Flora en fauna
- Parnassia
- Grauwe klauwier

Natuurnieuws
- Herstel van eeuwenoude pingoruïnes
- Meer leefgebied voor moerasvogels

Natuur Uit en Thuis
- UIT:
specht en spanner
- THUIS: 'tamme' haas

Boek
- Maak je eigen jungle


Natuur kort
- BovensteBesteBermbeheerder 2020

- Bocht in vaargeul naar Ameland
- Uniek zenderonderzoek naar egels
- Wonderwoods 

Website van de maand
- http://www.vlindervrouwke.nl/

Bijzondere dagen in september
- Open monumentendagen
- Groene voetstappen
- Landelijke opschoondag
- Bodemdierendag


Natuur Plus
- Putter

Bomenweetjes
-
Actie TreeTag
- Soortenrijk klimaatbos
- Nieuwe wierookboom

Uit-tips
- Beelden in Gees
- Inner Vitality
- Patrick Creyghton – Een poëtisch realist
- Speuldepad (klompenpad)

 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Parnassia - Parnassia palustris

Parnassia bloeit van juli tot diep in de herfst. Het plantje is genoemd naar de Griekse berg Parnassus, die gewijd was aan de god Apollo. Palustris betekent ‘van het moeras’. Parnassia werd  vroeger ook wel parnaskruid of (op Texel) ongansbloem genoemd (ongans is een ziekte, die de schapen opdoen, als zij in vochtige weiden grazen).

foto: Marcel Grunder

Parnassia is een overblijvende, in polletjes groeiende plant van 15 tot 30 cm hoog. Het plantje houdt van vochtige kalkbevattende, zandige bodems van duinvalleien, blauwgraslanden, hooigraslanden en trilvenen. Het is vrij zeldzaam in Nederland, maar kan op bepaalde plekken veel voorkomen, zoals in de duinen van Oostvoorne, in de natte duinvalleien van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, bij IJmuiden en op Texel.
Parnassia heeft eironde tot hartvormige bladeren en grote, alleenstaande, komvormige, lichtdoorschijnende roomwitte bloemen met enigszins groene nerven aan de top van de stengel. Wanneer de bloem zich opent in juli, verlengen de meeldraden zich en richten zich in vijf dagen als een ster naar buiten. Elke dag een meeldraad tot de ster compleet is.

foto bloem: Dirk Motshagen

De parnassiabloem bloeit acht dagen. Als je in de bloem kijkt vallen de glinsterende druppels op die eerst groen zijn en later goudgeel kleuren en ruiken naar honing. Ze zijn voor insecten heel aantrekkelijk. Vooral vliegen bezoeken de parnassia. Ze laten zich lokken door deze glinsterende druppels. De druppels zijn echter schijnhoningklieren. Parnassia moet worden bevrucht met stuifmeel van een andere plant. Insecten moeten hun best doen om bij de nectar te komen die onderaan zit. Zo nemen ze het stuifmeel mee, vliegen naar een andere, oudere bloem en kunnen daar de stempel bevruchten. Het zaad dat zo fijn is als stof (er gaan 3300 zaden in één gram) wordt door de wind over hele grote afstanden vervoerd. Voordat het zaad kan ontkiemen moet het eerst bevroren zijn geweest. Parnassia was vroeger in Nederland tamelijk algemeen, maar is door ontwatering en bemesting zeldzaam geworden. Hij staat op de Rode lijst als kwetsbaar. Uitsteken en plukken is verboden!


Grauwe klauwier

De grauwe klauwier is een vrij makkelijk te herkennen zangvogeltje, ook al is hij maar 16 tot 18 cm (kleiner dan een spreeuw). Het mannetje heeft een duidelijk zwart ‘zorro’-masker, het vrouwtje is wat minder opvallend met bruintinten en een grof schubpatroon.

Een grauwe klauwier jaagt net als roofvogels. Hij lust graag grote insecten, kleine zoogdieren en reptielen. Bij het jagen gaat hij op een hoge tak zitten om een prooi te spotten. De naam ‘klauwier’ slaat op de manier waarop hij een voorraadje prooidieren verzamelt, namelijk door ze aan stekelige takjes of andere uitsteeksels zoals prikkeldraad te spietsen. Zo legt hij een voedselvoorraad aan. Volgens een oude sage doodt hij eerst negen prooien voor hij gaat eten. Zijn bijnaam is dan ook Negendoder.

