Flora en fauna
- Zomerfijnstraal
- Bosbeekjuffer

Natuurnieuws
- Koeien en Kruiden
- Europees cultuurlandschap
- Gratis 1 miljoen bomen

Natuur Uit en Thuis
- UIT:
knorren en knarren
- THUIS: oog in oog


Natuur kort
- Begrazen Deurnsche Peel

- Geen dam in Gulpdal
- Stichting Steenbreek

Website van de maand
- vogelfotografie

Bijzondere dagen in juli/augustus
- Tuinvlindertelling
- Dag van de natuurbescherming
- Internationale dag van de vriendschap
- Muggendag
- Nacht van de vleermuisNatuur Plus
- Gierzwaluw

Bomenweetjes
-
Notengaard Bisschop
- Monumentale bomen van de toekomst
- Knoop voor de liefde
- Boomschuim

Uit-tips
- Themawandelingen
- 'Ode aan de Natuur'
- Alphonse Mucha
- Besmet!

 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Zomerfijnstraal - Erigeron annuus

Zie je dit plantje, dan denk je al gauw aan een madeliefje. Dat is natuurlijk niet zo vreemd want het lijkt er sprekend op. Maar als je zomerfijnstraal beter bekijkt, zie je rondom het gele hartje -stralend- de kenmerkende, fijne, lange en smalle lint-vormige bloemblaadjes staan.

Meestal zijn deze wit, maar ze kunnen ook licht-blauw of lila-roze ‘aangelopen’ zijn. De knopjes hangen. Zodra de bloemhoofdjes opengaan, richten ze zich op. Zomerfijnstraal heeft ranke, tot 75 cm hoge rechtopstaande stengels. Alleen de bovenste helft is vertakt. Dit eenjarige plantje staat in losse groepjes bij elkaar en bloeit in juli en augustus. Het is vrij zeldzaam en komt voornamelijk voor in Zuid-Limburg en het rivierengebied.

Zomerfijnstraal houdt van zon en lichte schaduw en van een vochtige tot natte, voedselrijke bodem. De plant groeit langs waterkanten (ruige oevers langs rivieren), op (kanaal)dijken, in bermen, grasland (uiterwaarden en hooiland), langs spoorwegen (spoorbermen), afgravingen (kalk-, leem- en steengroeven), oude muren, jonge bosaanplantingen, begraafplaatsen en stortterreinen.

De geslachtsnaam Erigeron is afkomstig van het Oudgriekse eri dat vroeg en geron, dat oude man betekent, hetgeen verwijst naar de pluizige zaadhoofdjes van de vrucht (een lichtbruin nootje).
Annuus betekent eenjarig.
Oorspronkelijk komt zomerfijnstraal uit Noord-Amerika. Hij is als sierplant in andere werelddelen ingevoerd en vervolgens verwilderd en ingeburgerd. In Midden-Europa al sinds de 18de eeuw.


Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo

De bosbeekjuffer, een prachtige libel, is in Nederland zeldzaam. Je kunt ze vinden van mei tot en met september in Limburg, Brabant en in het oosten van het land in beboste kleine beken en riviertjes met koel water en een hoog zuurstofgehalte. De mannetjes zijn metallic blauw van kleur met volledig blauwe vleugels.

De vrouwtjes hebben een groen tot bruin metaalglanzend lichaam. Op de vleugels, die vaak een bruine tint hebben, zit een lichte vlek bij de top van de vleugels. Bosbeekjuffers worden 45 tot 49 mm groot.

