Flora en fauna
- Oeverzegge
- Winterkoning

Natuurnieuws
- Open natuurgebieden groeien dicht
- Nieuwe natuurbruggen

Natuur Uit en Thuis
- UIT: in vuur en vlam

- THUIS: altijd op zoek naar eten

Boekennieuws
- Jan Wolkersprijs 2020


Natuur kort
- Bijvriendelijkste gemeente 2020

- Rode lijst Nederlandse zoogdieren
- Herstel kalkgraslandjes

Natuurexcursie
- Geen

Websites van de maand
- Virtueel door Nederlands mooiste natuurgebieden

Bijzondere dagen in december
-
Vijf dagen


Natuur Plus
-
Wintertaling

Bomenweetjes
-
Bosgrond
- Walnoot
- De waarde van één enkele boom...

Uit-tips
- Kerst in Huygens' Hofwijck en Museum Swaensteyn
- Bomenwandeling Dordrecht
- Film: de stad als bos
- ‘Van onschatbare waarde’ 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Oeverzegge (Carex riparia)

Als u langs een natuurvriendelijke oever loopt, let dan eens op of u de oeverzegge ziet. De oeverzegge bloeit in mei en juni. U herkent de soort aan de mannelijke bloemen: opvallende slanke zwarte pluimen.

De vrouwelijke bloemen zitten aan dezelfde plant maar zijn pas te zien als u dichterbij komt omdat ze onder de mannelijke bloemen zitten. De bloemetjes van de oeverzegge veranderen sterk in uiterlijk en bezitten een buitengewone schoonheid.

De plant wordt 60-120 cm hoog en heeft lange, kruipende wortelstokken. De oeverzegge is éénhuizig en éénslachtig, omdat de bloem óf mannelijk óf vrouwelijk is, maar één plant beide bloemen herbergt. Het geslacht zegge is goed te herkennen aan de scherpe driehoekige stengels. De Friezen noemen zegge ‘Trijekantgers’ (driekantgras).
Zegge stamt uit het Indogermaanse woord ‘seq’ dat snijden betekent. Carex stamt van een oud woord ‘ceiro’ dat ‘ik snij’ betekent. Beide namen zijn gegeven nadat iemand de ruwe bladeren snel door zijn handen liet glijden… Riparia betekent aan oevers groeiend.

Voor de oeverzegge is een periode van kou de belangrijkste voorbereiding voor het kiemen van de zaden. De zaden vallen ergens in het jaar op de grond maar zitten ‘op slot’. Dit wordt kiemrust genoemd. Wanneer het zaadje een langere periode van kou om zich heen ervaart, kiemt het.

Bron o.a.: Bijvoet Tegemoet


Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

Wie kent hem niet... dit kleine compacte kaneelbruin gekleurde drukke vogeltje met donkere dwarsstreepjes en een lichte wenkbrauwstreep. Karakteristiek is het korte opstaande staartje en het spitse snaveltje dat iets naar beneden is gebogen. Het winterkoninkje is het op één na kleinste vogeltje van Nederland en weegt slechts 9 gr.

Winterkoninkjes broeden en overwinteren hier. Het zijn standvogels. Bij het horen van de naam winterkoning zou je denken dat ze ‘s winters wel tegen een stootje kunnen maar dat valt tegen. In koude nachten kruipen groepen winterkoningen dicht tegen elkaar om warm te blijven. Een aantal overleeft winters met langdurige vorst en sneeuw vaak niet. In de winter worden onze winterkoninkjes aangevuld met exemplaren uit de meer noordoostelijk gelegen broedgebieden. De Latijnse naam Troglodytes troglodytes betekent holbewoner.

