Flora en fauna
- Zadelzwam
- Rietzanger

Natuurnieuws
- Vlindervriendelijk fietspad
- Predatie van weidevogels
- Schade aan biodiversiteit

Natuur Uit en Thuis
- UIT:
bever en klever
- THUIS: eendenkooi

Natuur kort
- Vogelakkers

- Rattengif


Website van de maand
- www.birdshooting.nl

Bijzondere dagen in juni
- Wereldmilieudag
- Volle maan (grasmaan)
- Wereld Oceanen Dag
- Nationale Buitenspeeldag
- Begin van de (astronomische) zomer
- Nationale Nachtvlindernacht

Natuur Plus
- Waterviolier

Excursies (onder voorbehoud)
-
Natuurwandeling in Park Rozenrust

Bomenweetjes
-
Stadsbomen
- Vitale bossen

Uit-tips online
- Zomerse Streken
- Heaven of healing Herbs
- Takkenherrie & Bladmuziek! 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Zadelzwam - Polyporus squamosus

Als je een grote ronde tot ovale waaiervormige paddenstoel ziet die lijkt op het zadel van een oude tractor, dan is het, kan niet missen, de zadelzwam. Ze zijn bijna het hele jaar door te vinden van april tot december met een piek in mei. In september/oktober kunnen er aan dezelfde boomstam of -stronk opnieuw vruchtlichamen verschijnen. Dit indrukwekkende exemplaar zat eind april aan de voet van een oude knot-es.

De grote hoed, tot 60 centimeter doorsnede, zit met een zijdelings geplaatste steel vast aan stammen en stronken van allerlei loofbomen. Aan de onderzijde zijn duidelijke zichtbare buisjes te zien. Deze ‘gaatjes’ zijn ongeveer 1 mm groot. De Latijnse soortnaam squamosus betekent ‘schubbig’ en heeft betrekking op de schubben aan de bovenkant van de hoed.

Polyporus betekent ‘met vele poriën’. In engels sprekende landen worden zadelzwammen heel poëtisch Dryad’s Saddle of Pheasant’s back genoemd. Een Dryad is in de Griekse mythologie een boomnimf terwijl Pheasant’s back verwijst naar de rug van een fazant vanwege de groeiwijze van de schubben op de hoed.


Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus

Zie je een geelbruin vogeltje met een lichte wenkbrauwstreep en een donker gestreepte kop en rug op de top van een rietstengel zitten? Grote kans dat het een rietzanger is.

In West- en Noord-Nederland is de rietzanger een talrijke broedvogel in allerlei moerassen en soms ook in riet langs sloten in boerenland. Ze verblijven hier van begin april tot begin oktober. Rietzangers zijn super beweeglijk en niet schuw, zodat de kans om ze te zien en te horen best groot is. De mannetjes klimmen tot in de top van een rietstengel, voeren vaak een korte zangvlucht uit, waarna ze als een parachuutje weer neerdalen.

Begin mei zingen rietzangers vrijwel de hele dag onvermoeibaar door. Het is een krassend liedje met hoge uithalen, dat van ver te horen is. Later in de maand verstomt hun zang als ze druk zijn met broeden. In juni leeft de zang weer even op.
Ze verzamelen hun voedsel laag in de dichte vegetatie. Het bestaat uit insecten zoals muggen, eendagsvliegen, maar ook spinnen en andere ongewervelden zoals kleine slakken en wormen.

De broedperiode ligt tussen eind april en begin juni. Eén, soms twee broedsels per jaar. De vijf tot zeven eieren komen na twee weken uit.  Beide ouders voeren de jongen, die na twee weken vliegvlug zijn. Jonge vogels verlaten de nestomgeving vanaf eind juni. Na de broedtijd trekken de vogels in augustus en september weer terug naar het westen van Afrika ter hoogte van de Sahel. De kwaliteit van de overwintering daar heeft invloed op de aantallen in Nederland.

terug naar boven >>

   
       
   
   


Vlindervriendelijk fietspad

Het donker pimpernelblauwtje is sinds 1970 verdwenen uit Nederland, maar in 2001 heeft deze vlinder zich spontaan gevestigd in de omgeving van Posterholt in Limburg, nu de enige vliegplaats van het donker pimpernelblauwtje in Nederland. 