De bosbeekjuffer leeft maar een paar weken. Weinig tijd om zich voort te planten! Er is dan ook geen tijd te verliezen. Vanaf een steen of uitkijkpost verdedigt het mannetje zijn plaats. Hij laat zijn vleugels aan de binnenkant zien en probeert hiermee andere soorten te verjagen. 
Bij het paren laat het mannetje een rode stip zien aan de onderkant van zijn achterlijf. Na de paring zet het vrouwtje tot wel 300 eitjes af in waterplanten, daarvoor duikt ze soms volledig onder water. De jonge bosbeekjuffers (nimfen) zijn vrij groot en opvallend slank. Ze zijn ‘s nachts actief en verbergen zich vrij diep onder water in de oeverplanten. In het water duurt het tot twee jaar voordat ze zijn uitgegroeid en zich verpoppen. Net voor ze definitief volgroeid zijn, verlaten ze het water. De bosbeekjuffer staat op de Rode Lijst van libellen als zeldzaam.

terug naar boven >>

   
       
   
   


Koeien en Kruiden

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor insecten en de achteruitgang in aantallen en soorten. In het project Koeien en Kruiden wordt met name gekeken naar het effect van gras- en kruidenmengsels op de beschikbaarheid van insecten voor weidevogelkuikens. Het gaat dan met name om insecten groter dan 4 millimeter.

Voor de insectenmetingen wordt gebruik gemaakt van plakvallen voor vliegende insecten, een slagnet voor insecten die in het gras zitten en potvallen voor insecten die over de grond kruipen. Vorig jaar hebben er vergelijkbare insectenmetingen plaatsgevonden. De insectenmeting is onderdeel van de kruidenproef binnen het project Koeien en Kruiden. In dat project kijken onderzoekers ook naar de opbrengst van verschillende mengsels.Er is toenemende belangstelling voor kruidenrijk grasland en positieve effecten hiervan op onder andere weidevogels en insecten, landschap en koegezondheid.

Maar er zijn nog veel vragen over de beste te gebruiken mengsels en welk beheer nodig is om kruiden goed te laten gedijen. Om dit te onderzoeken is vanuit het project Koeien en Kruiden in augustus 2017 een kruidenproef ingezaaid op Dairy Campus met drie verschillende zaadmengsels.

In 2018 en 2019 zijn er metingen gedaan om de soortensamenstelling, de bovengrondse productie en de voederwaarde van de verschillende mengsels vast te stellen. Daarnaast is er gekeken naar het effect op insecten en bodem. Op 14 mei 2020 zijn er nieuwe insectenmetingen gedaan.

Bron: Dairy Campus

 

 


Europees cultuurlandschap

Het gaat slecht met de Europese boerenlandnatuur. Heggen, sloten, stenen muurtjes, houtwallen en terrassen vormen niet alleen het gezicht van het Europese landschap, maar zijn ook cruciale dragers voor wilde flora en fauna.

Heggen en houtwallen spelen bovendien een belangrijke rol bij het wegvangen van fijnstof, het opnemen van ammoniak en het binden van CO2. Deze landschapselementen verdwijnen echter in rap tempo, en dat gaat ten koste van de biodiversiteit in Europa.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft samen met landschapsgerichte organisaties uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland en België begin juni een brief gestuurd aan de Europees Commissarissen en leden van het Europees Parlement met landbouw en biodiversiteit in hun portefeuille. Zij hebben een sterke stem bij het vaststellen van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2020.

Via het GLB zijn de nog overgebleven waardevolle erfgoedlandschappen te redden. Bovendien kan daarbij een netwerk van nieuwe landschapselementen mogelijk worden gemaakt. Een combinatie van natuur en landbouw, uitvoerbaar voor moderne productie-eisen en onmisbaar voor de biodiversiteit en het landschap.

Bron: Vereniging Nederlands CultuurlandschapGratis 1 miljoen bomen

Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda willen de komende winter minimaal 1 miljoen bomen weggeven. De meeste van deze bomen en struiken moeten het Nederlandse platteland opfleuren in de vorm van heggen en hagen rondom boerenakkers en erven.

De vier organisaties zien bomen planten als oplossing om klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Bomen planten is de goedkoopste maatregel om CO2 vast te leggen. Daarnaast geven bomen verkoeling, vormen ze een thuis voor vele diersoorten en zorgen voor een betere waterhuishouding.

Regulier worden bomen en struiken afgenomen bij boomkwekers, maar de natuur is ook een bron. Bomen en struiken planten zich ieder jaar voort, sommige soorten doen dat met duizenden tegelijk. Veel natuurbeheerders halen zaailingen weg als ze niet gewenst zijn en versnipperen deze. MEERGroen heeft inmiddels 13 jaar ervaring met het verzamelen en weggeven van circa 100 verschillende veelal inheemse planten- en bomensoorten.