Winterkoninkjes hebben veel bijnamen: klein jantje, duimeling, duimpje en klein duimpje, tuinkruipertje, heggenkruipertje en klein muuske. Die laatste naam heeft hij te danken aan zijn hyperactieve manier van bewegen wat doet denken aan een muis. Op de grond, bij en in struikgewas zoekt hij al scharrelend zijn kostje bij elkaar. Onder andere insecten, insectenlarven, kleine wormen en spinnen. Ook uit kleine spleten van bijvoorbeeld schors kan hij allerlei eiwitrijk gedierte peuteren. Broeden doen winterkoninkjes in bossen en parken met veel ruige ondergroei. Maar ook bij boerenerven, in heggen en knotbomen. Het nestje wordt gebouwd in oude boomholten, in gebruikte vogelnesten, in klimop, struiken en takkenhopen. Maar zelfs (zoals op de foto) in een bos touw in een tuinschuurtje. 

Om een vrouwtje te versieren bouwt het winterkoninkje drie of vier nesten, nodigt zijn vriendinnetje uit om ze te inspecteren en als er een in de smaak valt, wordt zowel hij als het nestje door haar geaccepteerd. Na het huwelijk is zij het, die het interieur aanbrengt en de woning stoffeert met zacht materiaal, voornamelijk veertjes.

Loop je buiten en hoor je heel luid een reeks snelle schetterende klanken met een triller en een hoge toon op het eind dan kan het niet missen: je hoort het winterkoninkje. Bijna niet te bevatten dat er zoveel geluid uit zo'n klein vogeltje kan komen!

terug naar boven >>

   
       
   
   


Open natuurgebieden groeien dicht

Landschappen die van oudsher grotendeels open zijn zoals heide, halfnatuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar meer met bomen en struiken bedekt geraakt.

Dit blijkt uit nieuwe analyses van gegevens uit het Landelijk Meetnet Flora, uitgevoerd door het CBS. Heide, halfnatuurlijk grasland en open duin zijn begroeiingstypen die grotendeels in natuurgebieden liggen. Van nature gaan deze over in bos doordat er bomen en struiken verschijnen. Terreinbeheerders gaan dat tegen om de diversiteit aan landschappen en soorten in stand te houden. Dat kan door regelmatig te maaien, grazers in te zetten, of de jonge bomen en struiken te verwijderen.Sinds 1999 is het dichtgroeien met bomen en struiken van open begroeiingstypen in Natura 2000-gebieden toegenomen, het sterkst in halfnatuurlijk grasland.

terug naar boven >>

 


Nieuwe natuurbruggen

Wilde dieren kunnen vanaf oktober 2020 voortaan weer veilig op grote delen van de Veluwe komen door twee nieuwe natuurbruggen.

De natuurbrug over de N302 is vernoemd naar oud Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, als dank voor zijn grote bijdrage aan Gelderland. De brug over de N344 gaat Aardmansberg heten. De Aardmansberg is een 100 meter hoge heuvel in de stuwwal en een van de hoogste toppen op de Veluwe. (Volgens een oude sage woonde in de Aardmansberg al eeuwen een kwaadaardig aardmannetje dat voorbijgangers angst aanjoeg. Hij zou wonen in een ondergronds gangenstelsel).

De natuurbruggen lopen over de N344 tussen Hoog Soeren en Nieuw Milligen en over de N302 bij Kootwijk. Hierdoor zijn de Noord- en Zuid-Veluwe weer met elkaar verbonden. Er zijn nu in totaal 13 grote ecoducten in Gelderland. De twee natuurbruggen zijn het sluitstuk van een jarenlang proces. De natuurbrug Aardmansberg is een belangrijke schakel en onderdeel van de heidecorridor over heel Kroondomein Het Loo. Die loopt vanaf Hoog Buurlo over de A1, via de natuurbrug Asselsche Heide over de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort, nu over de N344, verder naar het noorden bij de Gortelse berg.

Filmpje over de natuurbruggen: klik hier

Bron: Provincie Gelderland

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


NATUUR uit: in vuur en vlam

Eind oktober. Bespied door een nieuwsgierig ‘boombeestje’, doorkruis ik via een kronkelend lang vlonderpad (hoe langer hoe liever) de kletsnatte natuur in het Lheebroekerzand (Dr).   

