een open landschap zoals heidevelden, duinvalleien maar ook weilanden, hooivelden met heggen. Er moet voldoende bodembegroeiing zijn om een nest in te bouwen, want het paapje broedt op de grond en is daardoor extreem gevoelig voor verstoring met name door recreanten en honden. Het vrouwtje is verantwoordelijk voor de bouw van het goed verborgen nest van grassprieten en mos, soms met een tunneltje er naar toe. Ze legt er 5-7 eieren in die ze alleen uitbroedt. Beide ouders voeren de jongen. Soms volgt een tweede leg. Het paapje was tot 1970 een vrij normale broedvogel in grote delen van ons land. Van de aantallen van toen is nog niet eenderde over. De belangrijkste oorzaken voor de afname zijn: het omzetten van hooiland in gras- of maïsland, de verdroging van voorheen vochtige graslanden en de steeds vroegere eerste maaidatum van hooiland.

Herken het paapje: klik hier

terug naar boven >>

   
       
   
   


Bos Battle

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda is in 2019 gestart met de Bos Battle: een zoektocht naar ruimte voor nieuwe natuur. Urgenda werkt daarin samen met onder andere Stichting Steenbreek en Trees for All, een organisatie die bos aanplant met fondsen van een toenemend aantal burgers en bedrijven die CO2 willen compenseren.

Er zijn genoeg burgers die bomen willen planten, maar de ruimte vinden is moeilijk. Met de Bos Battle hopen Urgenda, Stichting Steenbreek en Trees for All ruimte te vinden voor nieuwe klimaatbossen en mensen te inspireren om op allerlei plekken bomen te planten. De bomen voor deze actie worden gedoneerd door Treecenter Opheusden.Bomen zorgen voor CO2 opslag, verkoeling, een betere afwatering, schonere lucht, bewezen blijere burgers en zijn een tehuis voor insecten en vogels. In maart is symbolisch de eerste appelboom geplant om de Bos Battle te starten. Ruimte voor nieuwe natuur kan door iedereen en overal gevonden worden: bij boeren die een voedselbos willen, op platte daken, in en rondom de bebouwde kom en langs wegen en waterwegen.

Bron: Operatie Steenbreek


terug naar boven >>

 


Ruimte voor de Rivier

Het Ruimte voor de Rivier-project Reevediep bij Kampen is in maart officieel geopend. Tegelijkertijd werd hiermee ook het nationale programma Ruimte voor de Rivier afgesloten. In de afgelopen jaren zijn daarbij op 34 plekken in Nederland maatregelen genomen om de grote rivieren meer ruimte te geven. Ook zijn er maatregelen genomen om het rivierenland mooier te maken door de realisatie van nieuwe natuur.

Sinds 2015 is gewerkt aan de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Zo is het zomerbed van de IJssel over een lengte van acht kilometer uitgebaggerd. Dit draagt voor de helft bij aan de waterveiligheidsdoelstellingen van de regio. Om de andere helft te realiseren, is de hoogwatergeul Reevediep ten zuiden van Kampen aangelegd om hoogwater op de IJssel soepeler te kunnen afvoeren. Ook zijn in vijf uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren. En er is bijna 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd en nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd.

De provincie Overijssel stelde de nieuwe vaarroute halverwege april open voor de pleziervaart, dit tot ontsteltenis van twee natuurorganisaties: Natuurvereniging IJsseldelta en Werkgroep Zwartendijk uit Kampen. De Raad van State is niet bang dat het recreatieve gebruik zal leiden tot visuele verstoring van de roerdomp en de karekiet, zoals de groepen vrezen, omdat een ecoloog vijftien verschillende plekken in de rietkraag en op de rieteilanden de hoogte en de vegetatiedichtheid heeft gemeten. Het riet heeft de minimale hoogte en de vegetatiedichtheid zou dermate hoog zijn dat volledige afscherming is bereikt.

Bron: Omroep Flevoland

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


Natuur uit: orchis en es

Echt ‘uit’ zit er nog even niet in, dus ben ik voor een keer ‘uit’ in mijn eigen dorp. Zelden waren de kleine vlietlandjes van Natuurmonumenten langs het water van de Zuidgaag zo prachtig paars.

De orchissen staan mannetje aan mannetje, er is veenpluis, moeraskartelblad, echte koekoeksbloem en boterbloem. Langs de randen bloeit raapzaad en fluitenkruid.