De boeren van Caring Farmers en Bionext gaan vele heggen en hagen planten om de biodiversiteit te versterken. Het netwerk van Natuur en Milieueducatiecentra gaat bomenweggeefdagen organiseren in het hele land. Via stichting Corazon komen er duizenden fruitbomen binnen die kwekers dit jaar door corona niet konden verkopen. Het bedrijf Nestlé Nederland biedt, als onderdeel van hun wereldwijde vrijwilligersinitiatief, alle medewerkers de mogelijkheid zich beschikbaar te stellen voor oogst en plantwerk.

Bron: Stichting MEERGroen

terug naar boven >>

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


NATUUR uit: Knorren en knarren

Soms moet je wat obstakels ‘bedwingen’ om een mooie wandelroute te kunnen volgen. In deze route kom ik er maar liefst negen tegen in de vorm van (soms) pittige overstapje. Ik heb het er graag voor over! Ik struin langs een schaapskooi en passeer een groep tevreden knorrende luierende bonte Bentheimer landvarkens met hun speelse jongen.

Een ree kruist mijn pad als ik het bijzondere gebied Kolland binnenloop met zijn prachtige eikenlanen (met nèt nog niet actieve eikenprocessierupsen!) Ik loop over smalle paadjes, omzoomd door bramen en brandnetels (handig, die spijkerbroek) weides, koeien, klompenpaden en héél veel wilgen. Als ik de dijk oversteek ligt de ‘Zomerpolder’ voor me. De Amerongse Bovenpolder (een uiterwaard) is alleen toegankelijk tussen 1 april en 1 oktober. Het nieuwe natuurgebied is ontwikkeld rond een oude rivierarm, een hank (soort waterloop) die van vers water wordt voorzien door kwelwater van de Heuvelrug en de Nederrijn. Het is een fantastisch gebied voor vogels, vlinders en wandelaars! Maar er wacht mij nog een verrassing. Er staat een lange rij knotwilgen langs het pad.

Niet zomaar knotwilgen. Oeroude reusachtige, kromme knarren! De een nog mooier dan de ander. Vergroeid tot de meest bijzondere vormen. Opengespleten, verdraaid, uitgehold, kromgebogen, omgezakt maar zó standvastig prachtig stoer en sterk! Kan er iets of iemand mooier oud worden dat een knotwilg!?


NATUUR thuis: Oog in oog

Vogelrustgebied - Verboden toegang. Hier hebben visdiefje, tureluur, scholekster, grutto, kokmeeuw en kievit het voor het zeggen. Op een van de eilandjes zoekt een tureluur naar wormen, insecten en slakjes.

Ook het tureluurjong (nestvlieder) zoekt, zo klein als hij is, naar lekkere hapjes. Vanaf de weg zie ik op de broedeilandjes visdiefjes en scholeksters gezusterlijk naast elkaar op hun nest zitten.

Er scharrelen al jonge scholeksters rond. Vader scholekster komt ze regelmatig een lekker hapje brengen. Opeens hoor ik heel dichtbij een geluidje dat ik niet kan thuisbrengen. Ik speur het hoge gras af. Dan zie ik vlak voor m’n voeten een jonge fazant en hij ziet mij. Hij kijkt me wat angstig aan, drukt zich nog iets dieper in het gras, denkend dat ik hem dan niet zie. Ik ga voorzichtig achteruit, gelukkig blijft hij doodstil liggen.

Even later loop ik naar de bijzondere plek die een kerkuil noodgedwongen heeft uitgekozen voor haar nest. De vele uileballen op de grond hebben haar verraden. Heel zachtjes loop ik er heen, in de hoop een glimp op te vangen van deze prachtige uil. Ik reken nergens op, het is midden op de dag.