Ik bewonder indrukwekkende bomen, slanke trechterzwammen, fragiele hazenpootjes, maar ook een een grote lijster en goudhaantjes. Rond de Meeuwenplas in het Orvelterzand ga ik bewust langzamer lopen omdat ik zo lang mogelijk wil genieten van een schitterend goudgeel pad zoals ik het nog maar zelden heb gezien! In november wijst de thermometer nog steeds 17 graden aan, er is zon, bijna geen wind... waar is de herfst? De temperatuur breekt warmterecords, dus geniet ik op de Turnhoutse heide (NB) opnieuw van warme herfstkleuren, paddenstoelen zoals cantarellen, witte tandzwammen, dennenvoetzwammen, roodgerande houtzwammen en fopzwammen en een verscholen kapelletje op Belgisch grondgebied.

Het mooie weer weet van geen wijken, dus zak ik een week later weg in een dik bladertapijt tussen hoge beuken, die met elkaar een lange schitterende laan vormen in de route Traaij - Traay (mooisteroutes.nl) bij Maarn (U). Het pijpensto staat in vuur en vlam en plooivlieswaaiertjes versieren afgebroken boomtakken. Vooral hun onderkantje lijkt op echt kant. En op de zandverstuivingen grijpen grillige boomwortels zich vast in het stuivende zand. Wat een heerlijke herfst!


|NATUUR thuis: altijd op zoek naar eten

Nu het kouder wordt, zijn steeds meer vogels de hele dag bezig met het zoeken naar voedsel. Het roodborstje scharrelt weer in m’n tuin, de heggenmus laat zich wat vaker zien en het paartje tortelduiven weet feilloos waar en wanneer hun maaltijd wordt geserveerd.

De ongeduldige merels hebben de cotoneaster al bijna leeg gegeten. De grote bonte specht vindt regelmatig een lambertsnoot op de grond, klemt die handig tussen een spleet in een paaltje om hem vervolgens te kraken. Elke dag strijken er wel zo’n 30 - 40 mussen neer op m’n ‘gedekte’ tuintafel. Als dank klinkt urenlang bijna onophoudelijk hun gezellige gekwebbel vanuit de struiken. De blauwe reiger doet zich tegoed aan rivierkreeftjes uit de sloot en in het weiland laten smienten zich het gras goed smaken.


Maar bij een straffe windkracht 7 valt het niet mee om als vogel je kostje in de open polder bij elkaar te scharrelen.

De zilverreiger heeft even andere kopzorgen en ‘halswerk’ om zijn verwaaide lange nek rechtop te houden. De roodborsttapuit klemt zijn pootjes stevig om een lisdodde en een torenvalkje kiest er voor om niet biddend vanuit de lucht maar zittend vanaf een paaltje haar prooi op te sporen.

’s Winters is het niet makkelijk om buiten in de natuur te overleven. Veel tips over het voeren van vogels leest u in de special van vogelbescherming: klik hier

terug naar boven >>

   
     
   
   


Jan Wolkers Prijs 2020


De prijs voor het beste natuurboek, gaat dit jaar naar het boek ‘Wat bomen ons vertellen’ van Valerie Trouet. De prijs is uitgereikt tijdens een live-uitzending van het NPO Radio 1-programma 'Vroege Vogels'.

Wat bomen ons vertellen is verschenen bij uitgeverij Lannoo en gaat over wat je kunt leren over de geschiedenis en klimaatverandering door het bestuderen van jaarringen van bomen.


terug naar boven >>

 
   
   
   


Bijvriendelijkste gemeente 2020

Gemeente Utrecht is door 'Nederland Zoemt' gekozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De integrale aanpak van acties rondom biodiversiteit en bijen is één van de belangrijkste redenen geweest van de jury om te kiezen voor deze gemeente.

Op dit moment zijn er ruim 100 wilde bijensoorten in de stad te vinden. Dit is het gevolg van het plan van de gemeente om bijen het hele jaar door te voorzien van voedsel in de stad. Opvallende acties zoals het megabijenhotel op een reclamemast langs de A2, bijvriendelijke planten en ecologisch maaien hebben hier flink aan bijgedragen. Daarnaast hadden de inwoners van Utrecht ook hun aandeel in deze uitdaging. Ze hielpen bijvoorbeeld in parken en er is in iedere wijk een groenadviseur benoemd.