Na al dat moois is de schrik groot als ik zie dat er een paar honderd meter verderop iets onherstelbaars is gebeurd... De prachtige, minstens 120 jaar oude markante es bij het poldergemaal is verdwenen! Omgezaagd! Zonder kapvergunning, midden in het broedseizoen is deze oude reus geveld door het Hoogheemraadschap Delfland.
Op verzoek van de gemeente Midden-Delfland, die graag een overzicht wilde hebben van waardevolle bomen in het buitengebied die door een nieuw kapvergunningenstelsel zouden gaan worden beschermd, hebben veel enthousiaste vrijwilligers van de Midden-Delflandvereniging in 2018 ongeveer 500 bijzondere bomen in kaart gebracht, waaronder deze es. Dit leidde een jaar geleden tot de uitgifte van het boek ‘Knotwilgen en andere kanjers. Bijzondere bomen in Midden-Delfland’. Op de voorkant staat de gevelde es prominent in beeld, met uitzicht over de polder. Verleden tijd... 
    

                                                          

Ouderdom verfraait alles: het heeft het effect van een ondergaande zon schijnend op een prachtige boom in oktober.
Maurice Chapelan


NATUUR thuis: tuinrondje

Brrrrr, koud! Maart roert z’n staart, maar mei kan er ook wat van! Toch begint de dag goed, want bij het openen van het gordijn steekt een reiger, op zoek naar zijn ontbijt, net zijn kop boven het randje van de sloot uit en kijkt me aan. Ook de tortelduifjes, die voor de 3e keer een poging wagen om hun nestje aan de binnenkant van het openstaande slaapkamerraam van de buren te bouwen, zien me staan en landen even later op de tuintafel. Ook zij hebben trek in een (kant-en-klaar) ontbijtje.

Hebben ze zo’n perfect plekje gevonden! Droog met een mooi uitzicht, gooit de buurvrouw die -begrijpelijk- geen behoefte heeft aan inwoning van dit jonge stel, roet in het eten. Dat het ook anders kan laat de merel zien, die broedt op een prachtig, goed verborgen stevig nestje in de wilde kers. De kat van de buren ligt hele dagen op nog geen meter afstand te pitten op een afdakje. Het is nu nog stil, maar wat als de jonkies van zich laten horen...!? De spreeuw heeft een nog beter plekje. Ze gebruikt al jaren een ruimte onder de dakpan van het schuurtje. Inmiddels krijsen de hongerige jonge spreeuwen om voedsel, nog even en ze vliegen uit.

Bijna elke dag struin ik even in de tuin, want mooie mini’s zijn er ook altijd, al is het wel eens zoeken. Op de onderkant van een brandnetelblad wemelt het van de luizen.
Wat een kleuren hebben ze! Piepklein maar heel opvallend is het glanzende metallickleurige prachtkevertje. Lieveheersbeestjes hebben het gezellig samen en ook de groene snuitkevers hebben er zin in.

Als er een prachtig boomblauwtje net lang genoeg blijft zitten voor de foto, is mijn tuinrondje weer helemaal geslaagd.

terug naar boven >>

   
       
   
   


ModderDag 28 juni 2019!

Meld je aan voor ModderDag 28 juni 2019! Hopelijk wordt het dit jaar weer net zo’n succes als afgelopen jaar toen in totaal 130.000 kinderen op 2.620 locaties meededen.

Voor extra info en aanmelden, klik hieronder:

https://www.ivn.nl/modderdag/over-modderdag

https://www.ivn.nl/modderdag/aanmelden2019

 


Bentwoud

Het jonge natuur en recreatiegebied in de Randstad, het Bentwoud, trekt steeds meer bezoekers. “Bij het eerste bezoek zijn mensen vaak verrast”, verteld boswachter Linda Groeneveld, “Vanaf de weg lijkt het wellicht nog wat kaal, maar zodra mensen er doorheen wandelen vinden ze het prachtig. En dat is het ook!”