Ik kom bij de opening, waar ze haar uileballen uitbraakt, doe een paar stappen achteruit... Daar zit ze! Op nog geen meter afstand! Weer oog in oog maar nu met een kerkuil! We schrikken er allebei van, kijken elkaar een paar seconden in de ogen. Dan maakt ze zich razendsnel uit de voeten! Wat een fantastisch moment! Geen foto, het ging allemaal té snel, maar deze enerverende ontmoeting staat in m’n geheugen gegrift.

terug naar boven >>

   
     
   
   


Begrazen Deurnsche Peel

Zodra het voldoende veilig is zal Staatsbosbeheer schapen inzetten om het onlangs door brand getroffen natuurgebied de Deurnsche Peel te laten begrazen.

Door het jonge gras weg te eten zorgen de schapen er voor dat de groei van dominante soorten als het pijpenstrootje en de adelaarsvaren een beetje geremd worden, ten gunste van bijzondere hoogveensoorten als veenmos.

In het gebied waar het vuur 800 van de 1000 hectare van de Deurnese Peel heeft verwoest, zullen de komende tijd verschillende herstelwerkzaamheden plaatsvinden.
De verwachting is dat de nazorg nog lang kan duren.Bron: Eindhovens Dagblad


 


Geen dam in Gulpdal

Er komt geen dam in het Zuid-Limburgse Gulpdal. Om wateroverlast in het gebied te beperken wordt er gekozen voor een beekdalbrede benadering. Het idee van de dam ontstond na een overstroming van de Gulp bij het dorp Slenaken in 2012. De aanleg van een dam is niet te verenigen met de status van het Gulpdal als Natura 2000-gebied.

Een oplossing waarbij de natuur zorgt voor beperking van wateroverlast is om water zo lang mogelijk vast te houden, het tijdelijk ergens te bergen en vervolgens meer geleidelijk af te voeren. Als concrete bijdrage aan het uitgangspunt om de natuur zijn werk te laten doen heeft Staatsbosbeheer ruim 100.000 bomen en struiken geplant op 20 hectare verspreid in het gebied.

Dat verhindert de directe afstroming van regenwater van de hellingen. Deze waterremmende beplantingen in bosjes en in graften helpen ook goed om het water te laten infiltreren in de bodem. Zo wordt de piekbelasting in de Gulp bij zware regenval minder. Waterschap, Staatsbosbeheer en gemeente hebben gezamenlijk een beheer- en onderhoudsplan opgesteld voor de Gulp en de oevers van deze waterloop.

Bron: StaatsbosbeheerStichting Steenbreek

Sinds 2015 is Stichting Steenbreek samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies actief om iedereen te enthousiasmeren om de leefomgeving te vergroenen.

Momenteel zijn bijna 140 gemeenten aangesloten, 6 provincies, 4 waterschappen en sinds kort de eerste woningbouwcorporatie. Deelnemende gemeenten organiseren onder de naam Operatie Steenbreek diverse acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen: in de tuin, op straat, in de wijk en verder.
Op de website van de stichting is een kaart van Steenbreekdeelnemers te vinden.

Bron: Stichting Steenbreek

terug naar boven >>

   
   
 
   
   
   


https://www.hlfotografie.nl

Website van Henk Laverman. Zijn passie is vogelfotografie, Bird Photography, Birdshooting met name in Friesland en op Texel , maar af en toe ook in het buitenland. Dit heeft geresulteerd in deze website om zijn hobby met anderen te willen delen.

In: ‘zoek uw soort’ staan heel veel prachtige foto’s in alfabetische volgorde.

Zijn motto: 'MORGEN MAAK IK DE  BESTE FOTO'.

Foto: goudvink, Henk Laverman

terug naar boven >>

   
       
   
   4 t/m 26 juli - Tuinvlindertelling

In onze Nederlandse tuinen zijn er zo’n 20 vlindersoorten te ontdekken.

De Vlinderstichting heeft een handige herkenningskaart waarop u de vlinders kunt bekijken.
https://www.vlinderstichting.nl/vlindermee/

Help De Vlinderstichting en tel de vlinders in je tuin. 
Als er veel mensen meedoen, krijgen we er een beter beeld van hoe het met de tuinvlinders gaat. De Tuinvlindertelling 2020 is van 4 t/m 26 juli, maar je kunt ook nu al waarnemingen doorgeven!