Om de inzet van gemeentes te stimuleren kiest 'Nederland Zoemt' jaarlijks de bijvriendelijkste gemeente. De helft van de wilde bijensoorten wordt op dit moment bedreigd.

In totaal zijn er 67 bijvriendelijke gemeentes in Nederland. Een gemeente wordt als ‘bijvriendelijk’ bestempeld als er wordt gezorgd voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Bron: Nederland Zoemt

 


Rode Lijst Nederlandse zoogdieren

Uit de herziene Rode Lijst van Nederlandse zoogdieren, die in november is gepubliceerd, blijkt dat met name zoogdieren in agrarische gebieden achteruitgaan. Zo zijn de aantallen konijnen en hazen sinds 1950 met 60 tot 70% afgenomen. Ook met de egel en eekhoorn gaat het niet goed.

Positief nieuws is te melden over een aantal andere zoogdieren waardoor de Rode Lijst iets korter is geworden ten opzichte van de lijst van 2009.

Elf van de 16 soorten op de Rode Lijst zijn gebonden aan het agrarisch gebied: haas, konijn, eikelmuis, hamster, hazelmuis, veldspitsmuis, wezel, hermelijn, bunzing, ingekorven vleermuis en laatvlieger. Alle soorten die een nieuwe of zwaardere Rode Lijst-status hebben gekregen dan op de vorige lijst, zijn soorten van het boerenland: haas, bunzing en hermelijn.

Maar ondanks deze forse afname kan volgens minister Schouten “met meer dan 25.000 voortplantende individuen per soort niet gesteld worden dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd’. Vooralsnog blijft de jacht op deze soorten geopend.Herstel kalkgraslandjes

Van oktober tot december 2020 zijn door Limburgs Landschap natuurherstelmaatregelen uitgevoerd in Groeve ’t Rooth bij Cadier en Keer in het zuiden van Limburg. De groeve herbergt een zeer rijke en bijzondere flora en fauna, met name soorten die houden van kalk en warmte.

Om de geïsoleerde kalkgraslandjes met elkaar te verbinden, zijn in de groeve bomen en struiken gekapt. Zo wordt het leefgebied van talloze zeldzame planten en insecten versterkt. De kalkgraslandjes en kalkrotsen in de groeve waren begroeid geraakt, kleiner geworden en geïsoleerd geraakt ten opzichte van elkaar. Om de open terreinen in stand te houden, wordt de groeve ook begraasd door Konikpaarden en Nederlandse landgeiten.

Bron: Limburgs Landschap


terug naar boven >>

   
 
   
   
   


In verband met corona zijn alle excursies voorlopig afgelast.

terug naar boven >>


   
 
   
   
   


https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wandel-virtueel-door-nederlands-mooiste-natuurgebieden

Natuurmonumenten brengt de natuur bij je thuis. Zo zijn 19 bijzondere natuurgebieden virtueel te bezoeken via Google Street View.

Met 360-graden beelden kun je de bijzondere natuurgebieden virtueel verkennen vanaf je computer, smartphone of tablet. Om de mooiste gebieden van Natuurmonumenten in beeld te brengen, legden vrijwilligers eerder tientallen kilometers af met een speciale draagbare camera. 

terug naar boven >>

   
       
   
         
   


5 december - Wereld bodem Dag

Ook in 2020 is 5 december niet alleen een dag voor Sint en Piet, maar wereldwijd de dag van de bodem! Belangrijk: even stil staan (op die bodem) en denken aan het belang van die onmisbare 'voedingsbodem' onder onze maatschappij. Bijdragen aan een goede bodem kan je zelf! Als je een tuin hebt, grijp niet constant naar je schoffel. Als het hard regent stroomt het water (te) snel weg.

Maar als je de bodem zoveel mogelijk begroeid laat, kan het water worden vastgehouden. Dus, laat de bodem van je tuin of moestuin een beetje begroeien. Dit helpt ook tegen onkruid!7 december - nationale vrijwilligersdag

Deel jij vandaag ook een extra compliment uit aan iedereen die zich belangeloos inzet voor een ander of een goed doel?