Het donker pimpernelblauwtje is een vlinder met een bijzondere levenswijze. De vrouwtjes zetten de eitjes enkel op de bloemhoofdjes van grote pimpernel af. De rupsen verlaten na vier weken de waardplant en laten zich door een werkster van een specifieke mierensoort, de gewone steekmier, naar het nest dragen. Daar leven ze van de mierenlarven, overwinteren en verpoppen in het volgende jaar.

Om deze populatie goed te kunnen beschermen is in de omgeving van Posterholt nieuw leefgebied ontwikkeld. Via een aantal wegbermen kunnen de blauwtjes van hun oude naar het nieuwe leefgebied migreren. Bij de renovatie van een fietspad is dus alles in het werk gesteld om te zorgen dat dit bijzondere vlindertje er niet slechter, maar juist beter van wordt. Er is een methode bedacht om de vervanging van het asfalt langs een van de bermen die als verbinding waren aangewezen met minimale verstoring te realiseren zodat het leefgebied van het donker pimpernelblauwtje er niet door zou worden aangetast.

De verbindingsbaan langs het fietspad zal verder versterkt worden door het aanleggen van een strook met hooiland aan de overkant van de sloot. Daar wordt een zaadmengsel toegepast met plantensoorten uit de directe omgeving met onder andere de grote pimpernel. Daarna is het afwachten wanneer de donkere pimpernelblauwtjes het fietspad zullen gaan gebruiken.

Bron: Vlinderstichting

 


Predatie van weidevogels

De predatie van nesten en weidevogels in Friesland ligt nu al hoger dan in voorgaande jaren stelt de Bond van Friese Vogelwachten BFVW.Ongeveer 20% van de circa 7500 kievitsnesten is leeggeroofd, vooral door vossen en steenmarters, maar ook door hermelijnen, bunzingen en wezels. Dat aandeel lag vorig jaar over het hele weidevogelseizoen op 15%. 
Weidevogels hebben het moeilijk, door de droogte zijn de regenwormen diep in de bodem weggekropen. De bodem is bovendien uitgedroogd en hard, waardoor de grutto er met zijn gevoelige snavel niet in kan prikken.
'Rondom de plasdrassen hebben de vogels het nog goed, daar zijn ook kuikens. Maar in heel grote stukken daarbuiten is voor vogels geen eten te vinden', stelt BFVW-voorzitter Frans Kloosterman.

Boeren kunnen de kievit en andere weidevogels helpen door hier en daar water op het land te pompen. Laat, daar waar het mag en kan, greppels vollopen of verhoog het peil in de sloten. Het water trekt insecten aan voor de kuikens. De bodem wordt bovendien weer vochtig, waardoor de regenwormen binnen bereik van de volwassen vogels komen.

Bron: nieuwe oogstSchade aan biodiversiteit

Duizenden duurzame-energie-installaties voor het opwekken van duurzame energie staan in natuurgebieden die cruciaal zijn voor de biodiversiteit. Zorgwekkend, aangezien de installaties grote negatieve effecten kunnen hebben op de natuurlijke leefomgeving van vele soorten. Tot deze conclusie komt een internationaal team van onderzoekers. De resultaten zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Global Change Biology.

De onderzoekers brachten in kaart in welke natuurgebieden installaties staan voor onder andere het opwekken van zonne-energie, windenergie en waterkracht. Ze vonden meer dan 2.200 actieve installaties in wildernis- en natuurgebieden die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Daarnaast identificeerden zij nog eens 900 energie-installaties die momenteel in natuurgebieden worden gebouwd.

De meeste bestaande duurzame-energie-installaties in natuurgebieden bevinden zich in West-Europa en ontwikkelde landen. De installaties die momenteel in aanbouw zijn, staan met name in belangrijke biodiversiteitsgebieden in Azië en Afrika. Dat zijn precies de gebieden waar een groot deel van de wereldwijde biodiversiteit te vinden is. Het team roept overheden, industrie en ontwikkelingsorganisaties dan ook op om de uitbreiding van duurzame-energie-installaties zodanig te plannen dat belangrijke natuurgebieden worden vermeden.

Bron: Universiteit van Amsterdam

terug naar boven >>

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


NATUUR uit: Bever en klever

Mooie oude bossen, moerassige gebieden, een heel oud heideveld en kronkelige stroompjes die de levensaders vormen van het Beek- en Esdorpenlandschap Drensche AA. En het mooiste is dat ik in dit landschap loop! Soms hoog via een voetbrug over de Drentsche AA, dan weer laag over een vlonderpad in een beekdal om droge voeten te houden.

