Flora en fauna
- Kaneelwants
- Zebraspin

Natuurnieuws
-
Biosfeergebied
- Bruine Bank

Natuur Uit en Thuis
- UIT:
Krakeling met biefstuk
- THUIS: Gesteelde lakzwam

Natuur Plus
- De kleine watersalamander

Boekennieuws
- 'Alle ouderen naar buiten'

Natuur kort

- Boschplaat

- Hulp bij wildspotten
- Midden-Delfland


Website van de maand
- Gilde van tuinbazen

Excursies
- Herfst in Park Schakenbosch
- Herfstwandeling landgoed Duivenvoorde

Bomenweetjes
- Nieuwe bomen in de Maashorst
- Kauri - 'Heer van het Woud’
- Monumentale bomen in kaart

Uit-tips
-
IGPOTY - tentoonstelling
- Landschapsfoto’s van Saskia Boelsums
- Wildlife Film Festival

 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
 
     
   
   


Kaneelwants

De kaneelwants lijkt op de vuurwants maar heeft een andere vlekken- en lijnentekening en een wat elliptischer lichaam. Ook de zwarte vlek aan de achterzijde is anders. Als je ze opjaagt zal een vuurwants snel weg rennen omdat hij niet kan vliegen. Dit in tegenstelling tot de kaneelwants, die wel goed kan vliegen.

Het duidelijkste verschil is echter de kop. Die is bij de vuurwants helemaal zwart, terwijl de kaneelwants een grote rode stip aan de voorzijde van z’n kop heeft.
De soorten zijn niet aan elkaar verwant.

De kaneelwants behoort namelijk tot een kleine familie genaamd de glasvleugelwantsen. De leden van deze familie hebben een klein glasachtig en doorzichtig stukje in de harde gedeelten van de voorvleugels, die venstertjes worden genoemd. De kaneelwants is echter een uitzondering, want zijn glazige gedeelten zijn zwart en niet doorzichtig.
De lengte van de kaneelwants is 9 tot 12 mm. Als je hem aanraakt, verspreidt hij een kaneelachtige geur (zegt men). Vogels kijken wel uit om ze te eten, want ze smaken smerig! In mei of juni paren de volwassen dieren.

De vrouwtjes leggen daarna tot diep in juli eitjes. Een jonge wants, ook wel nimf genoemd, vervelt vijf keer voordat hij/zij volwassen is. De jongen lijken helemaal niet op hun ouders. Ze zijn geelachtig grijs met rode vlekken en heel sterk behaard. Volwassen wantsen zijn vanaf begin september tot in het najaar te zien. Dan zoeken ze een plekje in de strooisellaag tussen afgevallen bladeren om te overwinteren.


Zebraspin

De zebraspin dankt zijn naam aan de afwisseling van lichtgrijze en donkere delen van zijn lichaam, die doen denken aan de strepen van een zebra. Dit springspinnetje wordt ook wel harlekijnspin genoemd, en niet voor niets. Hij haalt de vreemdste capriolen uit tijdens het vangen van zijn prooi, maar ook als hij op de vlucht slaat. Overdag zit de zebraspin op de grond, in struiken of op kozijnen en muren (vooral als de zon erop schijnt).

Er zijn veel spinnen die een web maken, maar de zebraspin doet daar niet aan mee. Hij benadert zijn prooi tot op zo’n 20 cm en met behulp van de achterpoten springt hij er bovenop en met het gif uit zijn gifklauwen verlamt hij het slachtoffer en doodt het. Een moedige actie van een spinnetje dat maar zo’n 5 tot 6 millimeter groot is. Geen prooi lijkt hem te groot. Vliegen, muggen, kevers – hij besluipt en verschalkt alles wat op zijn weg komt.