Er is een nieuwe website ontwikkeld waarin alle informatie over het Bentwoud te vinden is: www.bentwoud.nl. Het is nog geen volgroeid woud, maar juist de afwisseling van het groeiende bos en de uitgestrektheid van het open gebied, maakt het uniek in Zuid-Holland. Heerlijk van de paden af struinen, je eigen weg volgen.Herstel 'schraal grasland'

De provincie Groningen stelt ruim 100.000 euro subsidie beschikbaar voor het herstel van 'schraal grasland' in het Westerkwartier. Schraal grasland is een stuk grond met weinig voedingsstoffen, waarop speciale grassoorten groeien, die veel vlinders aantrekken. Op verschillende locaties wordt het schraal grasland hersteld.

De voedselrijke toplaag wordt afgegraven en de waterstand wordt deels verhoogd. Staatsbosbeheer gaat het gebied op een andere manier beheren. Door gevarieerder te maaien, groeien er langere tijd bloemen en kruiden in het grasland en verbetert het leefgebied voor vlinders, wilde bijen, sprinkhanen, vogels en bijzondere planten.

Bron: Provincie Groningen

terug naar boven >>

   
 
   
   
   


http://www.stemderbomen.nl

Deze site werd gecreëerd door Brigit Kahlert. Brigit is overleden op 26 april 2007.
Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze site kunnen helaas niet meer beantwoord worden.

Met deze site wilde zij meewerken aan de bewustmaking dat bomen belangrijk zijn en dat wij zorgzaam met hen om moeten gaan, want het zijn levende, voelende wezens zoals wijzelf.

 terug naar boven >>

   
       
   
   


Visdiefje

door Tiny van der Meer

Het visdiefje is een kleine slanke, sierlijke stern. Hij lijkt veel op de Noordse stern, maar hij heeft langere poten, een langere snavel met een zwarte punt en een iets langere nek. De rug en vleugels zijn zilvergrijs, van onderen zijn ze veel lichter. De zwarte kopkap loopt door tot de nek. De witte staart is lang en diep gevorkt.

Begin april is het weer broedtijd voor de visdiefjes. De voorjaarstrek vindt voornamelijk plaats tussen half april en eind mei. Elk jaar gebruiken de visdiefjes hetzelfde broedgebied. Het merendeel huist in het Wadden- en Deltagebied. Eenmaal aangekomen in het broedgebied zoekt het mannetje een nestplek om samen te komen met zijn laatste partner.

Voordat ze tot paren overgaan voert het mannetje het vrouwtje visjes om haar het hof te maken. Maar niet alleen visjes... Mannetjes bieden het vrouwtje heel geregeld regenwormen aan, die ze in de vlucht of na een korte landing van het bouwland afplukken om hun liefdesband te versterken. En vrouwtjes op hun beurt laten zich graag verleiden door zo’n sappige regenworm.

Zoals de naam al zegt, eet het visdiefje voornamelijk vis. Tijdens het jagen neemt hij vanaf een hoogte van één tot zes meter een snelle duik. Daarbij komt hij ongeveer 50 cm diep. Hij vangt kleine visjes (spiering), krabbetjes, garnaaltjes, zeepieren, zeesterren en weekdieren, maar hij jaagt hoog in de lucht ook op vliegende insecten.

Het is een genot om te zien hoe behendig hij zijn duikvluchten uitvoert. Onophoudelijk blijft het visdiefje over het water heen en weer scheren met een precisie die er niet om liegt. Ziet het visdiefje iets van z’n gading, dan hangt hij eerst 'biddend' boven het water, waarna met een flitsende duik de prooi wordt gestoten. Insecten worden scherend over het water gevangen. Een visdief is meestal luidruchtig. Hij brengt een luid, raspend ’krie-èèr’, snel ’kirri kirri’ en ’kikikikik’ voort. Klik hier om zijn roep te horen.

Landelijk kwamen in goede jaren bijna 50.000 paren tot broeden. Voor het merendeel huisden ze in de kustgebieden maar ook in het binnenland. Net als bij verschillende andere sterns kelderden de aantallen. Aan het begin van de 20ste eeuw werden sterntjes geschoten omdat een modegril de dames voorschreef om veertjes van deze vogel op hun hoedjes te dragen. In het jaarverslag van Vogelbescherming in 1907 stond: "En voor zulk een dwaze modegril moeten duizenden fraaie vogels worden vermoord. Is ’t niet gruwelijk? Wie onzer dames neemt het initiatief om aan dien vogelmoord een eind te maken?"