Doe mee!!28 juli  - Dag van de natuurbescherming

Ook wel Wereld Natuur bescherming dag genoemd. De dag is opgezet door de Verenigde Naties (VN) als: World Nature Conservation Day.

De opzet is om stil te staan bij de natuur. Een soort bewustwordingsdag; wat doen we om de natuur te beschermen. Deze dag is een dag om na te denken bij wat je doet en wat voor effect dit heeft op de natuur.30 juli Internationale dag van de vriendschap

Initiatief van de Verenigde Naties. De dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen.20 augustus - Muggendag

Tijdens Wereld Muggendag staat men niet stil bij de muggen maar bij alle problemen die zij voortbrengen. Hoe staat het met onderzoek naar muggerelateerde ziektes en hoe kunnen mensen in voornamelijk derdewereldlanden zich het beste beschermen?

Ronald Ross, de onderzoeker die ontdekte dat malaria door muggen werd overgebracht heeft deze dag uitgekozen. https://www.malarianomore.org.uk/world-mosquito-day


28-30 augustus  - Nacht van de Vleermuis

In het laatste weekend van augustus (dat volledig in augustus valt) wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In veel landen in Europa wordt dit weekend aandacht besteed aan vleermuizen.

Internationaal gezien is het in 2020 de 24ste keer dat de Bat Night plaatsvindt, als initiatief van Eurobats. Ook in Nederland zijn er vleermuisactiviteiten voor jong en oud verspreid over het land. 

Nacht van de Vleermuis

terug naar boven >>

   
       
   
   


De gierzwaluw
(Apus apus) - Familie: Apodidae (Gierzwaluwen)

De gierzwaluw is een pure luchtacrobaat die, als hij eenmaal van het nest komt, jaren achter elkaar zal blijven vliegen. Hij slaapt in de lucht, vindt er zijn voedsel, drinkt al vliegend en vergaart er nestmateriaal.

Uiterlijk
Een gierzwaluw heeft sikkelvormige vleugels en een korte gevorkte staart. Met zijn 17 cm is hij groter dan de boerenzwaluw. De spanwijdte bedraagt 40 tot 46 cm. Zijn verenkleed is grotendeels zwart-bruin met een lichte keelvlek. Hij heeft grote donkere ogen die diep in zijn kopje zitten en afgeschermd zijn door borstelveertjes. Mannetje en vrouwtjes zijn gelijk van uiterlijk. De jonge gierzwaluw is donkerder dan de volwassen vogels. De keelvlek is spierwit, de opening van de bek reikt tot onder de ogen. Het voorhoofd heeft witte randjes aan de veren. Ook de vleugel- en rugveren hebben witte randjes. De gierzwaluw is perfect gestroomlijnd; het lijfje in een torpedovorm. Door de lange spitse vleugels in verhouding met zijn lichaamsgrootte en korte pootjes kan een gierzwaluw niet zelfstandig vanaf de grond opstijgen. Foto: A. Joosse

Geluid
Het geluid is een schril "schrie-schrie", dat vooral de jongen 's morgens en 's avonds (tot zonsondergang) voortbrengen. De vogels gieren echt door de lucht. Ga op een zwoele avond maar eens achterover liggen in uw tuinstoel, geniet van hun vluchten en de speciale sfeer die ze geven op zonnige zomeravonden. Om te slapen stijgen groepen gierzwaluwen op tot drie kilometer hoogte. Ze laten zich met trage vleugelslag, drijvend op de lucht en wind in grote spiralen, zakken. 

Pootjes
Oorspronkelijk zijn gierzwaluwen rotsbewoners. Ze zijn geen familie van de boeren-, huis- en oeverzwaluw, maar van een aparte groep, de Apodidae, wat poten ontberend betekent. Ook de wetenschappelijke naam van de gierzwaluw: Apus apus, betekent 'zonder poten'. Dit laatste klopt niet helemaal, want hij heeft kleine, bevederde pootjes met vier naar voren gerichte scherpe zwarte nageltjes, verstopt in zijn achterlijf. Hiermee kan hij zich vastgrijpen aan muren of dakranden.