Het zijn heel leuke beestjes om te observeren. Ze maken steeds snelle sprintjes en stilstaand draaien ze vaak om hun as. Een zebraspinnetje heeft vier paar ogen (acht in totaal), die heel goed ontwikkeld zijn en waarmee hij kleurverschillen ziet en goed afstanden in kan schatten. Met de twee grootste ogen die voorop zitten, ziet hij driedimensionaal en in kleur. In combinatie met de andere zes ogen ontgaat hem geen enkele beweging.
Hij heeft met z’n acht ogen 360 graden zicht rondom.

Als een mannetje wil paren, danst hij voor het vrouwtje heen en weer. Daarbij zwaait hij met zijn palpen en zijn gestrekte voorpoten. Ook hierbij is hij een echte springspin, want een flink opgewonden mannetje bespringt alles wat maar enigszins op een spin lijkt. Het vrouwtje maakt na de paring een gesponnen zakje en legt daarin de eieren, die ze een tijdje bewaakt. De blind geboren jongen vervellen meerdere malen tijdens de groei. Na de 2e vervelling zijn de ogen van de jongen al goed ontwikkeld en verlaten ze het nest.

terug naar boven >>


   
 
     
   
   


Biosfeergebied


Het Maasheggengebied in de Noordelijke Maasvallei krijgt een speciale erkenning. UNESCO wees de Brabantse Maasheggen namelijk aan als 'biosfeergebied'. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Maasheggen is het enige biosfeergebied van Nederland. Het is een veilige thuishaven voor planten en dieren en belangrijk in tijden van klimaatverandering.

Er is geen gebied in Europa waar natuur, landschap, economie en cultuur zo zichtbaar en langdurig met elkaar verweven zijn. De Maasheggen zijn ons meest omvangrijke heggenlandschap waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een verscheidenheid aan planten en dieren. Ooit telde dit geweldige doolhof van heggen en weides een oppervlakte van 15.000 hectare. Slechts 2.000 hectare is nog bewaard gebleven, waaronder het Maasheggenreservaat, beheerd door Staatsbosbeheer.

Kenmerkende vogels in het gebied zijn de grasmus, de braamsluiper en de gekraagde roodstaart. Ook andere vogels vinden hun habitat in de heggen. Ze wonen er het jaar rond, zoals de winterkoning, roodborst, mees, goudvink, geelgors en heggenmus. In de knotbomen broedt de steenuil, dit uiltje komt in groten getale voor. Amfibieën vinden hun weg in de vele poelen in het gebied. In de jaren ‘80 fungeerde het Maasheggengebied als kraamkamer voor de Brabantse dassenpopulatie. Staatsbosbeheer werkt specifiek aan het verbeteren en vergroten van het leefgebied van een vijftal diersoorten: steenuil, sleedoornpage, grauwe klauwier, kamsalamander en patrijs.
Meer informatie over de Maasheggen, de betekenis van UNESCO biosfeer en verhalen uit het gebied zijn te vinden op: maasheggenunesco.com.

terug naar boven >>

 


Bruine Bank

Zes gebieden in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn in de afgelopen jaren aangewezen als Natura 2000-gebied, waaronder drie gebieden voor zee- en kustvogels.

De Bruine Bank moet daar aan worden toegevoegd, zodat zeevogels hier de extra bescherming krijgen die ze nodig hebben. De Bruine Bank is een permanent overstroomde zandbank in de Noordzee, ongeveer 80 kilometer ten westen van IJmuiden.

Deze ondiepe plek is rijk aan vis, bodemleven en een groot aantal zee- en kustvogels. Het gebied is belangrijk voor meer dan 80 vogelsoorten, zoals de noordse stormvogel, jan-van-gent, grote jager, kleine en grote mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zeekoet en alk.Foto: Martha de Jong-Lantink

Zij gebruiken het gebied voor de rui van winter- naar zomerkleed en als foerageergebied om een goede conditie op te bouwen voorafgaand aan de trek naar de broedgebieden. De Bruine Bank heeft een oppervlakte van ruim 128.000 hectare. Maar het is niet het laatste gebied op zee dat in aanmerking komt voor aanwijzing als Natura 2000-gebied.

