Flora en fauna
- Bezemkruiskruid
- Paardenbijter

Natuurnieuws
-
Natuurgebied Kromme Rijn
- Weidevogels en uilen in Noord-Brabant

Natuur Uit en Thuis
- UIT:
'Wooden heart'
- THUIS: Voedselbos

Natuur Plus
- Houtsnipperpaddenstoelen

Natuur kort

- Schooltuinen

- Nieuw Land - Nationaal Park
- Vogelrustgebieden

Website van de maand
- www.hennyvandermeer.com

Excursies
- Herfst op Duivenvoorde

Bomenweetjes

- Schade door schorskever
- Boom van het Jaar
- Drie biljoen bomen

Uit-tips
- Bomen zijn als mensen
- Groene Camera – Natuurfotografie
- Marjolein Bastin – Tekenen is ademen

 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
 
     
   
   


Bezemkruiskruid

Ook dit najaar vrolijkt een heldergeel bloeiend plantje de (tussen)bermen van de snelweg op. Het is Bezemkruiskruid, dat zich de laatste jaren sterk uitbreidt, mede doordat het zaad door voertuigen wordt verspreid.

Het is zo'n 50 cm hoog en bloeit overvloedig vanaf het einde van de zomer tot in de late herfst, wanneer er in het wild nog weinig andere bloemen in bloei staan. Hoe meer zon de plant ‘vangt’ des te uitbundiger de bloei. Het is een ideale aanwinst voor bijen door zijn lange bloeiperiode. Aan het produceren van nieuwe bloemen komt pas een eind als de vorst invalt.

De bloemhoofdjes met 12 tot 14 mooi glanzende heldergeel gekleurde lintbloemen (straalbloemen) lijken op de hoofdjes van Jakobskruiskruid. De soort dankt zijn naam aan de vorm: vanaf de wortel heeft de plant vaak de vorm van een bezem of veger. De plant is afkomstig uit Zuid-Afrika en met woltransporten in Europa aangevoerd. In 1939 is het bezemkruiskruid voor het eerst in Tilburg aangetroffen. Via spoorlijnen en snelwegen is het vervolgens in het hele land verspreid met uitzondering van de Waddeneilanden.

Behalve het feit dat Bezemkruiskruid zo verbluffend snel oprukt, is het een voor mens en dier giftige plant. Dat hoeft geen probleem te zijn, wanneer hij natuurlijke vijanden heeft, maar dat geldt niet voor deze plant. Konijntjes knabbelen er wel even aan, maar vinden het duidelijk niet smakelijk genoeg als dagelijkse kost, de meeste slakken laten de plant links liggen, en tegen de meeste schimmelziekten blijkt het plantje ook bestand.


Paardenbijter

Het is half oktober. In het riet hangt een mooie libel, het is het mannetje van de paardenbijter (Aeshna mixta). De paardenbijter is een vrij kleine echte libel uit de familie van de glazenmakers.

De paardenbijter vliegt laat: van begin juli tot in november. Paardenbijters zijn vooral in de middag actief, op warme avonden zelfs tot diep in de schemering. De paardenbijter bijt geen paarden, maar jaagt op insecten die zich dicht bij het lijf van dieren of mensen ophouden, waardoor het lijkt of hij ze bijt. Als paarden, koeien en andere dieren onder de vliegen zitten, wil een paardenbijter ze daar wel van af helpen.

Paardenbijters zitten regelmatig langs bosrandjes en op andere beschutte warme plekken. Daar jagen ze op vliegen, muggen en andere insecten. Vooral ’s avonds zijn groepjes jagende paardenbijters te zien, op enige meters hoogte heen en weer vliegend langs de bomen, tot ver weg van het water. Mannetjes vertonen territoriaal gedrag langs de waterkant, maar zijn minder agressief dan andere glazenmakers. Bij het mannetje zijn de vlekken op het lijf blauw; bij het vrouwtje groengeel. De lichaamslengte van volwassen dieren ligt rond de 6,3 cm.