Met zijn grijze kop, roodbruine rug en zwarte oogstreep is het mannetje een opvallende verschijning. Bij het vrouwtje is de oogstreep bruin en de rug veel fletser. De onderkant van het mannetje is witachtig met een vleugje roze, de borst van het vrouwtje is lichtbruin grof geschubd. Ze hebben allebei scherpe nagels en een haaksnavel.

De grauwe klauwier houdt van kleinschalige en gevarieerde open landschappen met doornige struiken, licht beboste open terreinen, zandige streken en heidevelden.
Het is vooral belangrijk dat er genoeg eten te vinden is. Een nestje van gevlochten gras waarvan het nestkommetje is bekleed met pluisjes en veertjes, maakt hij het liefst goed verborgen in dicht stekelig struikgewas. Hij brengt jaarlijks slechts één broedsel groot. De 4 tot 6 eieren komen na 15 dagen uit. De jongen zijn al vliegvlug na 14 tot 16 dagen.
De grauwe klauwier is een trekvogel. Vanaf eind juli/september vertrekken ze om te overwinteren in zuidelijk Afrika. In mei keren ze weer terug naar Nederland. De laatste jaren gaat het (mede door de warme zomers van 2018 en 2019) wat beter met de grauwe klauwier, de soort staat echter nog steeds op de rode lijst (bedreigd).


terug naar boven >>

   
       
   
   


Herstel van eeuwenoude pingoruïnes

Landschapsbeheer Groningen gaat de komende drie jaar vijftien pingoruïnes herstellen in de omgeving van Haren en Glimmen.

Pingoruïnes zijn restanten van heuvels in het landschap die circa 10.000 jaar geleden zijn ontstaan in de ijstijd. Het herstel gebeurt samen met vrijwilligers en in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Ze zien eruit als een soort ringvormige kraters. Ze zijn beeldbepalend voor het landschap, bevatten archeologische informatie en zijn waardevolle plekken voor de biodiversiteit. Onder de heuvel ligt een 'ijslens', die is ontstaan in de laatste ijstijd. Na deze ijstijd werd het klimaat warmer en smolten de ijslenzen. Hierdoor bleven laagtes achter in het landschap. De restanten van deze pingo’s worden pingoruïnes genoemd. In de overgebleven laagtes ontstond veen. Hierin is veel materiaal en informatie te vinden over bijvoorbeeld de plantengroei, het klimaat en de landbouw van toen. Daarnaast trekken de ruïnes veel vlinders, bijen, andere insecten en vogels.

Om te weten of een element een pingoruïne is, is het nodig om bodemonderzoek te doen. Alleen door bodemonderzoek kan onderscheid gemaakt worden tussen pingoruïnes en andere onderdelen van het landschap. Dit is belangrijk omdat pingoruïnes anders beheerd moeten worden dan bijvoorbeeld een poel. Door deze onderdelen in het landschap op de juiste manier te herstellen, te beheren en te beschermen, wordt de historische en karakteristieke waarde van het gebied behouden.

Bron: Provincie Groningen
Meer info over pingoruïnes: klik hier

terug naar boven >>

 


Meer leefgebied voor moerasvogels


In Groot Mijdrecht Noord-Oost realiseert de provincie Utrecht, volgens afspraken met bewoners, drie moerasgebieden met daaromheen bloemrijk grasland.

Op die manier ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de lepelaar, de purperreiger en de roerdomp. Inmiddels is al 17 hectare natte natuur gerealiseerd. Het laatste en ook het grootste moerasgebied (57 hectare) zal worden verbonden met het noordelijke gelegen natuurgebied Waverhoek.

Het ontwerp bestaat o.a. uit het aanleggen van kades met een rietkraag, zodat vogels niet worden verstoord, het maken van een stuw voor een goed waterpeil en het realiseren van een vispassage, zodat de vissen kunnen inzwemmen. Ook worden er rondom sloten gegraven voor een droge polder, komt er een vogelkijkpunt en worden er windmolentjes geplaatst om zoet water het gebied in te pompen. Het ontwerp van het moerasgebied is tot stand gekomen door een samenwerking van de provincie Utrecht, de gemeente Ronde Venen, Natuurmonumenten en Waternet Amstel Gooi Vechtstreek. Een bewonersdelegatie beslist mee over de plannen.Bron: Provincie Utrecht

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


NATUUR uit: specht en spanner

Ik hoor geroffel van een grote bonte specht. Ik luister waar het geluid vandaan komt, speur de hoge dennenbomen rondom m’n vakantiehuis af. Hebbes! Heel hoog in een grove den hakt hij er driftig op los en neemt daar ruimschoots de tijd voor. Het is al een week rond de 35 graden, dus af en toe rust hij even uit met open snavel om zijn warmte kwijt te raken. Nu het buiten zo warm is, maken de krekels de hele dag muziek! Maar behalve een paar boomkruipertjes en vinken laat geen dier zich zien. Alleen de grote bonte specht komt elke dag even hakken.