De schrale graslanden kleuren overweldigend boterbloemgeel. Als ik over het hooggelegen pad langs de oever van het Gasterense Diep loop, wenkt een fotograaf mij, hij wil me iets bijzonders laten zien. Ik loop over een heel smal graspaadje achter hem aan het beekdal in. Hij wijst... ‘Kijk’, zegt hij zachtjes. Diep verscholen langs de kant van het smalle beekje zie ik een bever. Hij zit een beetje te dutten en poetst wat aan z’n staart. Ik ben niet zo’n beverfan, maar natuurlijk is dit wel heel bijzonder en leuk om te zien!

Na de voetbrug en het vlonderpad van het Oudemolensche Diep wacht mij nog een verrassing. Vlak bij de parkeerplaats hangt een nestkast. Een boomklever vind de invliegopening te groot. Een prima gelegenheid om rustig te bekijken hoe vernuftig dit mooie vogeltje met zijn metalig blauwe rug en roestbruine buik de opening op maat metselt met modder. Wat een mooie afsluiting van mijn toch al prachtige wandeling!


NATUUR thuis: eendenkooi

Ik waan me in een klein paradijs als ik via een heel smal, bijna onzichtbaar paadje tussen menshoog fluitenkruid m’n weg zoek in dit schitterende stukje natuur.Af en toe word ik vastgepakt door grijpgrage doornige uitlopers van een braamstruik. Ik ben hier niet alleen, want dan zou ik het spoor tussen oude essen, wilgen, water en wilde begroeiing heel snel bijster zijn. Ik mag mee met de eigenaar van deze bijzondere eendenkooi. De vroegere kooi is gedeeltelijk blijven staan. Het was een voorbeeld van een Zuid-Hollandse ‘veldkooi’ met vijf vangpijpen.

In de Tweede Wereldoorlog is die kooi in verval geraakt. Cultuurhistorische elementen in het landschap die verloren zijn gegaan, mogen worden teruggebracht en dus ligt er nu gelukkig weer een kooi in deze polder. Hoogbejaarde bomen steken hun soms gehavende oude ‘hoofd’ boven de begroeiing uit. Er staat zelfs een heel oude es van bijna 200 jaar. De tand des tijds is hem aan te zien, zo mooi!

In een speciale nestkast nestelt een kleine bonte specht en ook de torenvalk heeft weer bezit genomen van ‘haar’ nestkast. Met dank aan mijn gids en veel foto’s rijker neem ik afscheid van dit verborgen stukje wondere wereld in de polder.

terug naar boven >>

   
     
   
   


Vogelakkers

Staatsbosbeheer zaait op vier plaatsen in het Westerkwartier (Gr.) 4 hectare aan akkers in met granen. Het doel is om er meer plekken te creëren waar dieren kunnen schuilen en voedsel vinden.

De akkers die worden ingezaaid met zomertarwe, spelt, gerst, rogge en haver liggen verspreid in het Westerkwartier, bij het Haarsterbos, Curringherveld, Marumerlage en Peebos. De akkers liggen buiten het begrazingsgebied, dus daar kan de natuur haar gang gaan. De graanveldjes moeten een voedselbron gaan vormen voor akkervogels, zoals de geelgors, veldleeuwerik of de patrijs.

Ze profiteren hier op verschillende manieren van. In het voorjaar en de zomer trekken de nectarplanten insecten aan, die voedsel vormen voor de jongen van de vogels. In het najaar dienen de grote zaden van het graan als wintervoedsel voor de vogels. De akkers blijven dan ook ongemoeid tot het volgend voorjaar.

Bron: RTV Noord 

terug naar boven >>

 


Rattengif

Rattengif komt onbedoeld nog voor in veel wilde vogels en zoogdieren. Dat geldt vooral voor knaagdiereters zoals steenmarters, steenuilen, vossen, bunzings, kerkuilen en buizerds.

Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vogeljagende havik en sperwer scoren hoog maar ook in kerkuilen, steenuilen en torenvalken zijn relatief hoge concentraties gemeten.

De vergiftiging kan plaatsvinden door het direct eten van lokaas, via het eten van doelsoorten die pesticiden bevatten en het eten van vergiftigde niet-doelsoorten.