In Nederland plant de paardenbijter zich voort in allerlei typen stilstaand water, waaronder kleine en middelgrote plassen, poelen, tuinvijvers en sloten. Eitjes worden door het vrouwtje afgezet in allerlei levende en dode plantendelen. Het aantal waarnemingen ervan is gering. Daarom wordt aangenomen dat vooral in de nazomer veel paardenbijters vanuit Midden-Europa hier arriveren.

Omdat het best lastig is om de verschillen bij glazenmakers te herkennen is de gratis herkenningskaart (Glazenmakers herkennen) van de Vlinderstichting een handig hulpje.

Meer info: klik hier

terug naar boven >>


   
 
     
   
   


Natuurgebied Kromme Rijn


Het gebied langs de Kromme Rijn in Werkhoven werd in 2008 ingericht als natuurgebied. Inmiddels is het begroeid geraakt met onder andere wilgen, elzen, gras en riet.

Het water uit de Kromme Rijn kan er daarom niet meer goed doorheen stromen en de vissen kunnen de geul onvoldoende gebruiken om te paaien. Om verlanding in de toekomst te voorkomen wordt de haakse monding van de geul aangepast, zodat het water uit de Kromme Rijn makkelijker de nevengeul in kan stromen. Ook de bochten worden verbreed, zodat het water beter door kan stromen en spontane begroeiing minder kans krijgt.Foto: Kromme Rijn

Daarnaast wordt overtollige begroeiing van de oevers van de geul en de poel verwijderd. De ooievaarspaal wordt vernieuwd en er komt een nieuwe picknickbank.
Het onderhoud is -afhankelijk van het weer- eind oktober afgerond. Er wordt gewerkt volgens een ecologisch verantwoord werkprotocol dat rekening houdt met de aanwezige planten en dieren.

Bron: Gebiedscoöperatie O-gen

terug naar boven >>

 


Weidevogels en uilen in Noord-Brabant

Jaarlijks werken circa 1.200 vrijwilligers in Noord-Brabant aan de bescherming van weidevogels en uilen. Samen met boeren en erfeigenaren wordt gewerkt aan broed- en voedselgelegenheid.Er werden dit jaar minder legsels van weidevogels beschermd en het aantal uilen lijkt stabiel. De gegevens van de weide- en akkervogelbescherming worden opgeslagen in de landelijke Boerenlandvogelmonitor, die wordt beheerd door LandschappenNL. De gegevens van de bescherming van de steen- en kerkuil komen in de Uilenmonitor, onder beheer van Brabants Landschap.
In totaal werden ruim 4.300 legsels door vrijwilligers opgespoord en waar nodig beschermd. Hiervan werd bijna 73% succesvol uitgebroed. Het probleem in de achteruitgang ligt bij de slechte kuikenoverleving en niet bij het nestsucces. Kuikens hebben onvoldoende dekking en voedselmogelijkheden in de Brabantse landbouwgebieden. Hierdoor verhongeren ze of vallen ze ten prooi aan roofdieren. In een aantal gebieden wordt geïnvesteerd in betere kuikenomstandigheden. Dat gebeurt met akkerranden, kruidenrijk grasland en plasdras. In deze regio’s herstellen de weidevogels wel en keren kritische soorten als slobeend, steltkluut en kemphaan weer terug. Hoewel sommige uilen in 2018 al vroeg begonnen met broeden, bleek halverwege het broedseizoen dat er ook veel verlate broedsels waren. De extreme droogte kan hierbij een rol gespeeld hebben, droogte betekent over het algemeen minder voedsel.

Normaal hebben steenuilen gemiddeld de laatste week van mei hun jongen en kerkuilen ongeveer de eerste week van juni. Dat bleek dit jaar niet zo. Het aantal broedgevallen bij de steenuilen zal ruimschoots boven de 1.000 uit komen en bij de kerkuil zijn dat er vermoedelijk ruim 400.