Altijd op een vaste tak, waar zich blijkbaar een ‘spechtensmidse’ bevindt, een gat of spleet in de boomtak waar hij dennenappels in vastklemt om er vervolgens met zijn snavel op in te kunnen hakken.

Wie het kleine niet eert... eindelijk toch nóg een dier! Een vlinder. Het blijkt de gerimpelde spanner te zijn. Een nachtactieve nachtvlinder, die blijkbaar ook de kluts kwijt is door het warme weer. Om overdag spanners op de foto te krijgen is best lastig.

Vaak vliegen ze onrustig weg om in de begroeiing aan de onderkant van een blad te gaan zitten. De gerimpelde spanner koos er voor om even op de ruit van de schuifpui uit te rusten. Zeldzaam? Nee, dat dan weer niet. Deze vlinder komt algemeen voor in Nederland en België en heeft de grove den als waardplant.
Het staat hier vol met grove den. Maar hoe ‘gewoon’ ook, voor mij is elk dier bijzonder.


NATUUR thuis: 'tamme' haas

De polder is altijd mooi, ‘s morgens, ‘s middags..., maar ‘s avonds is het helemaal genieten. Het warme licht van de laagstaande zon geeft het gras een prachtige warme gloed en niet alleen dat, want het is ook de mooiste tijd om hazen te zien. Na het middageten is het stil, hazen doen blijkbaar, net als sommige mensen, een middagdutje.

Maar op weer zo’n warme, zonnige avond tel ik er al gauw zo’n 30. Langs het pad zie ik oren boven het gras uitsteken. Voorzichtig loop ik tegen de wind in, steeds iets dichterbij. Meestal rent een haas al weg als ik nog vele meters van hem verwijderd ben, maar deze blijft rustig zitten, knabbelt wat aan een grasspriet. Hij is nog jong en onervaren en zich van geen kwaad bewust. Ik schiet alleen plaatjes, maar als het jachtseizoen half oktober begint, zal hij beter op moeten passen anders is hij echt het haasje!

Ik kan hem tot op een paar meter benaderen, maak foto’s en loop weer rustig terug naar het pad. Is hij ziek? Nee hoor, want even later trekt hij een snel sprintje. Een paar dagen later loop ik er op hetzelfde tijdstip en wie schetst mijn verbazing als er op dezelfde plek weer een haas rustig zit te eten. Is het ‘mijn’ haas? Hij mag weer op de foto en thuis zie ik wat ik al vermoedde: hij is het. Als ik een week later met kleinzoon een rondje polder doe, zit hij er weer! Kleinzoon vindt het maar wat spannend! We lopen samen voorzichtig met een omtrekkende beweging om de haas heen. Hij houdt ons goed in de gaten, maar blijft ook nu weer lekker zitten. Een verklaring voor zijn gedrag heb ik niet, maar de komende tijd, gaan we elkaar vast nog eens ontmoeten.

terug naar boven >>

   
     
   
   


BovensteBesteBermbeheerder van 2020

De gemeente Gouda is door de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder van 2020.Al vele jaren worden veel bermen in deze gemeente op een zodanige manier beheerd dat bloemen, en daarmee ook vlinders en andere bestuivers, goede leefomstandigheden hebben.
De jury bestond uit Patrick Jansen van Wageningen Universiteit, tv-tuinman Lodewijk Hoekstra, Dick Oosthoek van Stichting Groenkeur en Anthonie Stip en Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting. Andere genomineerden die hoog eindigden zijn de gemeenten Noordoostpolder, Maasgouw, Utrecht, Gemert Bakel, Goes en Stadsdeel Oost Amsterdam.

Bron: Nature Today


Bocht in vaargeul naar Ameland

Het aanpassen van de vaargeul vlak ten zuiden van Ameland gaat niet door. De ingreep doet te veel afbreuk aan de natuurwaarden van omliggende wadplaten, concludeert Rijkswaterstaat op basis van onderzoek.