In de brief aan de minister is gelijktijdig een verzoek gedaan om nader onderzoek te laten uitvoeren naar andere belangrijke vogelgebieden in de Noordzee. Het gaat daarbij om de Vlakte van de Raan, de Borkumse Stenen, de Klaverbank, de Centrale Oestergronden, de Doggersbank en de Hollandse kust van de Tweede Maasvlakte tot Bergen.

Bron: Vogelbescherming Nederland.    
 
     
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


Natuur uit: Krakeling met biefstuk

Ik val van de ene verbazing in de andere als ik tijdens m’n boswandelingen, ondanks het nog vrij droge weer, op veel plaatsen toch al een aantal uit de kluiten gewassen paddenstoelen zie staan. Ze zijn niet te missen! Een jong eikenboompje wurmt zich dapper door de hoed van een prachtige  dennenvoetzwam in de vorm van een krakeling.

Aan de stamvoet van een beuk zie ik een aantal grote waaiervormige platte vruchtlichamen: reuzenzwammen! Deze agressieve zwammen veroorzaken een omvangrijk rottingsproces in de wortels en vormen een van de belangrijkste bedreigingen van verzwakte oude beuken. Maar indrukwekkend zijn ze!

Nog een zwam waar ik letterlijk niet omheen kan. Een joekel van een biefstukzwam! Deze zwam werd in 2017 niet voor niets uitgeroepen tot paddenstoel van het jaar! Het is een eenjarige, zwak parasitaire houtzwam die leeft aan de voet van vrij oude tot oude eiken. Ze worden ook wel op dood eikenhout gevonden, zoals stronken en stobben, maar houden het er veel korter uit dan op een levende boom.

Niet groot maar wel heel opvallend: op één uiteinde van een afgezaagde liggende boom tussen veel gevelde medeslachtoffers vechten goudvliesbundelzwammetjes om een plekje en worstelen zich zij aan zij naar buiten. Dat is dringen geblazen! Cadeautje tot slot: een ‘waslijntje’ met kleurig wasgoed.NATUUR thuis: gesteelde lakzwam

Als ik in m’n tuin opeens een gesteelde lakzwam zie, ben ik heel verbaasd. Hoe komt zo’n lakzwam in vredesnaam hier terecht? Zou het dan toch kloppen wat Mellie Uyldert schreef in haar boek ‘Plantenzielen’, dat een plant (of in dit geval paddenstoel) spontaan verschijnt in je tuin als je last hebt van bepaalde kwaaltjes of ongemakken?

De gesteelde lakzwam is een zwakteparasiet die groeit aan de voet of op stronken van verzwakte en dode loofbomen, voornamelijk beuken, eiken en populieren. In mijn tuin heeft hij de stronk van een omgezaagde kroosjes(pruimpjes)boom uitgekozen.

In het Latijn heet deze paddenstoel Ganoderma Lucidum. Ganoderma betekent ´blinkende huid´. De hoed van deze paddenstoel is dan ook glanzend geelbruin. Lucidum betekent ´blinkend´ of ´helder´. In het Nederlands heet hij Reishi, Japanse lakzwam of lakzwam. 

Als ik een slak zie peuzelen aan de lakzwam, zou ik hem bijna omdopen tot slakzwam, zeker als ik de slak later ook nog zie schuilen onder de hoed tegen de regen. Slimme slak! Door de levendige wildplukcultuur die in Nederland is ontstaan, lopen steeds meer paddenstoelen de kans 'geoogst' te worden. En dat geldt ook voor de gesteelde lakzwam, want er is wereldwijd geen andere paddenstoel zo geliefd als deze! De zwam werd in Zuidoost-Azië 2000 jaar geleden al geoogst voor keizers en koningen, die er volgens de geneesheren van die tijd langer en gezonder door zouden leven.