Zie voor meer informatie het rapport: Kans op vergiftiging met rodenticiden van niet-doelsoorten in Nederland op de website van CLM Onderzoek en Advies.

Bron: CLM Onderzoek en Advies


   
   
 
   
   
   


(aanbeveling van Adri de Groot - https://www.vogeldagboek.nl)

http://www.birdshooting.nl/index.php

Dit is de vogelwebsite van Chris van Rijswijk. Chris is een Rotterdamse vogelfotograaf.
Op deze site vind je een selectie van zijn foto's en de verhalen die daarbij horen.

terug naar boven >>

   
       
   
   5 juni - Wereldmilieudag

Wereldmilieudag wordt sinds 1974 jaarlijks door de Verenigde Naties georganiseerd.

De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren.
5 juni  -
Volle maan (grasmaan)

Een heleboel zaken lopen anders als het volle maan is. Vaak slaat het weer om bij nieuwe of volle maan. Zaad moet je zaaien bij nieuwe maan en de kiemen groeien het beste bij volle maan. Bij volle maan worden mensen romantisch.

Het aantal bevallingen lijkt groter te zijn met volle maan. Hout schijnt droger te zijn als je hout kapt met nieuwe maan. Zo zijn er talloze zaken die aan de maan worden toegeschreven. Gewoon leuk om eens over na te denken als je omhoog kijkt en denkt .... 'daar staat ie'.  


8 juni  - Wereld Oceanen Dag

Sinds 2009 wordt op 8 juni Wereld Oceaan Dag gevierd.

Georganiseerd door de Verenigde Naties, wordt aandacht gevraagd voor het belang van oceanen voor het voortbestaan van alle leven en de veerkracht van het klimaat en wordt gevraagd om bescherming van de wereldzeeën.


10 juni - Nationale Buitenspeeldag

Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend.

Daarom organiseren Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon al meer dan 10 jaar de nationale Buitenspeeldag. Die dag maken ze van Nederland één grote speelplek!

Hou de website in de gaten voor evtentuele. coronaregels:
https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/de-buitenspeeldag/over-de-dag


20 juni - Begin van de (astronomische) zomer

De zomer begint dit jaar op het noordelijk halfrond op 20 juni.

Astronomisch gezien begint de zomer op de langste dag van het jaar,
wanneer de zon het hoogste aan de hemel staat.

 
19 en 20 juni - Nationale Nachtvlindernacht

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht worden er in heel Nederland nachtvlinders gelokt met speciale lampen. Dan wordt opeens zichtbaar hoeveel verschillende nachtvlinders er voorkomen.

In Nederland meer dan 2000! De landelijke maatregelen staan op dit moment niet in de weg om naar buiten te gaan en langs je route vlinders, libellen en/of hommels te tellen of ergens een nachtvlinderval te plaatsen.
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/richtlijnen-voor-monitoring-in-tijden-van-corona

terug naar boven >>

   
       
   
   


Waterviolier
: Hottonia palustris L. - Sleutelbloemfamilie

Als ik door het beekdal van De Slokkert loop bij Westervelde (Dr.), zie ik tot mijn verrassing het plantje waar ik in deze NatuurNetNieuws over wil schrijven. Ik krijg ze op een’presenteerblaadje’ aangeboden. Hoe bijzonder is dat...!

In het late voorjaar en in de voorzomer kan het gebeuren dat sloten, beken, weteringen en ondiepe plassen zo vol met wit-roze bloemen staan, dat het een lust voor het oog is. In zoet water dat niet al te snel stroomt, kun je de rechtopstaande bloeiwijzen aantreffen van de waterviolier.

Naam
Hottonia palustris is rond 1700 genoemd naar de Leidse botanicus en hoogleraar Pieter Hotton (1648-1709). Het is een echte water- en moerasplant, zoals de soortnaam palustris 'moerassig, moerasbewoner' (van Latijn palustra 'moeras') aangeeft. Violier en Violet hangen samen met Latijn viola 'viooltje'. Waterviolier zal wel te verklaren zijn als: viool van het water.

Bloeiwijze
Waterviolier bloeit in mei en juni. De bloemkroon kleurt in de knop licht lila en als de bloemen open gaan is de overwegende kleur wit. De bloemen staan in ver uit elkaar staande kransen om de stengel en hebben 5 kroonbladen met een geel hart. Elke krans bestaat uit ongeveer 6 bloemen. (De bloeiwijze van de op de waterviolier lijkende pinksterbloem is een tros, de bloemen hebben 4 kroonbladen met een groenig hart).