Nestelen
Begin mei arriveren de eerste gierzwaluwen na een tocht van 7000 kilometer weer in ons land. Voor veel mensen het teken dat de zomer begint. Dit zijn meestal de mannetjes die al eerder hebben gebroed. Zij zoeken onmiddelijk het nest van het vorige jaar op en na enkele dagen komen ook de vrouwtjes aan. Daarna volgen de vogels die nog niet eerder gebroed hebben en tenslotte de tweedejaarsvogels. Een kolonie gierzwaluwen bestaat dus niet alleen uit broedkoppels, maar ook uit ongepaarde vogels.

Niet-broedende, nestzoekende vogels inspecteren in de vroege ochtend en avonduren de kolonies. Ze doen dit vaak met veel kabaal en krijgen antwoord uit de bezette nesten. Hierbij zullen ze de nesten inprenten en indien mogelijk een vrij gekomen plek innemen. Ook kunnen ze om de nesten te verstoren zelfs hard tegen een nestplek aanvliegen, in Engeland wordt dit op deze manier verstoren 'bouncen' (stuiteren, botsen) genoemd.

Gierzwaluwen zijn doorgaans (semi-)koloniebroeders, afhankelijk van het aanbod van nestgelegenheid. Ze nestelen onder daken van hoge huizen en andere gebouwen, waar ze met volle vaart naar binnen vliegen. Ook het naar buiten gaan is spectaculair. Ze laten zich gewoon vallen om, al vallende, op de vleugels te gaan. Dat is ook de reden dat de daken steiler moeten zijn dan 45°. Komt een gierzwaluw op de grond terecht, dan moet hij heel veel moeite doen om weer te kunnen vliegen.

Om beurten
Op het nest wordt gepaard. Ook in de lucht kan dit worden waargenomen, maar men neemt aan dat dit baltsgedrag is. Het nest wordt gemaakt of opgeknapt met nestmateriaal van veertjes, pluisjes, haren en sprietjes die in de lucht zweven. Dat wordt met speeksel aan elkaar gekleefd tot een klein kommetje dat hard wordt nadat het is opgedroogd. Er worden gemiddeld in de laatste week van mei (met een jaarlijkse variatie in dat gemiddelde van ongeveer tien dagen afhankelijk van het weer) twee tot drie witte eitjes gelegd die om beurten door het mannetje en het vrouwtje worden bebroed Na ongeveer twintig dagen komen ze uit, de jongen zijn de eerste tien dagen blind en kaal. Midden juli zijn doorgaans alle jongen uitgevlogen; bij een nat en koud voorjaar kan dit tot de eerste week van augustus doorlopen.

Voedselballen
De ouders vangen grote hoeveelheden insecten in de lucht. Per dag wel 20.000! Bladluizen, vliegende mieren, zweefvliegen, spinnetjes, kortom alles wat zich als insect in de lucht bevindt, wordt verorberd. Ze vangen deze insecten in de vlucht met hun extreem grote snavelopening (de snavel is klein maar kan wijd opengesperd worden) waarbij ze snelheden kunnen bereiken van 120 kilometer per uur. Tijdens het foerageren laten ze insecten die kunnen steken ongemoeid. Vocht halen ze uit hun voedsel (de insecten). Als het erg warm is willen de gierzwaluwen wel eens drinken. Dit doen ze door met hun snavel water te scheppen tijdens een lage vlucht over het wateroppervlak.