Rond de zandbanken leven algen en plaatselijk groeit groot zeegras, belangrijke pijlers in het voedselweb van de Waddenzee. Het verlies van de zandbanken door het verleggen van de vaargeul valt niet elders op het wad te compenseren. Door het verleggen van de geul zou de reistijd van de veerboot naar Ameland met 3 minuten kunnen worden verkort.

Vorig jaar werd een andere bocht in de geul wel uitgebaggerd en afgesneden. Maar het verder aanpassen van de geul betekent een te groot verlies aan natuurwaarden. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten geen vergunning te verlenen en het project stop te zetten.

Bron: Friesch Dagblad 

terug naar boven >>

 


Uniek zenderonderzoek naar egels in Nederland

Kortgeleden liepen er in Steenwijk en Zoetermeer egels met een zender op hun rug rond. Onderzoekers van Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies volgden hier een aantal stadse egels in hun dagelijkse doen en laten.

Het is voor het eerst dat egels in Nederland op deze manier werden onderzocht. En niet voor niets, want het is slecht gesteld met de egel in Nederland.

Egelwerkgroep Nederland (egel met zender)

De egels werden uitgerust met een speciaal zendertje. Zo konden de onderzoekers zien waar hij was geweest en waar hij zich overdag schuilhield, belangrijke informatie voor het vinden van passende beschermingsmaatregelen. De zenders hinderden de egels niet in hun dagelijkse gang van zaken. De egels werden periodiek teruggevangen voor een gezondheidscontrole. Na het onderzoek werden de zenders afgedaan en de dieren vrijgelaten. Het onderzoek vond plaats van juni tot en met augustus.
Meer informatie over dit unieke onderzoek is te vinden in de storymap.

Bron: Nature Today


Wonderwoods - woontoren met verticaal bos

Naar verwachting zal in september 2020 in Utrecht worden gestart met de bouw van twee groene woontorens van 105 en 73 meter hoog.

Met ‘Wonderwoods’ krijgt de stad twee groene torens in het stadsdeel ‘Beurskwartier’.

De hoogste toren krijgt aan de buitenkant een verticaal bos, waarbij de beplanting geïnspireerd is op Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De tweede toren heeft juist veel groen aan de binnenkant. In Wonderwoods komen 410 huur- en koopwoningen. Verder bieden de torens plek aan circa 14.000 m2 kantoorruimte.

Bron: Gemeente Utrecht


   
   
 
   
   
   http://www.vlindervrouwke.nl/index.html

Vlindervrouwke Mirriam Arts maakt foto’s van dag- en nachtvlinder, dag- en nachtvlinderrupsen, vlindereieren enz.


foto: Mirriam Arts

terug naar boven >>

   
       
   
   


Maak je eigen jungle - Meer dierenleven in je tuin

Weg met die stenen woestijnen met slechts een paar potten uitheemse planten er in!
Je kunt enorm genieten van een tuin die insecten, amfibieën, vogels en zelfs zoogdieren aantrekt.
Maar hoe begin je met zo’n natuurvriendelijke leefomgeving?

Daar geeft dit zeer populair geschreven en vormgegeven boek een prima antwoord op.
Het boek maakt je enthousiast over het ontwikkelen van een eigen natuurlijke tuin,
door veel uit te leggen over het ontwerp daarvan, de verbetermogelijkheden van bestaande tuinen, het planten- en dierenleven in de tuin, de bijzonderheden en klussen in de tuin door de seizoenen heen, en wat er ‘s nachts in jouw tuin te beleven is.
Bij elk hoofdstuk zit een actieplan, waarmee je aan de slag kunt om jouw tuin levendiger
te maken. Een heerlijk boek, dat hopelijk veel mensen inspireert om aan de slag te gaan
met het creëren van hun eigen mini-jungle.

Paperback
Afm.: 21,7 x 17,9 x 1,9 cm
192 pagina's
Auteur: Katja Staring
Illustrator: Kim Veenman
Uitgever: Knnv Uitgeverij

terug naar boven >>

   
       
   
         
   4 t/m 6 september -Fête de la Nature

Fête is een grassroots natuurfestival: iedereen kan zelf een natuurfeestje organiseren.

Van theater in de natuur tot een oogstfeest, van een vleermuizenexcursie tot een hardloopwedstrijd in het groen.
https://fetedelanature.nl11 t/m 13 september - Open Monumentendagen

In het weekend van 12 en 13 september 2020 zijn meer dan vijfduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis voor iedereen te bezoeken.

Foto: Kasteel, Helmond.
Bron: VisitBrabant.