In China geniet hij aanzien als´paddenstoel der onsterfelijkheid´en´kruid van spirituele kracht´. Wilt u meer weten over de geneeskracht van de lakzwam, dan is het volgende artikel interessant om te lezen: klik hier.

terug naar boven >>

   
 
     
   
   De kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
door Angeline Aben

Het vasteland van Europa kent een flink aantal amfibieën. Amfibieën zijn gewervelde dieren met een zachte, ongeschubde huid, welke goed vochtig gehouden moet worden. De meeste amfibieën beginnen hun leven in het water en zetten het na een gedaanteverwisseling (metamorfose) op het land voort. Vaak keren ze alleen voor de voortplanting naar het water terug.

Leefgebied
Lucht ademende longen staan deze amfibieën, waaronder de kleine watersalamander, toe, om gedurende een langere tijd buiten het water te vertoeven, waarmee zij de eerste groep gewervelden waren die het land bevolkten. Desondanks zijn de meeste huidige amfibieën niet in staat om ver van het water of van een vochtig gebied weg te gaan.

Herkenbaarheid
De kleine watersalamander komt in bijna heel Europa voor en is de meest bekende salamander. Hij is herkenbaar aan de zwemstaart, zwemvliezen en de dunne en gladde huid. Hij verschilt daarin van de hagedis, die er zonder zwemvliezen en met geschubde huid duidelijk anders uitziet. 

Uiterlijk
In het noordelijk deel van zijn verspreidingsgebied bereiken de mannetjes en vrouwtjes een totaallengte van maximaal 110 millimeter. In het zuiden van Europa worden ze slechts 60 tot 90 millimeter lang. De vrouwtjes worden meestal iets groter dan de mannetjes. Vrouwtjes zijn aan de bovenzijde meestal lichtgelig, zandkleurig of olijfbruin gekleurd. Aan het einde van de waterfase verdwijnen de rugkam, staartzoom en de huidzomen aan de tenen grotendeels. De huid wordt dof, fluweelachtig en waterafstotend. Mannetjes van watersalamanders zijn in de paartijd makkelijk te herkennen aan de kam op hun rug of aan hun felle kleuren.

Actief
In de voortplantingstijd (april-mei) zijn de kleine watersalamanders dag en nacht actief. Als voortplantingswateren dienen vooral kleine vegetatierijke, vaak zonbeschenen en soms ook tijdelijke wateren. De vrouwtjes leggen 200 tot 300 eieren op waterplanten of andere voorwerpen in het water. De larven komen na twee tot drie weken uit de eitjes. Tijdens de landfase zijn ze alleen in regenachtige nachten buiten hun schuilplaats waar te nemen. 
Kleine watersalamanders kunnen zich tot 500 meter van het water verwijderen, zelden verder. Na de landfase in de zomermaanden zoekt de kleine watersalamander in de herfst al weer het water op. Op het land zoekt hij de meest uiteenlopende vochtige en koele schuilplaatsen op, waar hij ook overwintert. Soms overwintert hij echter ook in het water.

Eten
De voedselsamenstelling van gedeeltelijk op het land en gedeeltelijk in het water levende kleine watersalamanders is verschillend en seizoensafhankelijk. In de darmen van larven uit hetzelfde water werden hoofdzakelijk ongewervelden aangetroffen, zoals watervlooien, roeipootkreeftjes en dansmuglarven. De kleine watersalamander zelf wordt ondermeer gegeten door de grotere watersalamander en door vissen. Er zijn zeker 20 Europese vogelsoorten bekend die kleine watersalamanders eten, waaronder de ooievaar en de zwarte ooievaar, reigers, spreeuwen en kippen.

Beschermd
Afweergedrag vertonen kleine watersalamanders door in de dichte vegetatie in het water te vluchten, of in het bodemsubstraat. Als ze worden vastgepakt laten ze een piepend afweergeluid horen. In geschikte leefgebieden kan de salamander in grote aantallen voorkomen. 