Bron: Brabants Landschap

   
 
     
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


Natuur uit: ‘Wooden Heart’

Oktober is al over de helft... maar de ‘zomerkoek’ is nog steeds niet op, dus ik neem nog een stukje. Dat stukje bestaat uit een wandeling op landgoed Den Treek-Henschoten.

Omdat ik op de ‘verkeerde’ parkeerplaats begin, loop ik naar het officiële startpunt van de route door een bomenlaan met zulke schittterende herfstkleuren dat ik die extra kilometer voor geen goud had willen missen! Onderweg word ik nieuwsgierig bekeken door een roodborstje en zie ik, ondanks deze droge periode, ook al een enorme ‘rood met witte stippen’, de hoed is maar liefst 19 cm in doorsnee!

Aan het eind van een (doodlopend) paadje bevindt zich een statig hek. ‘Verboden toegang’. Er achter ligt een dichtbegroeide tuin met veel naaldbomen. Ik kijk door de spijlen van het hek want ik hoor vlakbij een heel hoog, bijna muize-achtig geluidje. M’n ogen speuren langs de takken en dan zie ik hem! Het is een goudhaantje. Dit minivogeltje met een gewicht van zo’n 7 gram is zelfs lichter dan het winterkoninkje.

Met zijn miniatuur snaveltje pikt hij tussen de naalden naar luizen, spinnetjes en kleine insecten. Wat een verrassende ontmoeting! Even later strekt een prachtig bladertapijt zich voor me uit. Opeens zie ik iets liggen, en niet zomaar iets. Eenzaam tussen de bladeren ligt een hart, een ‘wooden heart’. Een gebroken hart zelfs. Zit er een verhaal achter? Vast wel... maar dat mag je zelf invullen.


NATUUR thuis: voedselbos

Een artistiek toegangshek in de vorm van een boomblad geeft toegang tot een heel bijzonder stukje natuur: het voedselbos aan de rand van Vlaardingen.

Of ik in de wildernis ben beland... Het regent al wekenlang niet, maar het gras is kletsnat van de dauw, dus ook m’n schoenen zijn binnen de kortste keren doorweekt. Het zij zo, die drogen wel weer een keer. De zon wordt betoverend gefilterd door hoge bomen. Behalve het geluid van veel vogels, is het er stil en ruig. Het voedselbos is ontworpen met permacultuur als uitgangspunt. In eerste instantie lijkt het of er alleen maar héél veel ‘onkruid’ groeit, maar als ik goed kijk, zie ik appel- en perenboompjes, aalbessen- en frambozenstruiken. Er zijn ook allerlei planten spontaan opgekomen in en rondom het bos.

Onkruiden? Welnee! De natuur heeft altijd wel iets te bieden aan eetbare wilde planten, bloemen en noten. Elk seizoen kent z’n eigen lekkernijen. Er hangt nu een overvloed van mispels aan de bomen. De oogst kan beginnen zodra de kleur van de vruchten roestbruin is. Zij hebben niet per sé vorst nodig om genietbaar te worden, maar het rijpingsproces wordt er wel door versneld. De in oktober geoogste vruchten moeten nog een tijdje blijven liggen, want pas wanneer de vrucht zacht is geworden, kan de fermentatie beginnen. Via een dikke boomstam over een brede sloot kom ik uiteindelijk weer bij het hek. Het ontwerp voor het voedselbos werd gemaakt door het Rotterdam Forest Garden Netwerk.
Over het RFGN is meer informatie te vinden via hun website.

terug naar boven >>

   
 
     
   
   


Houtsnipperpaddenstoelen

Houtsnippers. Sommige paddenstoelen zijn er gek op. Ze hebben een voorkeur voor hout als voedingsbodem. Voor zo’n 26 paddenstoelsoorten blijken houtsnippers een ideale voedingsbodem te zijn.