LET OP!! Open Monumentendag gaat dit jaar in aangepaste vorm door. Check de website van www.openmonumentendag.nl


14 t/m 20 september - Groene Voetstappen

Op deze pagina vind je meer informatie. 
Je kunt Groene Voetstappen ook volgen via Facebook of Twitter.19 september
- Landelijke opschoondag

In 2020 wordt deze dag op 19 september gehouden (i.v.m. het coronavirus).
Op een speciale website, kun je de activiteiten op deze dag vinden.22 september - Start herfst

Het begin van de herfst is afhankelijk van de stand van de zon, die dan recht op de evenaar staat.
In 2020 begint de herfst op 22 september, om 13:31 uur.


25 september - Bodemdierendagen

De zesde editie van de Bodemdierendagen loopt van 25 september tot en met 7 oktober. Maar buiten de Bodemdierendagen zijn waarnemingen natuurlijk ook welkom!

Meer info: klik hier

terug naar boven >>

   
       
   
   


PUTTER - DISTELVINK - Carduelis carduelis
Familie: Fringillidae (vinkachtigen)

Uiterlijk
De putter is met z’n 12 tot 14 cm kleiner dan de huismus. Het is het meest bont gekleurde vogeltje van onze vogels en met geen enkele andere vogel te verwarren. Mannetje en vrouwtje zien er bijna hetzelfde uit. Het enige verschil tussen die twee is het rood van het gezichtsmasker dat bij het mannetje tot voorbij het oog gaat en bij het vrouwtje tot halverwege het oog.

De dunne band rondom de snavel en het oog en het hele achterhoofd zijn diepzwart. Met hun karmijnrood gezichtje, witte slapen en wangen en brede gele veugelstrepen zien ze er prachtig uit. De lange snavel is spits-driehoekig (zaden- en insecteneter). In de vlucht zijn ze vooral herkenbaar aan de witte stuit en gele streep op de zwarte vleugels. De jongen zijn iets minder kleurrijk, ze zijn donkerder bruin met isabel.

Hoe de putter aan zijn kleuren kwam
Volgens een Duits sprookje werden in den beginne alle vogels naakt geboren en mochten ze één voor één kiezen hoe ze er uit wilden zien. Toen de putter eindelijk aan de beurt was, waren alle kleuren op. Dankzij tussenkomst van een nimf gaven de bonte specht, de kraai, de lepelaar en de gele kwikstaart hem iets van hun kleuren, waardoor de putter van het lelijkste vogeltje in een van de mooiste veranderde.

Namen
Dankzij Plinius de Oudere (1ste eeuw na Christus) weten we dat putters konden leren hun eigen water omhoog te takelen (te putten). Plinius schreef vrij vertaald:
‘De kleine Distelvinken doen wat men hen leert en dat niet alleen met hun stem maar ook met hun snavel en pootjes die ze in plaats van handen gebruiken’.
Putters konden in hun zogenaamde puttershuis met een klein emmertje water putten door met hun snavel aan een kettinkje te trekken en dat met hun pootjes vast te houden. Sommige huisjes hadden ook een wagentje met voer dat ze naar binnen konden trekken. Vandaar zijn naam putter in Nederland en Vlaanderen. Sinds 1640 komt de naam putter in het Nederlands voor. In het Engels is dat trouwens nog duidelijker: daar is de volksnaam water-drawer.

Bekend is het schilderij Het puttertje van Fabricius, waarop de vogel vastgeketend zit aan een voederbakje aan de muur. Op deze manier is de putter lang als huisdier gehouden. Vliegen was er niet bij, hooguit wat fladderen.
Rechts: (uit Verdaasdonk, het Puttertje van Fabritius)

Namen
De Latijnse soortnaam Carduelis is afgeleid van Carduus: de op distels voorkomende vogel. De bekende Speerdistel wordt daarom ook wel ‘Putterstekel’ genoemd.
In Twente (Ov) heet hij Disselveenk of (Gelle) Tukker en in de Achterhoek (Gld) Dies(t)elvink(e). De naam Kletter (Gr) is afgeleid van klette, een woord dat klit of klis betekent, een plant waarvan de zaden door hem worden gegeten. Af en toe peutert hij, op zoek naar zaadjes, elzenproppen open. Dan heet hij Elsputter of Elzenputter. In de omgeving van Weert noemt men hem Hejpötterke, vermoedelijk omdat hij nogal eens in de bosranden langs de heide wordt gezien.