Vrijwilligers verdienen een GROOT applaus!


14 december - zonsverduistering

Op maandag 14 december 2020, rond 18:20 uur Midden-Europese Tijd, vindt een totale zonsverduistering plaats.
In onze streken is deze eclips helaas niet zichtbaar.


21 december - Start van de winter/kortste dag

Bij het begin van de winter kun je er ongeveer van uitgaan dat de zon zo rond kwart voor negen opkomt en ’s middags om half vijf weer achter de horizon verdwijnt. Het oudste decemberfeest is winterwende op 21 december.

Volgens de Romeinse kalender het begin van de winter. De astronomische winter begint op 21 december 2020 om 11.02 uur. De zuidpool baadt de hele dag lang in de zon. Op de noordpool is het continu nacht. In het noordelijk halfrond zijn de dagen kort en de nachten lang. Op het zuidelijk halfrond is het net andersom.


25 december - Eindejaars plantenjacht

FLORON organiseert voor de zevende maal de Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter.

Van kerst tot 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. Hoeveel verschillende planten staan er dan nog in bloei en welke bloeiende plant wordt het meest gezien? U kunt ook meedoen! (Foto: klein kruiskruid) 

Meer info: klik hier

terug naar boven >>


   
       
   
   Wintertaling - Anas crecca

De Wintertaling is een watervogel uit de familie van Anatidae (zwanen, ganzen, grondel- en zwemeenden). Het is de kleinste Europese eend (34 tot 38 cm) die af en toe broedt in Nederland.

Uiterlijk
De mannetjes hebben een mooie koptekening: fraai gekleurd kastanje-bruin met een groot uitgevallen groene oogvlek met gelige bies. Het lichaam is grijs met een horizontale witte streep en een gespikkelde borst. In de vlucht vallen vooral de zwart-met-groene vleugelspiegel en de opvallende gele driehoekige stuit met brede zwarte rand op. Zowel mannetje als vrouwtje hebben een groene vleugelspiegel. Die spiegel ontbreekt bij een woerd in eclipskleed (onopvallend verenkleed in de rui na het broedseizoen).

Het vrouwtje is een miniatuuruitgave van het vrouwtje van de wilde eend, maar ze heeft een lichte vlek aan de staartbasis, een witte buik en een grijze snavel en poten. Jonge wintertalingen zien er uit als het vrouwtje maar de snavel is rozig.

Geluid
De muzikale kenmerkende roep van het mannetje klinkt als ’wuu wuu’, 'kriek-kriek' of 'kruuk-kruuk', het vrouwtje heeft een korte hoge schelle kwaak. Groepen baltsende vogels in het voorjaar veroorzaken een koor van bellende geluiden en hoge fluittoontjes. Wintertalingen zijn 's nachts actief en maken dan veel herrie. Voor het geluid: klik hier

Naam
Anas is het Latijnse woord voor Krekeend, Krikeend of Krikke.
De herkomst van ‘taling’ is onbekend. Houvast bieden de oude Deense naam Atling = ‘eendje’ en het uit Scandinavië afkomstige kylling (uitspraak: tsjilling), dat o.a. kuiken betekent en zo het ‘kleine’ of ‘tengere’ van de soort weergeeft.
Wintertalingen werden vroeger ook wel halfkes genoemd omdat de kooiker maar de helft kreeg betaald voor een wintertaling in vergelijking met de opbrengst van een dikke wilde eend, smient of krakeend. De nabootsing van de voorjaarsroep van de woerd is behalve in de wetenschappelijke soortnaam ook weergegeven in de namen Krik(je), Kriek, Winterkrik, Kroet, Rietkroet en Winterkrikkien.

Gedrag
Wintertalingen zijn over het algemeen erg schuw. Al bij het minste onraad duiken ze snel het riet in of gaan er helemaal vandoor. Dan gaan ze loodrecht omhoog en schieten weg in een snelle vlucht. Ze vliegen in onregelmatige, dichte zwermen en maken voortdurend onverwachte wendingen. Ze stijgen en dalen zonder ophouden en tonen om beurten hun lichte onderkant en donkere bovenkant. Ze tonen hun uitstekende vliegkunsten soms ook in een strakke formatie die behendig manoeuvrerend de begroeiing ontwijkt. Ze vliegen erg snel en door hun vlugge vleugelslagen lijkt het alsof ze altijd haast hebben. De snelst gemeten snelheid van deze vogel bedraagt maar liefst 109 km/h.