De vogelbeschermers kwamen in actie hetgeen leidde tot de totstandkoming van een Vogelwet in 1930. De aantallen broedvogels namen toen weer toe tot 45.000. Rampzalig voor de visdiefjes was ook de Tweede Wereldoorlog, waarin ze opnieuw zwaar bejaagd werden en hun eieren geraapt.
Herstel volgde tot in de jaren ’50. Daarna volgde een nieuwe ramp: watervervuiling veroorzaakt door lozing van giftige bestrijdingsmiddelen.
Op het dieptepunt rond 1965 bleven slechts 5000 paren over. Daarna ging het weer geleidelijk beter. Het aantal broedparen in 2016 lag tussen de 14.000-15.600. Ondanks dat staat de visdief op de Rode lijst. Dit vanwege de kwetsbaarheid van de soort op het gebied van voedselaanbod en nestgelegenheid.

Het visdiefje broedt in Nederland op platte daken, drijvende vegetatiematten en opgespoten terreinen, maar ook op eilanden, rivieroevers, kusten en duinen. Hij broedt in gemengde kolonies met andere sternen, kokmeeuwen of kluten.

Indringers worden met agressieve duikvluchten weggejaagd. Visdiefjes kunnen zeer gericht een luchtaanval inzetten met spierwitte sproeipoep of een pik met de snavel uitdelen. Ze broeden soms ook solitair.
Het nest is een kuiltje op de grond, bekleed met wat schelpjes, gras of stukjes hout. Beide ouders bebroeden de 2-3 eieren en verzorgen samen de jongen. De broedduur bedraagt 21 tot 24 dagen. Visdiefjes hebben soms twee legsels in een seizoen. De kuikens komen met tussenposen van 1 tot 2 dagen uit het ei, ze blijven nog enkele dagen in het nest, terwijl het vrouwtje gewoon doorbroedt en hen beschermt. Het mannetje zorgt dan voor voedsel.   

Jonge visdiefjes hebben een donkere kopkap, donkerrode snavel, bruingrijze gebandeerde bovendelen en een donkergrijze streep over de voorvleugel, gevormd door kleine dekveren. Vanaf juli verlaten de visdiefjes Nederland weer. De grootste groepen vertrekken rond augustus waarna in september en begin oktober de aantallen flink zijn afgenomen. Ze vliegen dan vooral langs de kustlijn richting het zuiden om de winter door te brengen langs de Westafrikaanse kust. 

terug naar boven >>

   
       
   
   


Woensdag 12 juni - Natuurwandeling in Park Rozenrust

Park Rozenrust is het restant van een tuin die rond 1850 is aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Kenmerkend zijn de slingerende paadjes en waterpartijen, de verrassende doorkijkjes en de bijzondere bomen.
IVN Natuurgids Ria Hoogstraat gaat met u op zoek naar kriebelbeestjes. 

Waarom noemen we ze zo, hoe zien ze eruit en waarvoor dienen die sprieten op hun kop? Deze wandeling is speciaal voor (groot)ouders met (klein)kinderen.
De gids zorgt voor verzamelbakjes en loeppotjes. 
De wandeling duurt ca anderhalf uur en deelname is gratis. Honden kunnen niet mee.
Verzamelen om 14.00 uur bij het witte huis 'De Parkwachter', Veursestraatweg 102A, Leidschendam. Daar is ook een parkeerplaats.  

Info: tel. 070-3279349 of www.ivndenhaag.nl.


terug naar boven
>
>

   
       
   
   


Lijmbanden om kastanjebomen

Om de stammen van kastanjebomen te beschermen tegen de kastanjemineermot worden in Maastricht bij wijze van proef een aantal bomen voorzien van groene plastic banden. De lijm die aan de binnenkant van deze banden zit, moet motten opvangen die de bladeren beschadigen.

De kastanjemineermot legt eitjes in het bladerdek van de boom. De larven vreten van binnenuit alle bladmoes tussen beide bladopperhuiden weg. Dat verzwakt de boom waardoor deze ook veel kwetsbaarder wordt voor andere aantastingen. Met de hulp van de lijmbanden tegen de motten verwacht de gemeente dat de bomen ook beter bestand zijn tegen schadelijke bacteriën die kastanjebloedingsziekte veroorzaken.