Geluid
De putter heeft een zang die vaak een beetje als gebrabbel klinkt. Sommigen vinden de zang op die van een kanarie lijken, anderen op de sijs. De roep bestaat uit tie-de-liet en dan meerdere keren herhaald soms alleen tie-de/tie-de... De putter is heel geliefd om zijn melodieus, vrolijk gekwinkeleer met uithalen. Zelfs het vrouwtje zingt, ook al is het wat minder melodieus, maar toch... er zijn maar weing vrouwtjes in de vogelwereld die zingen. Putters zwijgen alleen in de ruiperiode, die in de late zomer valt.

Voedsel
Een leuk schouwspel is een groepje putters, dat op uitgebloeide en al verdorrende distelstengels heen en weer wiegt. Uit de witte, wollige zaadknoppen pikken ze de zaadjes, waarbij ze klingelende geluidjes maken. Nadat ze de (eenjarige) zaden voorzichtig uit de bloemhoofdjes hebben gepikt, gaan ze in dansende vlucht naar de volgende plant. Ze zijn gek op uitgebloeide distels en klissen. De rode veertjes in het gezicht zijn extra stug en bieden zo bescherming tegen de stekels. De belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van putters is een rijke vegetatie met veel composieten (distels, paardenbloemen).Deze planten produceren de zaden waarvan de putter bijna helemaal afhankelijk is. Ook op het menu: zonnebloemzaden, zaden van de kaardenbol, korenbloem, knoopkruid en zaadjes van berken en elzen. De zaden worden ook wel ondersteboven hangend uit de bloemhoofdjes gehaald. Evenals andere vinken eten ze ook besjes en insecten. Bessenhoudende struiken zijn een zeer welkome vervanging als ze in de winter in de natuur geen zaden kunnen vinden.

Tijdens de broedtijd worden er ook insecten gegeten, met name bladluizen. De jongen krijgen ook veel insecten. Deze bevatten de voor de groei zo belangrijke eiwitten.

Links: jonge putter

Broeden
Paartjes vormen zich met een baltsritueel binnen de groep waarmee ze de winter hebben doorgebracht. Als de keus is gemaakt, dan is die voor het leven.
Het wijfje bouwt bouwt een dik, viltig nest van zaadpluis, mos en gras. Putters stelen nogal eens nestmateriaal van in de buurt broedende vinken. Het nestje ligt niet meer dan 10 meter van de grond, goed verborgen tussen de takken van een kleine boom. De putter broedt van april tot augustus met 2 broedsels. Eind april, begin mei worden er 4-6 eieren gelegd. De eieren worden in 9-12 dagen uitgebroed. De jongen blijven nog ca 2 weken in het nest en krijgen opgebraakt voedsel van beide ouders. Ze zijn de eerste week na het uitvliegen nog afhankelijk van hen. Ze kwetteren voortdurend en houden zo contact met elkaar. De putter heeft zich sinds 1975 sterk uitgebreid, nu broeden 15.000 tot 20.000 paren in ons land.

Leefgebied
In Nederland is de putter vooral in het westen en midden het gehele jaar aanwezig.
Soms zie je ze ‘s zomers in groepjes een bad nemen. Behalve als broedvogel komt de putter ook als doortrekker regelmatig voor. In de trektijd en de winter zijn vaak enkele tientallen putters bij elkaar te zien, foeragerend op ruige terreintjes met veel onkruidzaden. Uit ringonderzoek blijkt dat vrouwtjes en jonge vogels verder weg trekken dan mannetjes, die veel vaker in onze streken blijven hangen in de winter. De wintertrek vindt plaats tussen half september en eind november, met een piek half oktober. De voorjaarstrek duurt van begin maart tot half mei. ’s Nachts wordt er niet gevlogen, de putter is een dagtrekker.

Het verspreidingsgebied is groot, het strekt zich in noordelijke richting uit van het zuiden van Scandinavië tot in Centraal-Rusland en in zuidelijke richting van Noord-Afrika tot in het noorden van India. In Australië en Nieuw-Zeeland is de putter door mensen geïntroduceerd.

terug naar boven >>

   
     
   
   

 

In verband met de Coronaregels zijn er geen excursies.

terug naar boven >>

   
     
   
   


Actie TreeTag

Deze zomer zijn op diverse plekken in Nederland bomen voorzien van een TreeTag. De posters van de organisaties Treeconomics en Pius Floris Boomverzorging zijn op meer dan 150 locaties verspreid door Nederland, België, Engeland en Zweden. Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van bomen. Op de posters staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert. Op een rode beuk staat de volgende informatie vermeld: 

Met speciale software wordt de financiële en maatschappelijke waarde die een individuele boom of een specifiek bomenbestand levert aan zijn omgeving gekwantificeerd. Dit levert waardevolle data op voor beleidsmakers, planologen en boombeheerders. Het gaat onder meer om de hoeveelheid gefilterde fijnstof, de uit de lucht onttrokken CO2, de opslag van koolstof, de afvang van regenwater en de productie van zuurstof.