Voedsel
Wintertalingen zoeken hun voedsel vaak zwemmend in ondiepe vijvers en plassen met hun kop onder water. Met knabbelende snavelbewegingen zeven ze in de herfst en winter voornamelijk kleine zaden van water- en moerasplanten uit het water en eten grassen en landbouwgewassen. ‘s Zomers, gedurende het broedseizoen, hebben ze een voorkeur voor dierlijk voedsel zoals slakken, insectenlarven, waterkevers en garnaaltjes. In brak water is het belangrijkste voedsel fonteinkruid en de vruchten van zeekraal. In zoet water de vruchten van waterbiezen en kruipende boterbloem. In dieper water gaan ze vaak over tot grondelen.
Foto links: Harvey van Diek

Doortrekker en wintergast
Vooral het merenland Finland herbergt enorme aantallen wintertalingen, gevolgd door Zweden, Noorwegen en het westen van Rusland. Noordelijke populaties trekken ver, terwijl zuidelijker populaties het hele jaar op dezelfde plek blijven of over kleine afstand trekken. In oktober trekt de wintertaling richting Middellandse Zee en midden- en oostelijk Afrika. Eind februari wordt met de tocht terug naar het noorden van Europa begonnen.
Wintertalingen zijn het hele jaar bij ons te zien, maar van augustus tot april is het een algemene doortrekker en wintergast; de soort verzamelt zich dan in grote aantallen op onze wateren. De Waddeneilanden zijn wintertalinggebied bij uitstek.

Waterrijke moerassige gebieden met een welige begroeiing van de oevers zoals kleine zoetwatermeren en langzaam stromende rivieren vormen het leefgebied van de wintertaling, maar alleen op de voorwaarde dat het er rustig is en er geen watersport en recreatie plaats vindt.

Broeden
Wintertalingen voeren een vaak ingewikkelde balts uit. Mannetjes jagen elkaar soms over flinke afstanden achterna. Tijdens het baltsvertoon houdt de woerd op karakteristieke wijze zijn kop en staart omhoog. In de periode 1998 - 2000 broedden er nog zo'n 2000 tot 2500 paren in Nederland. Helaas komt dit steeds minder voor in Nederland. Belangrijke oorzaken voor het afnemen van de aantallen broedende wintertalingen zijn verdroging, verzuring en vermesting. Door verdroging van natte heidegebieden neemt de betekenis als broedgebied sterk af, door vermesting en verzuring verandert de vegetatie (vergrassing van natte heiden, met name door pijpestrootje, is een groot probleem). Ze broeden van midden april tot juli, zowel in de buurt van zoet als brak water. Ze nestelen bij voorkeur op kleine eilandjes en hebben een voorkeur voor (duin)meren of poelen in een beboste omgeving met dichtbegroeide oevers. Het nest ligt in de omgeving of aan de rand van het water. Vaak verbergen ze het onder de takken van lage bosjes.

Het vrouwtje gebruikt voor het maken van het nest materiaal dat zij in de omgeving aantreft. Ze vormt met haar borst een diepe, gelijkmatige kom en bekleedt deze met fijne, droge plantendelen. Net als andere eenden brengt zij in het nest donsveertjes aan, waardoor spoedig een luchtige, zachte krans rond het nest ontstaat. Het wijfje broedt de 5 tot 12 geelgrauwe eieren in drie weken alleen uit en verzorgt de jongen. De wantrouwige woerd bezoekt het nest nooit en de eend vertoont afleidend gedrag als men het nest nadert. De jongen zwemmen zelden in open water.Ze worden niet gevoerd maar gaan onder begeleiding van de moeder spoedig na het uitkomen naar het water. Het mannetje bemoeit zich hier totaal niet mee. Het vrouwtje houdt zich met de jongen overdag tussen de waterplanten verborgen en laat zich alleen 's morgens vroeg en tegen zonsondergang op open watervlakten zien. De jongen verzamelen ijverig waterinsecten en andere kleine waterdieren aan het wateroppervlak. Ze vliegen na 23 dagen.