Eén van die paddenstoelen is de Kleine stinkzwam (links). Het is een sierlijk zwammetje met een grote aantrekkingskracht voor aasvliegen. Hij komt van juni tot oktober in loofbossen en gemengde bossen voor op houtsnippers, maar ook vaak op aarde of vermolmde stronken. De vruchtlichamen zijn vijf tot tien centimeter hoog en niet veel dikker dan een vinger. Vaak vallen ze snel om nadat ze uit het heksenei zijn gekomen. Ze stinken naar kattenpoep, maar je moet er dat wel met je neus bovenop zitten.

Ook een liefhebber van houtsnippers is de opvallende Oranjerode stropharia (onder links), een plaatjeszwam die zijn oorsprong heeft in Australië en met de wind mee naar Europa is gekomen. Hij voelt zich inmiddels ook thuis op dood hout in bossen en op ruige plekjes met brandnetels en dood materiaal. Het is een algemeen voorkomende felgekleurde paddenstoel van een bescheiden formaat. De slijmerige hoed met een doorsnede tot ongeveer 7 centimeter is al van verre zichtbaar door zijn opvallende kleur en glans. Vaak heeft de hoedrand een wit stikselrandje.

Een heel tere, maar mooie bewoner van houtsnippers is het hazenpootje (onder midden). Soms lijkt hij op aarde te groeien, maar die blijkt dan altijd rijk aan weinig verteerde houtresten. De smalle capsule-vormige hoed van jonge exemplaren van het hazenpootje is bezet met witte haren. Slechts enkele uren later is de hoed vrijwel kaal, in het midden vlak met een rand die sterk naar boven en naar binnen krult (onder rechts). Als de sporen rijp worden, vervloeien de plaatjes tot een zwarte "inkt", net als bij andere "inktzwammen".

De zwamvlok bevindt zich in vochtig dood loofhout, bijvoorbeeld in houtsnippers in plantsoenen, en leeft dus als saprofiet. De hoed splijt vaak vanaf de rand als hij zich uitvouwt. De plaatjes lopen over in de steel, staan dicht opeen, zijn in eerste instantie bleek en ietwat doorschijnend, maar worden al snel grijs, en daarna zwartachtig om vervolgens te vervloeien tot een zwarte, dikvloeibare sporenmassa (de "inkt")(onder links). In Nederland komen 108 soorten Franjehoeden voor en 28 variëteiten (onder midden en rechts). Franjehoeden leven van dood organisch materiaal en worden gevonden op snipperhopen, composthopen, op dood hout, op mest en op de grond. De meeste soorten zijn fragiel en onopvallend vanwege hun ingetogen kleuren: donkere tot roodbruine, bruine, grijze en bleke kleuren met overgangen. De plaatjes zijn eerst lichtcreme tot grijs, maar worden later onder invloed van de sporenontwikkeling purper- tot roodbruin tot bijna zwart.

In de heemtuin Capelle (Capelle aan den IJssel) zijn in de herfst veel paddenstoelen te zien. Zoveel zelfs dat de Heemtuin een belangrijke plaats is geworden voor mycologen. 
Af en toe worden er nieuwe houtsnippers op de wandelpaden gestrooit, deze houtsnippers van verschillende boomsoorten zijn een ideale voedingsbodem voor de vele paddestoelen die er elk najaar te zien zijn.

Honderden natuurliefhebbers uit binnen- en buitenland bezoeken graag meerdere keren de Heemtuin op zoek naar één van de ruim 90 paddenstoelensoorten die de Heemtuin rijk is. Met name de inktviszwam, die zeldzaam is in ons land komt er rijkelijk voor. De heemtuin is ongeveer een hectare groot en bestaat uit kleine kavels die tussen de sloten liggen. De toegang is gratis en de heemtuin is altijd open.