Het grote publiek beseft niet altijd hoe belangrijk bomen zijn. Daarom vinden zij het belangrijk dat iedereen weet dat bomen regenwater vasthouden, zuurstof leveren, de temperatuur in steden leefbaar helpen houden en luchtvervuiling afvangen. Bewoners kunnen ook zelf hun eigen lievelingsboom voorzien van een TreeTag. Deze TreeTag is te bestellen via de website van Pius Floris Boomverzorging.

Bron: Pius Floris BoomverzorgingKansen voor soortenrijk klimaatbos

Bosgroep Midden Nederland heeft in opdracht van het Utrechts Landschap een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor nieuwe soortenrijke bossen in het Utrechtse veenweidegebied en langs de Kromme Rijn. In de provincie Utrecht liggen kansen voor natte en vochtige bostypes die van oorsprong bij het laagland horen en nog maar heel weinig in Nederland voorkomen maar die internationaal van betekenis kunnen zijn. In het Kromme Rijngebied liggen kansen voor rivierbegeleidend bos. Dit type bos groeit snel door de voedselrijke kleigrond en zal op korte termijn relatief veel CO2 opslaan. Het bos is goed bestand tegen ziekten en plagen en heeft een hoge biodiversiteit.

Door in het veenweidegebied het waterpeil op sommige plaatsen te verhogen, kan de uitstoot van CO2 door veenoxidatie sterk worden verlaagd. Op deze plekken kan elzenbroekbos, ruigt-elzenbos, vochtig en droog essen-iepenbos ontstaan. Dit natte bos groeit langzamer en onder moeilijkere omstandigheden, dus de bomen worden minder oud. Het neemt wel CO2 op, maar minder dan de rivierbossen.
De natte en vochtige bossen bieden in beide regio’s goede mogelijkheden om water vast te houden. Ze zijn hierdoor beter bestand tegen langere periodes van droogte, kunnen als spons functioneren en zijn klimaatbestendig. Het nieuwe bos zorgt bovendien voor een aantrekkelijker en gezondere leefomgeving.

Meer informatie is te vinden in dit rapport op de website van de Bosgroepen.Nederlander ontdekt nieuwe wierookboom

Ooit was wierook een van de meest verhandelde producten ter wereld. Naar de geurige hars van de wierookboom is zelfs een belangrijke handelsroute genoemd, die zich uitstrekte van Somalië tot India. Wereldwijd komen ruim twintig soorten van dit soort bomen voor. De Nederlandse bioloog Paul Scholte heeft onlangs, bij toeval, een nieuwe wierookboomsoort ontdekt.

In totaal zijn er 24 wierookboomsoorten. Op het eiland Socotra bij Jemen kwam Scholte jaren geleden enkele wierookbomen tegen. Na onderzoek blijkt nu dat het gaat om een nieuwe soort voor de wetenschap: De Samha wierookboom. Een soort met een extreem klein verspreidingsgebied, bekend van slechts 7 grote rotsblokken. Het eiland Socotra was vroeger het centrum van de wierookteelt, maar dat is nu vrijwel gestopt. 
Wierook wordt gemaakt van de afgetapte hars van de wierookboom. Ethiopië is de grootste wierookproducent in de wereld. De wierook die daar wordt gefabriceerd, wordt gebruikt in parfums, geurstokjes en kerken.  Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat verschillende soorten van de wierookboom op veel plekken in de wereld achteruitgaat.

Bron: BNNVara

terug naar boven >>

   
   
       
   
   


Beelden in Gees t/m eind september

De start van de jaarlijkse zomerexpositie van Beelden in Gees werd door de coronacrisis uitgesteld, maar inmiddels kunnen bezoekers weer naar het best bewaarde geheim van Drenthe. Een waar paradijs voor natuur- en kunstliefhebbers.

Het is niet moeilijk om aan de anderhalve-meter-richtlijn van het RIVM te voldoen in deze zeven hectare grote beeldentuin met slingerende bospaadjes, mooie doorkijkjes, vijvers en romantische boomgroepen. Verspreid door de tuinen staan bankjes en schuilhutten om te genieten van de rustige omgeving.