In de keelzak worden de insecten tot een bal gevormd. Hiermee worden de jongen gevoerd. Op mooie zomerdagen brengen de ouders tientallen van deze voedselballen naar het nest. In de regel zoeken gierzwaluwen hun voedsel in een straal van 8 kilometer rond de nestplaats. Tijdens slechte zomers, als er weinig insecten zijn, vliegen ze soms honderden kilometers ver om voedsel te zoeken. De jongen raken dan in een soort winterslaap: de lichaamstemperatuur zakt van 38ºC tot 21ºC en ademhaling en hartslag vertragen. Dit kunnen ze ongeveer zeven dagen volhouden. Bij terugkomst van pa en ma worden de jongen weer opgewarmd en krijgen ze het langverwachte voedsel. Als de jongen begin augustus uitvliegen, moeten ze direct kunnen vliegen voor de reis van duizenden kilometers naar het verre Afrika, ten zuiden van de Sahara. Ze zullen dat zonder onderbreking de eerste jaren blijven doen. De gemiddelde leeftijd van een gierzwaluw is 6 à 7 jaar, maar ze kunnen tot wel 14 jaar oud worden.

100 dagen
Gierzwaluwen zijn maar drie maanden van het jaar in Nederland en België. Vandaar de naam 'honderd-dagen-vogel'. Gierzwaluwen vormen een paar voor het leven. Ze ondernemen de trekreis en voedselvluchten gezamenlijk en slapen ook gezamenlijk.

Gevaren
Boomvalken slaan wel eens een gierzwaluw, vogelvangers in zuidelijke landen maken slachtoffers maar ook de luchtvaart eist onder deze hoogvliegers haar tol net als kou en regen boven de bergen en de zee en de steeds groter wordende woestijn.

De grootste bedreiging vormt echter het afnemen van broedgelegenheid. Oude huizen en andere gebouwen worden vervangen of gerenoveerd. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de nestmogelijkheden.

Als burgers, architecten en aannemers weten dat er gierzwaluwen voorkomen, kunnen ze voor vervangende nestgelegenheid zorgen. Er zijn speciale neststenen en dakpannen met een invliegopening op de markt waarbij er op moet worden gelet dat er meerdere nestgelegenheden kort bij elkaar worden aangebracht.

terug naar boven >>

   
     
   
   

 

(IVN heeft alle activiteiten stop gezet tot nader order, dus raadpleeg eerst de website voor het laatste nieuws).

terug naar boven >>

   
     
   
   


Notengaard Bisschop

Notengaard Bisschop in Kallenkote, Overijssel, is een van de grootste notengaarden van Nederland. Hier staan op 5,5 hectare grond 600 walnotenbomen en 2000 hazelaars in rijen naast elkaar. Onder de bomen wordt rabarber geteeld, een bosrandgewas dat in het voorjaar bloeit.

In 2007 werden de eerste bomen geplant in samenwerking met het project 'Boeren met Bomen' van de Wageningen Universiteit. De notengaard bestond toen alleen uit rijen walnoten, die om de 12 meter zijn aangeplant. Tussen deze walnootrijen zijn later hazelaars geplant, om de productie op korte termijn te intensiveren. De hazelaars zijn nu ongeveer 5 jaar oud en produceren sinds 2019 hazelnoten. Om het systeem nog diverser te maken wordt er sinds vorig jaar rabarber onder de walnootbomen geteeld. Deze winterharde vaste plant kan geoogst worden in het voorjaar, in aanvulling op de notenproductie in het najaar. Op de korte termijn kan dit gewas winst opleveren terwijl de Notengaard Bisschop volwassen wordt.

Meer info: klik hier


Monumentale boom van de toekomst

Landerd (NB) is de eerste gemeente die meedoet aan het project, dat tot doel heeft om monumentale bomen weer een kans te geven. Het idee is dat inwoners op hun eigen perceel grond ter beschikking stellen en kunnen garanderen dat de boom de ruimte heeft om in honderd jaar tijd uit te groeien tot een monumentale boom. 

In maart werd in Reek de allereerste boom geplant, een zoete kers, als aanvoerder van een reeks nieuwe bomen.
Hierna volgen in Landerd nog twaalf andere bomen. Inmiddels is ook de gemeente Oss aangesloten bij het project. Daar worden dit najaar tien monumentale bomen van de toekomst geplant. 

Informatie over de ‘Duurzaamste boom van Nederland’ : klik hierKnoop voor de liefde

In het bos rondom kasteel Vorden bevindt zich een bijzondere bomenlaan. Vroeger heette deze laan het Krebberslaantje, maar dat weet bijna niemand meer want iedereen in Vorden kent dit laantje als 'Knopenlaantje'.