Tijdens en direct na de broedtijd concentreert de soort zich in augustus in de Biesbosch, het Lauwersmeer, de Dollard, het Waddengebied en zuidelijk Flevoland om te ruien. In de Biesbosch verblijven in de winter makkelijk vier- tot vijfduizend wintertalingen en zie je regelmatig grote groepen wintertalingen opvliegen. Meestal is er dan gevaar en vliegt er een slechtvalk of zeearend over het gebied. Maar hun grootste vijanden zijn droogte en vorst. Wintertalingen worden gemiddeld 3 jaar (maximaal 21 jaar)

terug naar boven >>

   
 
     
   
 
Walnoot

De walnoot, ook wel okkernoot genoemd, is een multifunctionele boomsoort. Niet alleen het vruchtvlees, ook het hout, de wortel, de bast, het blad, de bolster, de schaaldelen, de tussenschotjes, alle onderdelen kunnen worden benut. Dit levert vele producten op: gezonde noten (waar ook weer van alles mee te doen is), olie, strooisel, kleurstof, likeur, thee, fineer en meubelhout, energie enz. Alleen al daarom is het de moeite waard om meer walnoten aan te planten! Vanwege zijn vruchten en andere producten is hij zeer geschikt voor voedselbossen-en parken, moestuinprojecten en agroforestry (landbouw met bomen).

De laatste jaren bestaat er veel belangstelling voor de aanleg van voedselbossen, waarin de walnoot vaak een plaats heeft in de boometage. De walnoot kan hierbij uiteraard vergezeld worden door andere vruchtdragende boomsoorten en door struiken en kruiden. Van oudsher werden er in sommige streken in ons land walnoten langs wegen geplant, met name op plaatsen waar het zogenaamde voorpootrecht bestond (tussen de eigen grond en de openbare weg mochten dan bomen worden gepoot).

Bekend zijn de dijken in Zeeland waarop prachtige notenbeplantingen te vinden zijn. Ook in de Betuwe zijn op sommige dijken, maar ook langs andere wegen noten geplant. Parken zijn uiteraard een prima plaats voor walnoten. Hiervan zijn mooie, oude voorbeelden te vinden, maar ook steeds meer jonge (bijvoorbeeld in Utrecht).

In een stad zijn niet alle plaatsen met groen geschikt voor vruchtbomen. Ook noten kunnen niet overal vallen. Maar er zijn altijd geschikte plaatsen te vinden om het multifunctionele van de boom te combineren met andere functies, zoals in volkstuincomplexen, in rust- en wandelgebieden en op plaatsen met educatieve doeleinden.

In ons land zijn inmiddels ook al mooie voorbeelden te zien van combinaties van walnoten met graan, gras (begraasd door melkkoeien of schapen) en groenten. De pas opgerichte Nederlandse Notenvereniging (www.notenvereniging.nl) stimuleert innovaties met notenteelt.


Bron: Boomzorg.nl      


De waarde van één enkele boom...


terug naar boven >>

   
   
       
   
   


Kerst in Huygens' Hofwijck en Museum Swaensteyn
Van 5 december 2020 t/m 10 januari 2021

In de maand december wordt Hofwijck jaarlijks omgetoverd in kerstsfeer. In de Pronkzaal staat een kerstboom en ook de rest van het huis is versierd met kerstgroen. Het voorplein van de buitenplaats is sfeervol verlicht. In het huis kunt u de kerstexpositie bezichtigen.