De kleine watersalamander is, evenals alle andere inheemse -van nature in Nederland voorkomende- amfibieën, beschermd.  

terug naar boven >>

   
 
     
   
   


'Alle ouderen naar buiten'


De jeugd moet meer naar buiten, horen we vaak, maar voor ouderen geldt dat net zo goed! Want natuur heeft een positieve invloed op onze gezondheid en kwaliteit van leven. Buiten zijn vermindert stress, pijn, eetproblemen, depressies en slaapproblemen. Het verbetert je humeur, zelfbeeld en tevredenheid.

Dit boek bevat handvatten voor ouderen, hun verzorgers en vrijwilligers om samen naar buiten te gaan, in beweging te komen en de natuur te beleven, te ontdekken en herinneringen op te halen. Kortom, ontdek de natuur in je buurt en voel je beter!

Jasper de Ruiter is natuurillustrator, daarnaast ontwikkelt hij allerlei producten ter ondersteuning van natuureducatie. Marieke Dijksman is hoofdredacteur van Vogels Junior van Vogelbescherming. Samen schreven ze eerder ‘Alle kinderen naar buiten’. Enkele weken na het verschijnen van dat boek kregen ze al meteen van verschillende zorginstanties de vraag of ze het boek wilden vertalen naar 'Alle ouderen naar buiten'.

Dat het boek er moest gaan komen, was hen meteen duidelijk na het eerste gesprek met het IVN. Ze zijn dan ook erg blij dat ze een samenwerkingsverband zijn aangegaan met het IVN en zo gebruik konden maken van hun expertise en netwerk.

Uitgever:      KNNV Uitgeverij
ISBN:           9789050116701
Pagina’s:      160
Formaat:      19 x 24 cm
Bindwijze:     hardcover
Prijs:           24,95 euro
KNNV-leden 10 % korting

terug naar boven >>

   
 
     
   
   


Boschplaat

De Noordzee krijgt veel meer invloed op de Boschplaat van Terschelling. Zand uit de Noordzee kan ervoor zorgen dat het gebied niet onderloopt als de zeespiegel stijgt. Ook ontstaat er veel meer variatie in het landschap.

Dat is nu zozeer verruigd dat het aantal plant- en vogelsoorten steeds meer afneemt. Dat staat in een visie op de toekomst van het natuurgebied, dat vrijdag 21 september werd gepresenteerd. Voor die visie is samengewerkt met de eilandbewoners. De Boschplaat is een natuurreservaat aan de oostkant van Terschelling dat in beheer is bij Staatsbosbeheer.

Bron: Omroep Fryslân

 


Hulp bij wildspotten

Om te onderzoeken welke dieren van de faunapassages in Friesland gebruikmaken heeft de provincie bij 15 faunapassages camera’s geplaatst. 

Wanneer een dier gebruik maakt van de passage, wordt dit op beeld vastgelegd. Om te bepalen welke dieren er gefilmd zijn roept de provincie liefhebbers op deze beelden te beoordelen op de site wildspotter.nl. Volgend voorjaar worden bij nog 15 faunapassages camera’s geplaatst. Online wildspotten kon al voor de provincies Noord-Holland en Overijssel. Vanaf nu kan ook het wild dat gebruik maakt van de Friese faunapassages online gespot worden. Door te spotten op https://www.wildspotter.nl, draagt de gemeenschap bij aan belangrijk natuuronderzoek in Friesland.