Wie goed kijkt ziet tientallen sierlijk geknoopte beukentakken langs het idyllische pad ten zuiden van kasteel Vorden.

Verliefde stellen leggen hier samen een knoop in een twijg. Hoe langer de liefde duurt, hoe mooier de verstrengeling. Zelf een kijkje nemen? Het Knopenlaantje is een zijpad van de zichtas naar het kasteel.


Bomen lekken boomschuim

Juist als het regent kom je in het bos een vreemd natuurverschijnsel tegen: boomschuim. In de verte lijkt het net sneeuw. Het valt op dat het alleen op bomen zit. En als je goed kijkt lijkt het wel te borrelen.

Boomschuim is uiteindelijk niets meer en niets minder dan regenwater dat op zijn weg naar beneden langs de stam van de boom allerlei stoffen opneemt. Zoals eiwitten uit algen aan de kust tot grote schuimvlokken op het strand worden opgeklopt, zo vormen de stoffen in het regenwater ook schuim.


Zien: klik hier


terug naar boven >>

   
   
       
   
   


Nationaal Bomenmuseum Gimborn
Themawandeling over mythen en sagen over bomen - zondag 26 juli 14.00
 
Mythen en sagen over bomen gaan al duizenden jaren van mond tot mond. Steeds net iets anders, aangepast aan de cultuur en met een extraatje van de verteller waardoor het net levende verhalen zijn. 

Een boom komt nog meer tot 'leven' wanneer ze figureren in een mythe of sage.  
Inloop: vanaf 13.30 uur in het bezoekerscentrum.
Start wandeling: 14.00 tot ca. 16.30. 

Voor themawandelingen in augustus (o.a. planten uit de bijbel, bedreigde bomen) zie de website. (controleer i.v.m. de coronamaatregelen of de wandelingen doorgaan).

Meer info: klik hier en hier

en


Keramische buitenexpo 'Ode aan de Natuur'
6 september t/m 25 oktober (deze expositie is verplaatst van april naar september)

De Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) exposeert dit jaar voor de vierde keer met keramische kunstwerken van zijn leden. De bijna 50 deelnemers tonen recent werk - vaak speciaal voor deze expositie gemaakt.

De keramiekroute loopt door een deel van het uitgestrekte arboretum. Het werk is opgesteld tussen, in en onder bomen, in hoog en laag gras, langs de heidetuin en bij of in het water.

Links: Lieke Smits                                             
Rechts: Theresia Simkens

Adres: Nationaal Bomenmuseum Gimborn, Velperengh 13, 3941 BZ Doorn
Meer info: Klik hier


Alphonse Mucha, Meester van de Art Nouveau
t/m 27 september 2020

Vanaf 2 juni is, ruim twee maanden later dan gepland, de bijzondere expositie Alphonse Mucha, Meester van de Art Nouveau in het museum te bezoeken.

Voor het eerst in ruim vijftien jaar is een groot overzicht van het lithografische werk van deze belangrijke Tsjechische kunstenaar weer in Nederland te zien.  

Adres: Carolusgebouw, Oranjenassaustraat 8c, 5554 AG Valkenswaard
Meer info: klik hier


Besmet! 
van vrijdag 17 juli tot en met 9 januari 2022.

De tentoonstelling Besmet! gaat over uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten.

links: spotprent

Hoe gingen we vroeger om met epidemieën zoals pest en pokken? Welke inzichten bieden historische epidemieën voor de toekomst? En welke oplossingen biedt de wetenschap?

Met de tentoonstelling en een prikkelend randprogramma wil het museum een zo breed mogelijk publiek laten ontdekken wat het belang is van wetenschap voor het leven van nu. Een tentoonstelling, die met bijzondere objecten en verhalen ook de afgelopen maanden zal weerspiegelen. 

Bezoekadres: Rijksmuseum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, 2312 WC Leiden
Meer info: klik hier


terug naar boven
>>   
   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 

 

 
 
 
     
' .