Adres: 's-Gravenweg 327, Capelle aan den IJssel, tegenover kinderboerderij "Klaverweide".

terug naar boven >>

   
 
     
   
   


Schooltuinen

Kinderen eten op jonge leeftijd meestal weinig (soorten) groente. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die na een groeiseizoen tuinieren in een schooltuin meer gewassen herkennen en groenten lekkerder gaan vinden. Door het tuinieren in schooltuinen nam de kennis van 10 verschillende gewassen beduidend toe en wisten ze na het tuinieren beter aan te geven hoe lekker ze bepaalde groenten vonden.

Op dit moment worden door verschillende provincies subsidies uitgegeven aan scholen om hun schoolpleinen te vergroenen. 'Hier liggen kansen om bij het herinrichten van schoolpleinen ook een deel te ontwikkelen als moestuin. De moestuin is een rijke leeromgeving en een mooie context om ook andere vakken, zoals rekenen en taal aan bod, te laten komen', aldus Annerie Rutenfrans van Adviesbureau Beleef en Weet.

Zie voor meer informatie deze publicatie op de site van Food Science and Nutrition.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

 


Nieuw Land - Nationaal Park

Minister Schouten heeft Nieuw Land aangewezen als nationaal park. Deze aanwijzing is geschied op verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, die in maart 2018 het gebied Nieuw Land hebben voorgedragen voor de status van nationaal park.

Het gebied voldoet aan de criteria zoals gesteld in de Wet natuurbescherming. Nieuw Land voegt deltanatuur toe aan het bestaande stelsel van nationale parken. Het nationaal park Nieuw Land heeft een omvang van circa 28.903 hectare, waarvan ruim driekwart bestaat uit water.


De Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en de Marker Wadden vormen met circa 25.886 hectare de kern van het nationaal park. Samen vertellen zij het verhaal van de inpoldering, pionieren en het ontstaan van unieke natuur.

De aanwijzing van het nationaal park Nieuw Land heeft geen gevolgen voor eigenaren en gebruikers van de gronden en wateren in het nationale park en het omliggende gebied.

Zie voor een kaart van het Nationaal Park Nieuw Land de site van de Staatscourant.

Bron: StaatscourantVogelrustgebieden

De watergebieden in Friesland waar vogels kunnen rusten zijn dit jaar duidelijker aangegeven dan voorgaande jaren. Er zijn meer boeien die de vogelrustgebieden markeren. Ze zijn bovendien voorzien van nieuwe stickers.
Het vogelrustseizoen is op 1 oktober ingegaan. Beroepsvaarders en watersporters wordt gevraagd de gebieden niet in te varen tot 1 april.

De rustgebieden liggen vooral in het Friese Merengebied en de Alde Feanen. Hier leven bijzondere vogels, zoals de wintertaling, de slobeend en het nonnetje.

Ze eten en rusten hier om reserves op te bouwen voor hun lange vlucht naar het zuiden. Het is belangrijk dat ze niet onnodig opvliegen, dat gaat ten koste van de energiereserves.


Meer info is te vinden op website van de provincie Friesland.

Filmpje: klik hier

Bron: Provincie Friesland

terug naar boven >>

   
 
     
   
   


http://www.hennyvandermeer.com

Een website met zoveel om te bewonderen dat we deze graag onder de aandacht willen brengen!

In het werk van Henny van der Meer is verbinden en vertakken een belangrijk thema, zoals het zaad wortel schiet en vervolgens tot een stam uitgroeit, die zich weer vertakt. Het maakt duidelijk dat het één niet zonder het ander kan ontstaan. Zonder zaad geen wortels, zonder wortels geen stam en takken. De kunstenaar vertaalt dus groeiprocessen in verbindingen tussen de verschillende delen van een boom. Tussen wat was, is en komt.