In de tuinen kom je allerlei verrassende kunstwerken tegen van meer dan dertig kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland. Een wandeling leidt langs sculpturen van diverse materialen: hout, brons, marmer, polyester en glas. Niet alleen de kunstwerken, ook de bijzondere planten en bomen zijn voorzien van naambordjes. Naast eiken en wilgen zijn er sequoia’s, moerascypressen, tulpenbomen, catalpa’s en de gunnera te vinden. En in de galerie op het park stellen kunstenaars schilderijen, keramiek en sieraden tentoon.

Links: Jorgen Habedank 
Rechts: Arild Veld                                           
De zomerexpositie is geopend van woensdag tot en met zondag van 12 tot 17 uur. U hoeft niet te reserveren. Meer info via beeldingees.nl. En kun je er geen genoeg van krijgen, dan heeft Drenthe nog twee prachtige beeldentuinen in petto: Wildevuur in Hooghalen en Zwakanaga in Exloo.

Meer info: klik hier


Inner Vitality - t/m 1 november 2020

Claudy Jongstra maakt deze zomer de vitaliteit en de natuurlijke energie zichtbaar van kruiden en planten. Onder de noemer ‘Inner Vitality’ ontwikkelde ze voor Rijksmuseum Twenthe een nieuwe tuin en een betoverende ruimtelijke installatie van meer dan 400 m2. De natuur is op letterlijke wijze voeding én inspiratie voor haar werk. De kruiden en planten in de nieuwe museumtuin zijn door Jongstra gebruikt voor de totstandkoming van de installatie.

Om uw bezoek aan Rijksmuseum Twenthe veilig en verantwoord te laten zijn, geldt er een aantal regels. Eén daarvan is dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Om deze regel te kunnen waarborgen adviseert het museum u een online ticket te reserveren.

Adres: Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131, 7514 BP Enschede
Meer info: klik hier


Patrick Creyghton – Een poëtisch realist  - t/m 4 oktober

Een bijzondere tentoonstelling van het werk van Patrick Creyghton (Nijmegen, 1934).
Een veertigtal schilderijen uit privébezit worden voor het eerst publiekelijk geëxposeerd, naast werken uit museumcollecties en uit het bezit van de kunstenaar.


Het werk van Patrick Creyghton is sterk verbonden met het Limburgse landschap. Hij is in Nijmegen geboren en verhuist op jonge leeftijd met zijn ouders naar het Limburgse Maasdorp Grevenbicht. Vanaf die plek bezoekt hij het atelier van de priester-kunstenaar Jean Adams in Nunhem.

Bij hem leert Patrick niet alleen tekenen en schilderen, maar bovenal om te kijken naar de natuur en om die te interpreteren. De natuur zal voor hem altijd een belangrijke inspiratiebron blijven, die in landschappen en stillevens wordt vereeuwigd.

Adres: Museum Valkenburg, Grotestraat Centrum 31, 6301 CW Valkenburg aan de Geul,
Website:  https://reserveer.museumvalkenburg.nl
Meer info: klik hier


SPEULDEPAD (16 km) (Klompenpad)

Ontdek de buurtschappen Staverden, Leuvenum en Speuld in het mooie buitengebied van de gemeente Ermelo. Wandel over landgoederen, langs beek en heide. Ervaar de mystieke sfeer van roepende pauwen en dansende bomen.

Klompen aan, rugzak op en gaan! Startpunt: Parkeerplaats Landgoed Staverden, Uddelermeerweg in Ermelo Opstappunt: Parkeerplaats P-Veluwe Drieseberg, Sprielderweg in Ermelo. Openbaar vervoer: Bushalte Kasteel Staverden in Ermelo. Bushalte Boshuis in Ermelo. Markering: paarse markering in de vorm van een klomp.
De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen. Route combineren: U kunt het Speuldepad combineren met het Uddelermeerpad. Overstappunten en -routes zijn aangegeven op de kaart en in het veld.

Meer info: klik hier

Het coronavirus heeft ook invloed op de Klompenpaden. Enkele (delen van) Klompenpaden zijn om veiligheidsredenen gesloten. Dit wordt zo veel mogelijk gemeld zowel op betreffende pagina op de website als in de app en ook ter plaatse.
Check de betreffende padpagina op de website of de app voor de meest actuele informatie. Klik hier.


terug naar boven
>>   
   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 

 

 
 
 
     
' .