Bron: Provincie FrieslandMidden-Delfland

“Als er één landschap in ons land is dat behoefte heeft aan integrale bescherming dan is het wel Midden-Delfland. Een waardevol en kwetsbaar veenweidelandschap in het meest verstedelijkte deel van Nederland. Het is onvoorstelbaar, maar meer dan tien procent van alle Nederlanders (!) woont direct rondom Midden-Delfland”, aldus Marc van Tweel, directeur Natuurmonumenten.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben een toekomstvisie voor Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ontwikkeld voor de lange termijn. Grote winst op korte termijn valt met name te behalen in de recreatiebossen aan de stadsranden. Door herontwikkeling en een natuurlijker beheer kan de biodiversiteit een forse impuls krijgen. Kansrijk zijn onder meer het Abtswoudse Bos, de zuidrand van Midden-Delfland en de omgeving Krabbeplas en Oeverbos.

Voor de moerasgebieden in Midden-Delfland, en dan met name de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen, zijn betere verbindingen en betere waterkwaliteit van belang. Het oppervlaktewater in Midden-Delfland bevat een overmaat aan bestrijdingsmiddelen, ondanks inspanningen om hierin verbetering aan te brengen.

Het grootste deel van Midden-Delfland bestaat uit weids boerenland, dat van oudsher rijk is aan weidevogels. In deze veenweides van Midden-Delfland is een omslag naar natuurinclusieve landbouw belangrijk voor behoud en herstel van natuur en landschap.
De toekomstvisie ‘Naar een aantrekkelijk en biodivers Midden-Delfland 2040’ van  Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is te vinden op: klik hier

Bron: Staatsbosbeheer

terug naar boven >>

   
 
     
   
   


https://gildevantuinbazen.nl

Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen.

Dat zijn de eeuwenoude landgoederen, tuinen van kastelen, historische buitenplaatsen en kloosters, stadsparken, hortussen en pineta. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door tuinbazen.


terug naar boven >>

   
 
     
   
   


6 oktober - Herfstwandeling in Park Schakenbosch

Op zaterdag 6 oktober gaat IVN Natuurgids Ria Hoogstraat op stap in de natuur.

We maken een herfstwandeling door het mooie park Schakenbosch in Leidschendam en gaan genieten van de geuren en kleuren, paddestoelen en vruchten. U vindt hier bijzondere bomen zoals de moerascypres, vaantjesboom en tulpenboom, maar ook bomen die thuis horen op deze venige grond zoals els, es en wilg.
De wandeling duurt ca anderhalf uur en deelname is gratis. 
We verzamelen zaterdag 6 oktober om 10.00 uur bij de hoofdingang van GGZ Haagstreek/Rivierduinen aan de Veursestraatweg 185, Leidschendam.
Auto’s en fietsen kunt u parkeren bij de voormalige kapel.  
Info tel. 3279349 of www.ivndenhaag.nl.25 oktober - Herfstwandeling op landgoed Duivenvoorde

Op woensdag 25 oktober gaat IVN Natuurgids Ria Hoogstraat op stap in de natuur. Het is herfst op het landgoed. We gaan genieten van de geuren en kleuren, paddenstoelen en vruchten. En niet te vergeten van het bijzondere najaarslicht.

Laat u verrassen door de sfeer op dit mooie oude landgoed.
Kinderen zijn van harte welkom, ze krijgen extra aandacht van de gids.
We verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats, tegenover de beheerderswoning Laan van Duivenvoorde 1, Voorschoten. Toegang 1 Euro, contant te betalen aan de gids of pinnen bij de automaat.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Het park is verboden voor honden.
Info tel. 3279349 of www.ivndenhaag.nl.


terug naar boven
>
>

   
 
   
   
   


Nieuwe bomen in de Maashorst?

'Maashorst heeft meer aan rust dan aan 300.000 nieuwe bomen en struiken'. Nico Ettema van stichting 'Natuurorganisaties De Maashorst' is niet enthousiast over het plan om 300.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten in natuurgebied De Maashorst.

Links: door de mens gemaakte open plekken in het bos groeien al snel weer dicht zonder dat de beoogde variatie is bereikt.