Bron: De Limburger


Luchtzuiverend vermogen van planten

Technopool Sierteelt, de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij werkten de afgelopen 2 jaar samen in Green-Air om alle wetenschappelijke kennis over het luchtzuiverend vermogen van planten te verzamelen. Die kennis is gebundeld in twee brochures: één over de luchtzuivering in de binnenruimte en één over het afvangen van fijnstof in de buitenruimte.

Bomen, heggen, groene daken en groene wanden fungeren als een natuurlijke filter en zorgen voor een netto-afname van de concentraties fijn stof en schadelijke gassen in de lucht. Wat het afvangen van fijnstof betreft, zijn naaldbomen over het algemeen een betere keuze dan loofbomen.
Rekening houdend met de lokale situatie zijn sommige soorten beter geschikt om fijnstof af te vangen dan andere soorten. In de top 10 staan: vlinderstruik, gelderse roos, haagbeuk, steeneik, wollige sneeuwbal, Japanse bottelroos, meelbes, witte paardenkastanje, douglasspar en veldesdoorn.

Zie voor meer informatie de brochures Green-Air binnenshuis en Green-Air buitenshuisop de site van het Proefcentrum voor Sierteelt.

Bron: Proefcentrum voor Sierteelt.

terug naar boven >>

   
       
   
   ‘Planten en klimaat, een hot item’
17 mei tot en met 12 oktober 2019

Het Boomkwekerijmuseum in Boskoop toont in haar nieuwe expositie hoe de natuur wordt beïnvloed door de klimaatverandering. U maakt kennis met planten die zich kunnen aanpassen aan zowel hittepieken als plensbuien. Een tuin die goed tegen droogte kan en weinig onderhoud vergt, is een prairietuin.

Op 24 september geeft ir. Margareth Hop op uitnodiging van Groei & Bloei, afdeling Boskoop en het museum een lezing over planten en klimaat.
Aanvang 20.00 uur.

Adres:  Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52-54, 2771 BR Boskoop
Aanmelden: info@boomkwekerijmuseum.nl of 0172-217756.
Meer info opwww.boomkwekerijmuseum.nl


Dromen van bomen
t/m 15 september 2019

Een verrassende combinatie van oude en nieuwe werken over de boom en het bos. Bomen blijven intrigeren. Ze zijn niet alleen nuttig en mooi, maar ook de longen van onze planeet. Niet voor niets laten kunstenaars zich al eeuwen door hen inspireren. Het Gorcums Museum organiseert de tentoonstelling Dromen van bomen met een verrassende combinatie van oude en nieuwe werken over de boom en het bos.

Fotowedstrijd
Bij de tentoonstelling ‘Dromen van bomen’ organiseert het Gorcums Museum samen met het Huis van Inspiratie de fotowedstijd 'De boom in'. Maak je mooiste, gekste, raarste en vooral inspirerendste bomenfoto en stuur hem in vóór 1 juli 2019. Je foto komt te hangen in de boom in het museum en wie weet word je ook nog de winnaar!

Adres: Gorcums Museum, Grote Markt 17, 4201 EB Gorinchem
Meer info: klik hier

 


Beeldententoonstelling 10 X SOLO
tot 22 september 2019

Je kunt vanaf nu tot en met 22 september 2019 weer genieten van de prachtige beeldenexpositie in de tuinen van de Hortus botanicus Haren/Groningen.

Leuk weetje: Caroline Thomas, tuinarchitect en buurvrouw van de Hortus met haar bedrijf in de Biotoop, doet met haar Parfumtuin mee aan het prachtige Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Kim Kenyon, één van de kunstenaars die nu exposeert in 10XSOLO heeft voor deze festivaltuin speciaal een sculptuur gemaakt!

Adres: Hortus botanicus Haren, Kerklaan 34, 9751 NN Haren
Meer info: klik hierWild op de Veluwe
1 juni - 21 december 2019

Jachtopzichter Jan Huttinga heeft toegang tot anders ontoegankelijke bosgebieden van Kroondomein het Loo bij Apeldoorn.

Daarbij neemt hij regelmatig zijn fototoestel mee om het wildleven te fotograferen.
Met zijn fotoserie laat Jan Huttinga bezoekers vanaf juni 2019 kennismaken met het wildleven op het Kroondomein.

Adres: Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, 8161 SZ  Epe
Meer info: klik hier

terug naar boven >>   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.