Dit jaar belooft het een bijzondere kerst te worden, samen zijn, helen en het ultieme kerstgevoel was nog nooit zo gewenst. In Huygens' Hofwijck en Museum Swaensteyn wordt het jaar traditiegetrouw afgesloten met een kersttentoonstelling.
U kunt in de donkere dagen rondom kerst genieten van de sfeervolle presentatie Kerstwensen in Huygens’ Hofwijck en de tentoonstelling Heilige Kerst in Museum Swaensteyn in het Huygenskwartier Voorburg.
De musea liggen op 5 minuut loopafstand van elkaar en zijn beide in het authentieke Huygenskwartier Voorburg te vinden. Het winkelgebied is tevens geheel in kerstsfeer aangekleed en de etalages zijn weer mooi ingericht. Een bezoekje belooft een waar kerstuitje te worden!

Hofwijck zal voorlopig geopend zijn op de woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur. Het museum volgt de richtlijnen van het RIVM en de Museumvereniging. 
Reserveer vooraf uw tickets voor een bezoek aan de musea via de website: www.hofwijck.nl en www.swaensteyn.nl.

Adres: Huygens’ Hofwijck, Westeinde 2a, 2275 AD Voorburg
Meer info: klik hier


Bomenwandeling Dordrecht

Dordrecht bestaat 800 jaar en is de eerste gemeente die zich Wereldbomenstad mag noemen! Goede redenen voor de Bomenstichting om een mooie bomenroute door de stad samen te stellen langs bijzondere (monumentale) bomen.

De route begint in de museumtuin met zijn bomen van bijna 2 eeuwen oud. Bij 9 bomen heeft Bast – De Bomenpodcast een audiotour ontwikkeld, die je kunt beluisteren via de QR-codes bij de bomen. De route is gratis te verkrijgen bij de museumwinkels, VVV en is op deze pagina te downloaden: klik hier


Film: De stad als bos

Om de stad leefbaar te houden hebben we veel en grote bomen nodig. Ze verkoelen de omgeving, vangen fijnstof af en slaan CO2 op. Daarnaast geven bomen sfeer en dragen ze bij aan de gezondheid van de mens en de biodiversiteit.

Belangrijk is dat bomen in de stad voldoende WATER hebben. Alleen dan kunnen ze de stad laten functioneren als een bos.

De film De stad als bos laat zien wat wij kunnen doen nu we steeds vaker te maken hebben met hittegolven en stortbuien.

Voor wie de film ‘De stad als bos’ nog niet heeft gezien, deze is gratis te downloaden van de website van de Bomenstichting.

Adres: Dordrechts museum, Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht
Extra info: (Parkeren in nabijgelegen parkeergarage Drievriendenhof. Voer in de navigatie Korte Kolfstraat 235 in)


‘Van onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis’
t/m 17 april 2021

Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden bestaat dit jaar 200 jaar en viert dat met een speciale tentoonstelling, waarin 25 hoogtepunten uit de collectie voor het eerst – of sinds lange tijd – te bewonderen zijn voor bezoekers.

Wat ooit begon in 1820 met de persoonlijke collectie van koning Willem I groeide in twee eeuwen uit tot een natuurhistorische schat met maar liefst 42 miljoen objecten. Die liggen opgeslagen in het depot en staan vooral ten dienste van wetenschappelijk onderzoek.

De 25 objecten die nu uit het depot gehaald zijn, zijn extra kwetsbaar maar zijn exemplarisch voor de indrukwekkende geschiedenis van Naturalis. Te zien zijn bijvoorbeeld de uitgestorven Kaapse leeuw, Darwinvinken, een samengesteld skelet van een dodo en het ei van een Olifantenvogel.

Onderdeel van de tentoonstelling is ook een serie portretten van fotograaf Raymond Rutting, die bekende Nederlanders fotografeerde met hun favoriete object uit de collectie van Naturalis. Zo koos astronaut André Kuipers de Diepenveenmeteoriet als favoriet object.Raymond Rutting: Merel Westrik, Orang Oetan

Presentatrice Merel Westrik poseerde met een orang-oetan. En onderzoeker en hoogleraar Freek Vonk ging op de foto met een van de giftigste slangen op aarde, namelijk de koningscobra.

Extra info: klik hier


Adres:
Naturalis Biodiversity Center, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden
Meer info: klik hier


terug naar boven
>>


   
   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 

 

 
 
 
     
' .