Aan de stengels ontwikkelen zich grote hoeveelheden kamvormig geveerdebladeren die verspreid aan de stengel staan ingeplant.
Soms lijken ze zelfs in kransen aan de stengel te zijn ingeplant. De rechtopstaande bloeiwijzestengels die boven water staan zijn bladloos en worden 20 tot 60 cm hoog. In het bovenste deel valt de fijne dichte beharing op. Ze worden recht overeind gehouden door de bladmassa die voor de balans zorgt. De stengels hebben veel luchtkanalen, waardoor lucht naar de wortels gevoerd kan worden. Ze zijn rolrond, glad en gevuld en vertakken sterk.

Overleven
De waterviolier heeft een bijzonder aanpassingsvermogen om te kunnen overleven als de mileuomstandigheden niet optimaal zijn. Hij is wintergroen en kan zich in een bosrijke omgeving heel vroeg in het voorjaar ontwikkelen. Als de bomen nog niet in blad staan, heeft de waterviolier licht genoeg en het rijk voor zich alleen.
Waterviolier is bestand tegen vorst. Als hij in strenge winters wordt ingevroren, lijdt hij daar geen noemenswaardige schade door. Als een poel of sloot enige tijd droogvalt, is dat ook al geen probleem, want dan vormt hij kleine luchtbladeren. Verlanding is voor deze waterplant dus geen probleem, maar de bloemen worden in dat geval niet gevormd. In de onderwaterbodem, die meestal venig van karakter is, zijn de vaak lange wortels te vinden. Als het water door aanhoudende regen erg diep is geworden, kan de plant onder water bloeien en zichzelf op deze wijze bestuiven.

Groeiplaatsen
Waterviolier komt van nature in heel Europa voor. In het wild groeit deze plant op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen in ondiep, meestal stilstaand, matig voedselrijk, kalkarm water dat rijk is aan ijzer en niet al te warm wordt. Lichtstromend water is prima, de zuurstofproductie verloopt dan zelfs beter dan bij stilstaand water. De plant is zoutmijdend en vooral te vinden op plaatsen met een wisselende waterstand en met kwelwater, beschaduwde (kwel)sloten, kleine plassen, spoorsloten, langzaam stromende beken, kleiputten, gekanaliseerde beken, uitwateringssloten en soms tussen de oeverbegroeiing van plassen en bossen (beekbegeleidende moerasbossen).

Verspreiding
Waterviolier is plaatselijk vrij algemeen in laagveengebieden, in het rivierengebied en in het oosten en midden van het land. Zeer zeldzaam in de Hollandse duinen, in Zeeland, in zeekleigebieden, in Zuid-Limburg en op de Veluwe. Vroeger had deze plant in Nederland een veel grotere verspreiding dan nu. Op dit moment is hij vooral geconcentreerd in de oostelijke helft van Nederland. De achteruitgang in de afgelopen jaren in West-Nederland wordt vermoedelijk mede veroorzaakt door de verzilting (het zouter worden) van de oppervlaktewateren in die regio.

Bestuiving / bevruchting
De bloemen produceren nectar en ze trekken bijen en zweefvliegen aan, die voor de bestuiving en bevruchting zorgdragen. Tijdens de verdere rijping van het vruchtbeginsel kan de bloemkroon afvallen. De vijf kroonbladen blijven dan keurig aan elkaar zitten waaruit af te leiden is dat de bloemkroonbladen vergroeid zijn met elkaar. Het bevruchte vruchtbeginsel groeit uit tot een doosvrucht, waarin de zaden zich ontwikkelen. Op de vruchtwand zijn vaak lengtestrepen te zien die de vruchtwand in vijf delen opdeelt. Over die lengtestrepen zal de vrucht te zijner tijd open splijten.


terug naar boven >>

   
     
   
   

 

(IVN heeft alle activiteiten stop gezet tot nader order, dus raadpleeg eerst de website voor het laatste nieuws).

Woensdag 10 juni - Natuurwandeling in Park Rozenrust - Leidschendam

Ria Hoogstraat is op deze middag uw IVN natuurgids in Park Rozenrust. Het park is het restant van een tuin die rond 1850 is aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Kenmerkend zijn de slingerende paadjes en waterpartijen, de verrassende doorkijkjes en de bijzondere bomen.