De provincie Noord-Brabant wil er, met geld van de Europese Unie, miljoenen euro's in investeren. De nieuwe aanplant moet de bodemstructuur verbeteren zodat het water beter vastgehouden wordt. Het plan staat haaks op hetgeen de stichting 'Natuurorganisaties De Maashorst' adviseerde in een tussenevaluatie over de afgelopen 8 jaar. Daarin werd vastgesteld dat het gebied vooral is gebaat bij rust en minimale ingrepen van de mens.
Ettema vindt het een onzalig plan om, zoals de Bosgroep Zuid Nederland voorstelt, allerlei loofbomen zoals linde, hazelaar en hagenbeuk te planten. "Die bomen zijn totaal ongeschikt voor De Maashorst want die hebben veel water nodig", zegt hij. "En daar is in De Maashorst juist gebrek aan, zeker in de kern van het natuurgebied."

"Bomen en planten die de afgelopen 12.000 jaar niet spontaan op deze grond zijn geworteld, moet je niet alsnog proberen daar te laten groeien", aldus Ettema. Hij vindt het belangrijker om de waterstand in het gebied te verbeteren. Met het aanleggen en uitdiepen van vennen, het dichtgooien van sloten en de aanpassing van de Venloop is er al veel gewonnen. Daarnaast moeten de laatste boeren die nog midden in het gebied grond hebben, worden uitgekocht.

Bron: Brabants Dagblad


Kauri - ‘Heer van het Woud’

De oudste en grootste boom van Nieuw-Zeeland, een kauri van zo’n 2500 jaar oud, meer dan vijftig meter hoog met een omtrek van maar liefst 13,77 meter, lijkt ten dode te zijn opgeschreven. Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen en Nieuw-Zeelanders de boom om hun respect te betuigen aan de oerkracht. Nu wordt gevreesd voor het leven van de boom, aangezien in het bos waarin de boom staat, het Waipoua Forest in Northland op het Noordereiland, een uiterst besmettelijke en dodelijke kauriziekte is vastgesteld.

Boomexperts hebben internationale hulp ingeroepen om te proberen de oude ‘Heer van het Woud’ nog te redden en de dodelijke ziekte, die overal in het land kauri's aantast, een halt toe te roepen. De bomen zijn Nieuw-Zeelands meest geliefde inheemse bomen en genieten een beschermde status.

De oorspronkelijke Maori-bevolking van Nieuw-Zeeland zien de kolossale boom als een levende, heilige voorouder. Om zulke bomen te verliezen staat voor hen gelijk aan het verliezen van familieleden. Momenteel wordt overwogen reeds geïnfecteerde bomen te vellen. Volgens Amanda Black van het Bioprotection Research Centre van de Lincoln University in Christchurch is het het beste om het bos zo snel mogelijk te sluiten voor bezoekers. "Het woud heeft rust nodig."

Bron: AD


Monumentale bomen in kaart

De vernieuwde Kaart Groen Erfgoed is uitgebreid met monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Het register wordt beheerd door de Bomenstichting, die bomen in kaart brengt vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of beeldbepalende functie voor de omgeving. Het gaat vaak om bomen in een groenaanleg, zoals tuinen van landgoederen en buitenplaatsen. Ook zien we veel monumentale bomen in historische dorps- en stadskernen en particuliere tuinen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelt samen met partners themakaarten over de gelaagdheid van ons cultuurlandschap. Er zijn al digitale kaarten beschikbaar over verstedelijking, verdedigingswerken en agrarisch landschap. De Kaart Groen Erfgoed bevat naast monumentale bomen ook informatie over (rijksbeschermd) aangelegd groen rond buitenplaatsen, een inventarisatie van de nog zichtbare geriefbossen van het Groene Hart, de eerste bosstatistiek uit 1938-1942 en een uitgebreide en actuele inventarisatie van oude bossen, houtwallen en heggen met inheemse bomen en struiken.
Alle landschapskaarten zijn te vinden op de website landschapinnl.nl.