Nog tot zaterdag 10 november
GALERIE ROGER KATWIJK

Force of Nature
Woensdag - Zaterdag: 12.00 - 18.00
20 oktober tot 10 november 2018

Adres: Prinsengracht 737, 1017JX Amsterdam
Meer info: www.rogerkatwijk.com

terug naar boven >>

   
 
     
   
   


Woensdag 28 november 2018 - Kale bomen op landgoed Duivenvoorde

Op woensdag 28 november gaat IVN Natuurgids Ria Hoogstraat op stap in de natuur. Het is herfst op het landgoed. We gaan kijken naar de bomen die nu bijna allemaal kaal zijn.
  

Er is veel aan te zien: paddenstoelen, vogelnesten, mossen en korstmossen (midden), vreemde aangroeisels met nog vreemdere namen zoals warrelknoest, heksenbezem (rechts) en maretak.

Ook de knoppen van bladeren en bloemen zijn al klaar voor de nieuwe lente. Laat u verrassen door de kale bomen op dit mooie oude landgoed. Kinderen zijn van harte welkom, ze krijgen extra aandacht van de gids.

We verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats, tegenover de beheerderswoning Laan van Duivenvoorde 1, Voorschoten. Toegang 1 Euro, contant te betalen aan de gids of met PIN-pas bij de kaartjesautomaat voor de stenen brug.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Het park is verboden voor honden.

Info: tel. 070-3279349 of www.ivndenhaag.nl


terug naar boven
>
>

   
 
   
   
   


Schade door schorskever

De houtprijzen zijn in Duitsland sterk gedaald. Dat hangt samen een invasie door de schadelijke schorskever die miljoenen sparren heeft geïnfecteerd.

Het kevertje van amper enkele millimeters groot kan een volwassen spar in enkele weken doen afsterven. Alleen al in Nordrhein-Westfalen stierven 2 miljoen sparren. Enkele weken geleden werd dat aantal nog maar op de helft geschat. Een einde aan de aantastingen lijkt bovendien nog niet in zicht.


Bron: Het Nieuwsblad


Boom van het Jaar

De Anneville eik (in de volksmond Troeteleik), staand in de middenberm van de A58 in de provincie Noord-Brabant, is de winnaar geworden van de eerste Nederlandse Boom van het Jaar verkiezing. De boom wint met een overweldigende meerderheid van 2834 stemmen.


Troeteleik (Anneville eik)
Troostboom (midden) 
Makke Janne (rechts)                                                         

Op nr. 2 eindigde De Troostboom (Limburg) met 1858 stemmen.
Op nr. 3 De Makke Janne (Utrecht) met 986 stemmen.

Lees meer: https://bit.ly/2yispcM


Drie biljoen bomen

Er staan meer dan 3 biljoen bomen op aarde, dat zijn ongeveer 422 bomen per persoon. Maar het totale aantal bomen is sinds het begin van de menselijke beschaving bijna gehalveerd. Ecosystemen met een lange levensduur, zoals bossen, zijn kwetsbaarder voor relatief snelle veranderingen in het ecosysteem zoals klimaatverandering veroorzaakt.

Bossen hebben veel belangrijke functies: via fotosynthese produceren ze zuurstof en biomassa, ze bieden onderdak aan verschillende diersoorten en mensen, beïnvloeden weerpatronen en ze leggen koolstofdioxide vast.

Door bossen duurzaam te beheren kunnen deze functies in de toekomst door bossen vervuld blijven worden en kunnen bossen helpen bij het voorkomen en opvangen van klimaatverandering. Het Europese bos veroudert waardoor het minder koolstof uit de atmosfeer omzet in biomassa. Desondanks leggen Europese bossen jaarlijks nog zo'n 362 miljoen ton CO2 vast. De meeste bossen staan in ontwikkelingslanden. Deze landen hebben vaak minder middelen om ontbossing tegen te gaan.