We gaan op zoek naar kriebelbeestjes. Waarom noemen we ze zo, hoe zien ze eruit en waarvoor dienen die sprieten op hun kop? Deze wandeling is speciaal voor (groot)ouders met (klein)kinderen. Gids Ria zorgt voor verzamelbakjes en loeppotjes. De wandeling duurt ca anderhalf uur en deelname is gratis. Honden kunnen niet mee. Verzamelen om 14.00 uur bij het witte huis `De Parkwachter`, Veursestraatweg 102A, Leidschendam. Daar is ook een parkeerplaats.

Info tel. 070 - 3279349 of www.ivndenhaag.nl.

terug naar boven >>

   
     
   
   


Stadsbomen

Het is hartje zomer. De mussen *) vallen dood van het dak en mensen met een zwakke gezondheid hebben het moeilijk of moeten zich onder doktersbehandeling stellen. Behalve in de buurt van een paar grote bomen, want daar is het merkbaar koeler. Dit is één voorbeeld waarom bomen in steden belangrijk zijn.

Bomen horen in een bos, niet in de stad. Zo gezien zouden er geen stadsbomen mogen bestaan. Maar afgezien van het esthetische argument om bomen in de stad te planten, zorgen ze ook voor een gezonde leefomgeving voor mensen en alle dieren die in de stad leven. Bomen filteren de lucht, beïnvloeden luchtstromen, houden regenwater vast, zorgen voor verkoeling, werken stressreducerend en nog veel meer. Genoeg redenen om ook in de stad bomen te planten.

Meer info: klik hier

Bron: Groen en Welzijn

*) De oorspronkelijke versie luidde: 'het is zo heet, de mossen vallen van het dak'.
Het spreekwoord dateert uit de tijd dat veel (rieten) daken met mos bedekt waren.

Tijdens zeer warme en droge perioden scheurde het mos waarbij delen van het dak vielen. Nu mos niet zo vaak meer voorkomt op daken werden mossen mussen in het spreekwoord.


Vitale bossen

Ongeveer 60.000 hectare van het Noordbrabantse bosareaal ligt op drogere of verdroogde zandgronden. Het overgrote deel bestaat uit dennen- of sparrenopstanden, vaak gemengd met eiken, berken of beuken. De bodems van deze bossen zijn sterk verzuurd. In de nieuwe bossenstrategie van de provincie wordt gesteld dat de bossen duurzamer moeten worden.

De meeste Noord-Brabantse bossen op de zandgronden bestaan voor het overgrote deel uit naaldhout. Met het toenemen van extreme droogte in de zomer door klimaatverandering, neemt de kans op uitslaande branden toe. Monoculturen van dennen en sparren vormen daarmee een serieus risico voor de veiligheid. Omdat loofbossen veel minder brandgevaarlijk zijn, wordt ervoor gepleit om naaldbossen op grote schaal om te vormen naar loofbossen. Met het geleidelijk revitaliseren van de bossen op de drogere zandgronden naar weerbaarder, door loofhout gedomineerd bos, neemt het risico op onbeheersbare bosbranden sterk af.

Vitale bossen hebben bij regenval een sterke spons-, filter-, en infiltratiewerking. Het best ontwikkeld is dit onder oude bossen met een rijke ondergroei op een herstelde bodem en een natuurlijke waterhuishouding. Met de huidige inrichting van het Noord-Brabantse watersysteem op de zandgronden wordt jaarlijks 85% van het regenwater versneld afgevoerd naar de Maas.

Naaldbossen verdampen veel meer water dan loofbossen en versterken daardoor meer dan loofbossen de effecten van verdroging. Dit alles vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak van het watersysteem waarbij een nieuwe balans ontstaat tussen verdamping, afvoer en vasthouden van regenwater.

Bron: Provincie Noord-Brabant op Nature Today

terug naar boven >>

   
   
       
   
   


Musea, expositieruimten, beeldentuinen en galeries heropenen in Nederland de deuren vanaf 1 juni 2020.