Lees meer over groen erfgoed: Klik hier.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

terug naar boven >>


   
 
     
   
   


IGPOTY-tentoonstelling

7 september t/m 31 oktober

Hortus Amsterdam is de gastlocatie voor de IGPOTY-tentoonstelling. De tentoonstelling toont een reeks foto’s die zijn ingezonden voor de competitie International Garden Photographer of the Year 2018.

De International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) competitie en tentoonstelling wordt ieder jaar georganiseerd vanuit Kew Gardens in Londen en is ’s wereld grootste op het gebied van tuin-, en plantfotografie. Elk jaar doen duizenden fotografen uit binnen- en buitenland mee aan deze wedstrijd.

Foto rechts van Marcio Cabral is de winnaar van de IGPOTY-competitie van 2018.

De tentoonstelling in Amsterdam toont een selectie van winnaars en genomineerden uit de competitie van dit jaar. Deze zijn geselecteerd in verschillende categorieën; van indrukwekkende macro’s tot mistige bossen en adembenemende landschappen.
Gedurende deze periode worden er verschillende activiteiten rond het thema natuurfotografie georganiseerd in de Hortus. Houd hiervoor de activiteiten pagina in de gaten.

Adres: Hortus Amsterdam, Plantage Middenlaan 2a, 1018 DD Amsterdam
Meer info: https://www.dehortus.nl


Landschapsfoto’s Saskia Boelsums
van 5 september t/m 28 oktober

Fotograaf en beeldend kunstenaar Saskia Boelsums heeft een grote liefde voor het Nederlandse landschap. Haar landschapsfoto's met vaak dreigende luchten doen denken aan de oude Hollandse meesters, zoals van Ruisdael.

Haar indrukwekkende beelden zijn te bewonderen in het Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen. De expositie is gratis te bezoeken (woensdag tot en met zondag) op de bovenverdieping van het Bezoekerscentrum aan de Dorpstraat 116 te Nieuwkoop.

Adres: Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen, Dorpsstraat 116, 2421 BC Nieuwkoop. 

Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen van Natuurmonumenten gaat volgend jaar dicht. Natuurmonumenten gaat wel door met de honderden excursies maar wil deze via de lokale ondernemers gaan aanbieden.Wildlife Film Festival
24 t/m 28 oktober 2018

Tijdens de herfstvakantie zijn van 24 t/m 28 oktober op het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) tachtig bijzondere, ontroerende en confronterende natuurdocumentaires uit binnen- en buitenland te zien.
De hoogtepunten van deze vierde editie zijn WAD, SAVING PARADISE ISLAND en YASUNI MAN.

WAD – overleven op de grens van water en land
Als eerste filmploeg legt de crew van Ruben Smit Productions nog niet eerder gemaakte beelden vast van het leven in en rond de Waddenzee. Met de nieuwste filmtechnieken, timelapses, drones, microfotografie en onderwatercamera’s toont filmmaker Ruben Smit de bijzondere natuur van de wadden vanuit alle perspectieven.

Dit unieke Nederlandse natuurgebied en al zijn bijzondere natuurfenomenen is onder- en boven water en in elk jaargetijde geregistreerd vanuit een holistische benadering. Want alles is met elkaar verbonden. Geen aaneenschakeling van mooie plaatjes, maar een duidelijk verhaal met herkenbare iconen zoals de zeehond, de bergeend en de slechtvalk.

Het Wildlife Film Festival Rotterdam vindt plaats in Cinerama Filmtheater.
Bezoekadres: Westblaak 18, 3012KL, Rotterdam
Meer info: http://www.wffr.nl

terug naar boven >>

   
   
 
     
   
   


Reageren op NNN

Deze NatuurNetNieuwsbrief is gratis en verschijnt elf keer per jaar op de eerste van de maand. In de zomer worden de maanden juli en augustus samengevoegd.

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar:
tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar:
 info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook.

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.