Bron: Wageningen Universiteit

terug naar boven >>


   
 
     
   
   


Thematentoonstelling Bomen zijn als mensen

Zondag 7 oktober 2018 t/m zondag 24 maart 2019

In de nieuwe tentoonstelling is de boom als uitgangspunt genomen en is men op zoek gegaan naar de overeenkomsten tussen mensen en bomen.

Silenced - Floris Brasser (rechts)

Het vanzelfsprekende van de tentoonstelling ‘Bomen zijn als mensen’ is het feit dat er in bomen al torsen te herkennen zijn voordat ze als kunstwerk tot torso transformeren. Een gevorkte tak, een vergroeide stam of een afgeknot corpus. Het is verleidelijk om de beelden van natuurlijk gevormde torsen in een omgekeerde gevorkte stam of tak te verbinden met de mythologische begrippen over de omgekeerde boom, de arbor inversa.  
U ziet beelden die geïnspireerd zijn door bomen maar ook beelden die zijn als bomen, of omgekeerd bomen die beeldhouwwerken zijn. Eén van de nieuwe beeldhouwers is Floris Brasser, hij is als het ware met bomen vergroeid.

Adres: Beeldengalerij Het Depot, Arboretumlaan 4, 6703 BD Wageningen
Meer info: klik hier


Groene Camera – Natuurfotografie in de Lage Landen
t/m februari 2019

Op 7 oktober is de expositie van de winnaars van de Groene Camera 2018 geopend. Meer dan zesduizend beelden werden ingezonden in negen verschillende categorieën. Indrukwekkende landschappen, dieren in actie, kleurrijke insecten en kunstzinnige beelden. De tentoongestelde foto's vormen de top van de Nederlandse natuurfotografie.

Daan Schoonhoven, één van de initiatiefnemers van de Groene Camera, zegt over de tentoonstelling:  “Het cliché luidt: een beeld zegt meer dan duizend woorden… Sprekende natuurfoto’s spelen een belangrijke rol in het versterken van het besef dat onze natuur mooi en bijzonder en daarom ook iets is om zuinig op te zijn. Deze gedachte is mijn persoonlijke motivatie geweest om de natuurfotografieprijs de Groene Camera in het leven te roepen. Nederland telt wel 400.000 mensen die zich natuurfotograaf noemen! Velen van hen zijn geen professional, maar hun foto’s zijn wel van professioneel niveau. Dit verdient een eigen grote fotoprijs”.

De expositie is te bezoeken tot ongeveer februari 2019. (Exacte eindatum nog niet bekend.)

Vos (Foto: Nils Poldervaart)

Adres: Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Tel.: 070-3381 354 (of -355)
Meer info: klik hier


Marjolein Bastin – Tekenen is ademen
29 september 2018 t/m 17 maart 2019

Ter gelegenheid van het jubileumjaar van Marjolein Bastin organiseert het Noord-Veluws Museum een grote tentoonstelling van haar originele aquarellen. Hoewel Bastins werk internationaal bekend is geworden, zijn de originele aquarellen zelden te zien.

Het Noord-Veluws Museum biedt dit najaar de unieke gelegenheid om ruim 120 originele werken van dichtbij te bewonderen. In de tentoonstelling zal er veel nieuw werk van haar hand te zien zijn. Behalve tekeningen zijn ook authentieke spulletjes van de kunstenares te zien, zoals een vogelnestje met eitjes, haar tekenmaterialen en oude (natuur)boekjes van Jac. P. Thijsse.
Op zaterdag 1 december 2018 is Marjolein Bastin in het Noord-Veluws Museum aanwezig om te signeren. De signeersessie duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Adres: Noord-Veluws Museum, Winckelweg 17a, 8071 DN Nunspeet
Meer info: klik hier


terug naar boven >>


   
   
 
     
   
   


Reageren op NNN

Deze NatuurNetNieuwsbrief is gratis en verschijnt elf keer per jaar op de eerste van de maand. In de zomer worden de maanden juli en augustus samengevoegd.

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar:
tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar:
 info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook.

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.