Zomerse Streken - tot en met 30 augustus 2020

Op de tentoonstelling Zomerse Streken geven 16 Nederlandse kunstenaars hún visie op de zomer. Grazende koeien onder witte stapelwolkjes, velden met bloemen zover het oog reikt, een regenachtige dag, spelende kinderen aan zee, boeketten in uitbundige kleuren en een burenruzie over de schutting. In tientallen kunstwerken trekt de zomer in al haar facetten aan je voorbij. De voorstellingen brengen licht, lucht en kleur in een donkere tijd.

Er zijn olieverfschilderijen, aquarellen en houtsneden te zien. Kortom: je raakt niet uitgekeken! Zomerse Streken is een kleurrijke, gevarieerde en hopelijk vooral ook troostrijke tentoonstelling.

Adres: Stadsmuseum Harderwijk, Donkerstraat 4, 3841 CC Harderwijk.
Meer info: Klik hier


Heaven of healing Herbs - 2 juni t/m 16 augustus 2020
(openingsdatum onder voorbehoud van Corona-virus)

Margriet Smulders maakt dynamische bloemstillevens. Haar kunst heeft een rijkdom die overweldigt. Voor Margriet zijn bloemen een onmisbaar deel van haar leven. “Ik heb altijd met bloemen gewerkt. Op de middelbare school tekende ik al bloemen. En ik was altijd heel graag in de mooie bloementuin van mijn oma”.

Ze fotografeert bloemen. Maar niet zomaar bloemen in een vaas. In een grote spiegelbak bouwt ze complexe composities van bloemen, takken, soepel vallende stoffen en kronkelig glaswerk, dat ze speciaal daarvoor laat blazen door Bernard Heesen in Leerdam. Vlak voordat de foto wordt afgedrukt schenkt ze vloeistof in de bak. Hierdoor lijken de foto’s te bewegen zonder dat ze bewogen zijn.

Vaak gebruikt Margriet water om dit stromende en golvende effect te bereiken. Om het beeld te ‘verzachten’ werkt ze de laatste tijd ook vaak met melk. De witte en pufferige melkwolkjes geven de foto’s een dromerige sfeer. Het liefst kiest Margriet uit bloemen die in het betreffende seizoen voorhanden zijn.  

Adres: Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist.
Meer info: klik hier


Botanische tuinen Utrecht - ‘Takkenherrie & Bladmuziek!’ - 1 april – 1 december

Tijdens het jaarthema ‘Takkenherrie & Bladmuziek!’ kom je van alles te weten over de relatie tussen planten en muziek. Het thema is heel breed, van plantennamen met muziek erin zoals Trompetbloem, Klaproos, (muziek)Sleutelbloem en Fluitenkruid, tot de manier waarop wortels het geluid van water volgen. Verwacht dus van de Trompetbloem geen trompetgeschal, geen carillonconcert van het Haarlems klokkenspel of een virtuoze solo van een Viool.

Er zijn planten waarbij de naam samenhangt met het gebruik als muziekinstrument. Denk maar aan Fluitenkruid, een welbekende voorjaarsbloeier uit de familie van de schermbloemigen. De stengels zijn hol en lenen zich prima om een fluitje van te maken. Ook de Vlier laat zich eenvoudig tot een fluit omtoveren. Dat is dan niet in de naam terug te vinden maar het woord flierefluiten hangt hier wel mee samen. Recent onderzoek lijkt erop te wijzen dat planten wel degelijk een vorm van gehoor hebben. Zo produceren planten nectar met een hoger suikergehalte bij geluid op de frequentie van het gezoem van bijen en hommels en lijken wortels zich een weg te kunnen banen naar water op basis van geluid.

Planten maken zelf natuurlijk ook geluid. Zo laat de wind het riet ruisen, de bladeren van de Ratelpopulier maken een ratelend geluid net als de droge zaaddozen van de Ratelaar en peulen van de Brem.

Voor kinderen van 6 - 12 jaar is er een Kinderroute Fluitenkruid uitgezet
Een leuke en leerzame speurtocht met als thema muziek en planten. Kosten: € 2,50.

Adres: Botanische Tuinen Utrecht, Fort Hoofddijk, Science Park De Uithof, Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht. 

De Botanische Tuinen zijn tot 1 juli gesloten in verband met het coronavirus. Men is druk bezig met de voorbereidingen om veilig open te kunnen gaan. Zodra bekend is hoe en wanneer ze precies opengaan, kunt u dat hier lezen: klik hier

terug naar boven
>>   
   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 

 

 
 
 
     
' .